FOK avatás 2015_DSC_3486 (fotó: Jónás Krisztián)

Fogorvosdoktorokat avattak a hétvégén

2015. június 27-én 10 órai kezdettel az egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében rendkívüli Fogorvosdoktor Avató Ünnepi Szenátus Ülést tartottak.

Avatótanács Tagjai:

Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus a Szegedi Tudományegyetem rektora

Prof. Dr. Hohman Judit a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Bari Ferenc az Általános Orvostudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Nagy Katalin a Fogorvostudományi Kar dékánja

 

Az ünnepi ülést megtisztelték jelenlétükkel:

Prof. Dr. Karsai Krisztina, az Állam- és Jogtudományi Kar professzora

Prof. Dr. Gyenge Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar Dékánhelyettese

Dr. Barnai Mária, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékánja

Dr. Kürtösi Zsófia, a Gazdaságtudományi Kar Dékánhelyettese

Dr. Marsi István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékánja

Dr. Komarek Levente, a Mezőgazdasági Kar Dékánhelyettese

Dr. Mucsi László, a Természettudományi és Informatikai Kar Dékán

Prof. Dr. Tóth Péter, a Zeneművészeti Kar Dékánja

 

Az ünnepélyes eskütétel után Prof. Dr. Nagy Katalin dékán a következő végzős hallgatókat fogadta fogorvosdoktorrá:


A Kar magyar nyelvű képzési programjában végeztek:


A FOK magyar nyelvű képzési programjában végezte 2015


A Kar angol nyelvű képzési programjában szerezték diplomájukat:


A FOK angol nyelvű képzési programjában szerezték diplomájukat 2015

Dr. T. Szabó Veronika Flóra 2015 (fotó: Katona Krisztián)


A felavatott fogorvos doktorok közül Dr. T. Szabó Veronika Flóra fogorvosi tanulmányai mellett párhuzamos képzésben, Egészségtudományi Szakfordító Tolmács szakirányú végzettséget is szerzett.


A végzősök képviseletében, ünnepi beszédet mondott Dr. Majzinger Lilla és Dr. George Kaposvári.

 

Dr. Varga Csaba 2015 (fotó: Katona Krisztián)A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa minden évben a többéves munkájával kiemelkedő eredményt elérő hallgatónak ítéli a Discipuli pro Universitate Díjat. Idén a díjat Dr. Varga Csaba, most felavatott hallgatónak adományozta, elismerve ezzel a tanulmányai során elért eredményeit, és a többéves közösségi munkáját.


Dr. W. T. Reiche Dij 2015_KDZs_7020Szintén hagyomány, hogy az avatási ünnepségünkön kerül sor a néhány éve alapított Dr. W.T. Reiche Díj kiosztására.

A Tanulmányi Bizottság döntése alapján az idei év díjazottjai:

Dr. Buzás Kristóf László – fiatal oktató kategória

Gaál Gábor – hallgatói kategória


A nyertes hallgatók nyári tanulmányútját Reiche doktor klinikájára - utazási, ellátási és oktatási támogatást is beleértve - Reiche doktor fedezi.

 

Sáry Tekla 2015 (fotó: Katona Krisztián)Idén a IX. Jules Allemand „Anantómiai Rétegzési Technika” nemzetközi hallgatói esztétikai fogászati verseny magyarországi fordulóját követően, a nemzetközi döntőben, melyben 14 ország 64 egyeteme képviseltette magát, az előkelő első helyezést Karunk hallgatója, Sáry Tekla érte el.


Az elismerő oklevelet Dr. Csizmadia Katalint, a Micerium S.p.A. cég magyarországi képviselője, Dr. Gerlóczy Pál címzetes egyetemi docens , felkészítő tanár és Dr. Fráter Márk Tanársegéd adta át.

 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar egyik legjelentősebb ünnepe az újonnan diplomát szerzettek felavatása. Ezen ünnepi alkalommal kerül sor díjak, valamint kitüntető címek átadására is.


Prof. Dr. Gorzó István 2015 (fotó: Katona Krisztián) 2 Prof. Dr. Gorzó István 2015 (fotó: Katona Krisztián) 1Prof. Dr. Gorzó István egyetemi tanár elévülhetetlen érdemei, valamint a Fogorvostudományi Karért végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként a Szegedi Fogorvosi Iskola alapítójának, Tóth Károlynak emléket állító plakettet, valamint elismerő oklevelet vett át.

Tisztelettel és hálával mondunk köszönetet a Fogorvostudományi Kar nagyra becsült nyugdíjba vonuló kollégájának, iskolateremtő oktató, kutató és betegellátó tevékenységéért. Prof. Dr. Gorzó István a hazai parodontológia meghatározó személyisége és egyike a modern magyar parodontológiai iskolák megteremtőinek. Professzor Úr több mint 40 éve vesz részt a fogorvostan hallgatóink képzésében, valamint gazdagítja a Kar oktatóinak számát, elősegítve az oktatói, kutatói és nem utolsósorban gyógyító munkát. Aktívan segíti a fiatal kollégák elméleti, gyakorlati, ill. tudományos fejlődését, és Prof. Dr. Gorzó István 2015 (fotó: Katona Krisztián) 3gyakran igénybevett tanácsait a Kar napjainkban is nehezen tudná nélkülözni.


Sonkodi Professzor Úr által készített meglepetés ajándékot az évtizedek óta működő „KLUB” nevében Prof. Dr. Kovács Ádám, Prof. Dr. Sonkodi Isván és Dr. Olasz Tibort adta át.


 

Dr. Beke Szabolcs 2015 (fotó: Katona Krisztián)A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 2015. május 12-i ülésén „Visiting Professor” kitüntető címet adományozott Dr. Beke Szabolcs részére. Dr. Beke Szabolcs 2013 óta aktívan részt vesz Karunk tehetséggondozó programjában, különös tekintettel a kísérletes PhD programban résztvevők szakmai támogatásában. A Karunkkal folytatott szoros együttműködés eredményeként számos publikáció született, valamint közös pályázati tevékenység megvalósulása is folyamatban van.


A Fogorvostudományi Kar támogatói díja elismerésben az a belföldi, külföldi természetes, ill. jogi személy részesülhet, aki ellenszolgáltatás nélküli anyagi támogatásával jelentős mértékben hozzájárult a Kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének magas színvonalú ellátásához, ez irányú tevékenysége feltételeinek megteremtéséhez, fejlesztéséhez.


A Straumann GmbH a Fogorvostudományi Kar elkötelezett támogatója, mely több éves szoros szakmai együttműködésben, ellenszolgáltatás nélküli anyagi támogatásával biztosítja a Kar magas színvonalú oktatási tevékenységének megvalósulását. A mára nemzetközi kereteket öltött Tudományos Továbbképző Konferencia kiemelt Fehérvári Zsolt 2015 (fotó: Katona Krisztián)támogatója, segítségével számos, nemzetközileg elismert szaktekintélyt hívhatott meg eladóként a Fogorvostudományi Kar. A Straumann GmbH anyagi hozzájárulásával gazdagodott a Kar szakirodalmi állománya, szakmailag releváns és kurrens szakkönyvek beszerzése vált lehetővé. Implantációs anyagok beszállítójaként, valamint tanrendi gyakorlati kurzusok oktatásának megvalósítójaként, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben tanúsított szerepvállalása elismerést érdemlő.


Az Arany fokozatú támogatói díjat Fehérvári Zsolt Ügyvezető Igazgató Úr vette át, a Strauman GmbH, magyarországi fióktelepe képviseletében.

 

Pásztor János 2015 (fotó: Katona Krisztián)Ez úton is szeretnék megköszönni Pásztor János nyugdíjba vonuló munkatársunknak a Karért végzett sok évtizedes áldozatkész munkáját.

 

A múlt és a jelen összekapcsolásának szellemében, a Szegedi Tudományegyetem kitüntetésekről és kitüntető címekről szóló szabályzatában foglaltak alapján kívánunk új hagyományt teremteni és arany díszoklevél odaítélésével tisztelegni az 50 éve, indult szegedi fogorvosképzés első végzett évfolyamának hallgatói előtt, elismerve több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységüket.


Akik 1965-ben első alkalommal vettek át fogorvosi diplomát Szegeden, most jubileumi diplomájukat kapták meg.

Dr. Budai Mária

Dr. Faludi Ilona

Dr. Magyari Sarolta

Dr. Szentesi Zsuzsanna

Dr. Vajdovich István

Dr. Budai Mária 2015 (fotó: Katona Krisztián) Dr. Faludi Ilona 2015 (fotó: Katona Krisztián) Dr. Magyari Sarolta 2015 (fotó: Katona Krisztián)

Dr. Szentesi Zsuzsanna 2015 (fotó: Katona Krisztián) Prof. Dr. Vajdovich István 2015 (fotó: Katona Krisztián)

Jubileumi diplomájukat postai úton veszik át:

Dr. Aradszky György Iván

Dr. Fazekas András

Dr. Rácz Ágnes

Dr. Scheitz László

Dr. Törteli Emese

 

Dr. S. Dobos Márta - Siklósi Gábor - Klebniczki György 2015_KDZs_7338Ünnepségünk zenei aláfestéséről évek óta a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának művésztanárai gondoskodnak:


Dr. S. Dobos Márta docens, hegedűművész

Siklósi Gábor docens, ütőhangszerművész

Klebniczki György tanársegéd, zongoraművész

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *