Prof. Dr. Gorzó István

Prof. Dr. Gorzó István egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol általános Prof. Dr. Gorzó István professor emeritus_20140116_KDZs_1469orvosdoktori diplomát 1971-ben, „summa cum laude” minősítéssel kapott. Tanulmányai befejezése után a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán dolgozott gyakornokként, Fog- és Szájbetegségek szakvizsgáját 1974-ben szerezte (Parodontológia szakvizsga: 2000., Konzerváló fogászat és fogpótlástan: 2004.), majd két évet töltött Angliában, ahol Master of Science in Periodontology (London Univ) képesítést (MSc) kapott. Külföldi tanulmánya során szerzett tudását hazaérkezése után, a Klinikán kamatoztatta, mint tanársegéd, 1983-tól, mint adjunktus, később pedig, mint a Parodontológiai Osztály osztályvezetője. 1988-ban „Orvostudományok kandidátusa” tudományos fokozatot, majd 1994-ben PhD fokozatot szerzett. 1990-től egyetemi docens, 1993-tól tanszékvezető helyettes, 2003-tól a Fogászati és Szájsebészeti Klinika Fogorvosi Szak szakvezető helyettese, valamint tanszékvezetői megbízást kapott a Klinika két tanszékén: a Parodontológiai és a Konzerváló Fogászati Tanszéken. 2008-ban habilitált doktori címet ítéltek a részére „Szisztémás betegségek és a fogágy-betegség kapcsolata” kutatási témában. 2015 júniusa óta a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Professzor Emeritusa, a Parodontológiai Tanszék nagyra becsült, jelenleg is aktív oktatója, munkatársa.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *