Bobko_Anna_foto_mg_6955_001_SZTE-FOK_kezdo

Tudományos program és elismerések a XXIII. Szent-Györgyi Napokon

Huszonharmadik alkalommal került sor a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi karainak immár hagyományos ünnepi rendezvényére, a Szent-Györgyi Napok programsorozatára. A központi ünnepséget 2016. november 18-án a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartották.

Szent-Györgyi Albert születésének centenáriumi évében, 1993-ban határozták el, s 1994 óta minden év őszén megtartják az SZTE Általános Orvostudományi Kar, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ ünnepi rendezvény-sorozatát.


„23 évvel ezelőtt azzal a céllal indítottuk el a Szent-Györgyi Napokat, hogy az akkor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem névadójáról méltón emlékezzünk meg az őszi időszakban, mely magába foglalja Szent-Györgyi Albert születésének napját, valamint a Nobel-díj odaítélésnek és átadásának napját is” – mondta Dr. Bari Ferenc az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja.


A program alkalmat teremt az orvos és egészségtudományi karok tudományos számvetésére és a legkiválóbb munkát végző kollégák elismerésére is.

XXIII. Szent-Györgyi Napok programfüzete


Az ünnepségen Martinek Tamás egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte az intézmény vezetése nevében a XXIII. Szent-Györgyi Napokat. Majd a négy kar vezetői - Dr. Bari Ferenc professzor az ÁOK dékánja, Héderné Dr. Berta Edina az ETSZK általános dékánhelyettese, Dr. Lackóné Dr. Túrzó Kinga a FOK dékánja, Dr. Hohmann Judit professzor a GYTK dékánja - valamint Dr. Lázár György professzor a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ általános elnökhelyettese, röviden beszámol az elmúlt év eredményeiről.


galeria

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre - fotó: Bobkó Anna


A szegedi fogorvostanhallgatók létszám növekedésnek az SZTE FOK épületének a befogadóképessége szab határt – mondta Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga egyetemi docens. Az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja beszédében arra is kitért, hogy az SZTE legifjabb kara szép sikereket könyvelhet el. A szegedi képzés iránt a külföldi fiatalok érdeklődése is töretlen.


Hagyományaira is büszke az SZTE FOK: a dékán hosszan sorolta, miként emlékeznek a nagy elődökre, milyen nagy figyelmet szentelnek a tehetséggondozásra.


Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga (fotó: Dr. Kassai Miklós)

Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga (fotó: Dr. Kassai Miklós)


Ezekkel a szavakkal zárta beszédét:

„Engedjék meg, hogy végezetül Babits Mihályt idézzem:


„Múlt nélkül nincs jövő,
S mennél gazdagabb
A múltad, annál több
Fonálon kapaszkodhatsz a
Jövőbe”.


Ebben a szellemben, az elődök erkölcsi-szellemi-szakmai értékrendjét követve folytatja a Fogorvostudományi Kar a megkezdett munkát.”


Ezt követően átadásra kerültek a karok és a Klinikai Központ elismerései és díjai.

Kitüntetettek


Dr. Berkovits Csaba (fotó: Dr. Kassai Miklós)

Dr. Berkovits Csaba (fotó: Dr. Kassai Miklós)


A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója” kitüntető címet Dr. Berkovits Csaba, az SZTE FOK Szájsebészeti Tanszékenek adjunktusa vehette át.


Majd az Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar Jubileumi Diplomái, valamint Címzetes Főorvosi Cím Emléklapok kerültek átadásra családorvosoknak, körzeti gyermekorvosoknak és fogorvosoknak.


A 25 éve a fogorvos alapellátásban dolgozó kollégáknak Címzetes Főorvosi Cím emléklapot adott át Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga dékán asszony.


FOK_Cimzetes_Foorvosi_emleklapok_atadasa_2016.11.18._foto_Dr._Kassai_Miklos

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre - fotó: Dr. Kassai Miklós


Oklevelüket átvették:

Dr. Falkay Éva, Dr. Faludi Zoltán, Dr. Miklós Éva, Dr. Lőrincz Rita


Aki nem tudott résztvenni az ünnepségen:

Dr. Németh Mária