Fotó: Bobkó Anna

Bemutatkozott az SZTE új rektori vezetése

Dr. Rovó László orvosprofesszor az SZTE 2018. július 1-jétől kinevezett rektora sajtótájékoztatón mutatta be az SZTE 4 új rektorhelyettesét.


Prof. Dr. Rovó László (Fotó: Bobkó Anna)


– Nem magányos feladat a vezetés, összetett és hatékony munkát követel a Szegedi Tudományegyetem irányítása – fogalmazott Prof. Dr. Rovó László, aki immár rektori minőségében mutatta be legközvetlenebb munkatársait.


Prof. Dr. Széll Márta (Fotó: Bobkó Anna)

Az SZTE stratégiai és általános rektorhelyettese Prof. Dr. Széll Márta, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Genetikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. A mikrobiológus elmondta: szegedi születésű, iskoláit is itt végezte, majd 11 évig kutatóként dolgozott az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézetben. A szegedi egyetemre 1999-ben került vssza: kutatói feladatokat látott el, majd bekapcsolódott az oktatási és diagnosztikai kutatómunkába. Az utóbbi 4 évben az SZTE ÁOK tudományos és külkapcsolati dékánhelyetteseként gyűjtött olyan tapasztalatokat, amelyeket hasznosítani szeretne az egyetem sokrétű feladatainak a végrehajtásában és részbeni irányításában.


Dr. habil Gellén Klára (Fotó: Bobkó Anna)

Az oktatási rektorhelyettesi posztot Dr. habil Gellén Klára, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézet vezetője tölti be. Hasonló feladatokat látott el az SZTE ÁJTK dékáni vezetésében két cikluson át. Eredményei közül kiemelte az oktatásnak az új jogszabályi környezethez igazítását, az e-learning tananyag projekt és a középiskolásokat támogató, egyetemi hallgatókra építő tutor-rendszer sikerét, a XXI. század kihívásaira reagáló modern kurzusok indítását. Vezetői prioritásai közül a versenyképességet, a hallgatói létszám növelését és a nemzetközeiesítést említette. Hasonló értékek mentén szeretne dolgozni az SZTE jelenlegi képzéseinek kiváló hírét erősítve és öregbítve.


Prof. Dr. Kónya Zoltán (Fotó: Bobkó Anna)

Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéket vezető egyetemi tanára. A nanotechnológia legismertebb magyarországi vegyész professzora - aki doktori fokozatát is a szegedi egyetemen szerezte meg - az SZTE ipari és iparközeli projektjeit komoly értéknek tekinti. Az SZTE nemzetközi láthatóságának fokozásában, a felsőoktatási rangsorokon való minél jobb szereplésben - e területeken egyfajta minőségi ugrásban jelölte meg legfontosabb feladatait.


Dr. habil. Zakar Péter (Fotó: Bobkó Anna)

Az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese, Dr. habil. Zakar Péter, az SZTE Bölcsészettudományi Karon kutató és oktató történész. A XIX. század magyar történelmével és egyháztörténettel foglalkozó szakember hosszabb ideig oktatott az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, majd dékáni feladatokat látott el a Gál Ferenc Főiskola társadalomtudományi karán. 2006 és 2014 között a Csongrád megyei önkormányzat alelnökeként gyűjtött olyan tapasztalatokat, amelyeket az SZTE nemzetközi és közkapcsolatai erősítésében is hasznosíthat.


Forrás: szte_info_logo_kicsi_60x40

Fotó: Bobkó Anna