FOK_avatas_2016_KDZs_5665

Fogorvosdoktorokat avattak a hétvégén

2016. június 25-én 10 órai kezdettel az egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében rendkívüli Fogorvosdoktor Avató Ünnepi Szenátus Ülést tartottak.

Avatótanács Tagjai:

Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga a Fogorvostudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Nagy Katalin a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese

Prof. Dr. Hohman Judit a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Bari Ferenc az Általános Orvostudományi Kar dékánja


FOK_avatas_2016_KDZs_5676_


Az ünnepi ülést megtisztelték jelenlétükkel:

Prof. Dr. Hajdú József, az Állam- és Jogtudományi Kar Dékánja

Prof. Dr. Szajbély Mihály, a Bölcsészettudományi Kar Dékánja

Dr. Domján Andrea, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékánhelyettese

Dr. Vilmányi Márton, a Gazdaságtudományi Kar Dékánja

Dr. Marsi István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékánja

Dr. Komarek Levente, a Mezőgazdasági Kar Dékánhelyettese

Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor, a Mérnöki Kar Dékánja

Dr. Farsang Andrea, a Természettudományi és Informatikai Kar Dékánhelyettese

Prof. Dr. Tóth Péter, a Zeneművészeti Kar Dékánja


DSC_2625 (fotó: Papp Judit)

 

Az ünnepélyes eskütétel után Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga dékán a következő végzős hallgatókat fogadta fogorvosdoktorrá:


A Kar magyar nyelvű képzési programjában végeztek:


A FOK magyar nyelvű képzési programjában végeztekA Kar angol nyelvű képzési programjában szerezték diplomájukat:


A FOK angol nyelvű képzési programjában végeztek


FOK_avatas_2016_KDZs_9188


A végzősök képviseletében, ünnepi beszédet mondott Dr. Gaál Gábor és Dr. Barazanji Sizar.


Dr. Gaál Gábor b2 (fotó: Papp Judit) Dr. Barazanji Sizar b2_3 (fotó: Papp Judit)

 

Az újonnan felavatott fogorvosdoktorokat és a kedves vendégeket Baracskai Judit, a Zeneművészeti Kar hallgatója, a IX. Nemzetközi Simándy József Énekverseny első helyezettje egy rövid zenés előadással örvendeztette meg. Zongorán kísérte Koczka Ferenc a Szegedi Nemzeti Színház karmestere.

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar egyik legjelentősebb ünnepe az újonnan diplomát szerzettek felavatása. Ezen ünnepi alkalommal kerül sor díjak, valamint kitüntető címek átadására is.


A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. április 7-i ülésén „Pro Facultate” kitüntető címet adományozott Fazekas András professor emeritus részére.


Prof. Fazekas András c_6 (fotó: Papp Judit) Prof. Dr. Fazekas András c_7 (fotó: Papp Judit)


E kitüntető cím odaítélésével szeretné a Kar kifejezni nagyrabecsülését és főhajtással tisztelegni Professzor Úr szakmai munkássága, valamint az intézmény önálló karrá alakulásáért tett elévülhetetlen érdemei előtt. Professzor Úr fáradhatatlan és áldozatos munkája révén elősegítette a kari struktúra megalapozását, egyetemi és országos szinten való elfogadásának előkészítését, napjainkig ható érdemeivel gazdagítja a Fogorvostudományi Kar elméleti, gyakorlati és tudományos fejlődését.

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Ta-nácsa 2016. június 9-i ülésén „Visiting Professor” kitüntető cí-met adományozott Dr. Joan Mary Davis Fulbright ösztöndíjas Professzor Asszony részére. Dr. Joan Mary Davis a kurrikulum fejlesztés nemzetközileg elismert szakembere, akinek szakmai felkészültsége, iránymutatása értékes segítséget jelent a Kar kurrikulum reformjának végrehajtásában, különös tekintettel az Európai Fogorvosképzés Szövetsége által meghatározott európai uniós képzési irányelvek és a hazai készségalapú Képzési és Ki-meneti Követelmények összehangolt megvalósítására.

Dr. Joan Mary Davis Professzor Asszony a kitüntető címet egy későbbi időpontban veszi át.

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. június 9-i ülésén „A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója” kitüntető címet adományozott Dr. Perényi János Klinikai Főorvos részére, a Kar iránt tanúsított elkötelezettségéért, a magyar és angol fogorvostan hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában való, közel két évtizedes aktív részvételéért.


Dr. Perényi János c_8 (fotó: Papp Judit)

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. június 9-i ülésén „A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója” kitüntető címet adományozott Dr. Berkovits Csaba Adjunktus részére a Kar iránt tanúsított elkötelezettségéért, különösképpen a Szájsebészeti Tanszéken végzett lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú munkájáért.

Adjunktus Úr a kitüntető címet egy későbbi időpontban veszi át.


A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. június 9-i ülésén „Dékáni elismerő” kitüntető címet adományozott Lakatos Andrea részére, a közel egy évtizedes, kiemelkedő színvonalú tanulmányi osztályvezetői munkájáért.


Lakatos Andrea c_9 (fotó: Papp Judit)

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. június 9-i ülésén „Dékáni elismerő” kitüntető címet adományozott Pappné Márton Katalin részére, a Karon és annak jogelődintézményében végzett kiemelkedő színvonalú könyvtáros, valamint szak-és továbbképzési előadói munkájáért.


Pappné Márton Katalin c_12 (fotó: Papp Judit)

 

A Fogorvostudományi Kar arany fokozatú támogatói díjat az a belföldi, külföldi természetes, ill. jogi személy kaphat, aki ellenszolgáltatás nélküli anyagi támogatásával jelentős mértékben hozzájárult a Kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének magas színvonalú ellátásához, ez irányú tevékenysége feltételeinek megteremtéséhez, fejlesztéséhez.


A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2016. június 9-i ülésén „A Fogorvostudományi Kar arany fokozatú támogatói díját" adományozta a Denti System Kft. részére.


A Denti System Kft. a Fogorvostudományi Kar elkötelezett támogatója, hosszú évek óta segíti a Karon kutató tevékenységet folytató hallgatók munkásságát, jelentős anyagi hozzájárulásával támogatja a Kari Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért hallgatókat, valamint biztosítja a Fogorvostudományi Kar implantátumokkal foglalkozó kutatócsoportjának a kutatásokhoz szükséges titán mintákat.


Körtvélyessy Győző c_13 (fotó: Papp Judit)

 

Az Arany fokozatú támogatói díjat Körtvélyessy Győző, a Denti System Kft. Ügyvezető-helyettese vette át.

 

A Discipuli pro Universitate díjat a Szegedi Tudományegyetem azon végzős hallgatói kaphatják, akik többéves munkájukkal kiemelkedő eredményt értek el a hallgatói öntevékenység szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében.


A Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatával történt egyeztetést követően, a Fogorvostudományi Kar felterjesztésére a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Discipuli pro Universitate Díjat adományozott Dr. Gaál Gábor, most felavatott fogorvos doktor részére, kimagasló tanulmányi eredményének, valamint a hallgatói öntevékenység szervezésében tanúsított szerepvállalásának elismeréseként.

 

Szintén hagyomány, hogy az avatási ünnepségünkön kerül sor a 2009-ben alapított Dr. W.T. Reiche Díj átadására.


A Tanulmányi Bizottság döntése alapján az idei év díjazottjai:

Fiatal oktató kategória  - Dr. Heltai Nóra

 

Hallgatói kategória - Dr. Zubek-Szabó Kitti – most felavatott fogorvos doktor


Dr. Heltai Nóra c_18 (fotó: Papp Judit) Dr. Zubek-Szabó Kitti (fotó: Papp Judit) c_19


A nyertes hallgatók nyári tanulmányútját Reiche doktor klinikájára - utazási, ellátási és oktatási támogatást is beleértve - Reiche doktor fedezi.

 

Idén a XII. Jules Allemand „Anantómiai Rétegzési Technika” nemzetközi hallgatói esztétikai fogászati verseny magyarországi fordulóján az előkelő első helyezést Karunk hallgatója, Rácz Dávid érte el és ezzel elnyerte a jogot, hogy Magyarországot képviselhette az olaszországi nemzetközi döntőben, melyben 14 ország 64 egyeteme képviseltette magát.

 

Az elismerő oklevelet Dr. Csizmadia Katalint, a Micerium S.p.A. cég magyarországi képviselője és Dr. Gerlóczy Pál címzetes egyetemi docens adta át.

 

fok_avatas_2016_zmk_muvasztanarai_kdzs_9245Ünnepségünk zenei aláfestéséről évek óta a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának művésztanárai gondoskodnak:


Dr. S. Dobos Márta docens, hegedűművész

Siklósi Gábor docens, ütőhangszerművész

Klebniczki György tanársegéd, zongoraművész

FOK_avatas_2016_KDZs_5636

További képek