A Tantervi követelmények fogalmairól itt olvashatsz

Jelmagyarázat: MK - mérföldkő; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; Kötelező - megnevezés vastagon szedve; Kötelezően választható - megnevezés normál módon szedve; Szabadon választható - megnevezés dőlten szedve; Szakirányon kötelező mérföldkő - megnevezés dőlt vastagon szedve; ++: ismételten felvehető; << - kurzusfelvétel előfeltétele; ~~ - párhuzamosan felveendő; @@ - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Signs and abbreviations used: MK - milestones; TT/KPR - subject or included curriculum; TE - topic in a subject; Obligatory - printed in bold; Facultative - printed in normal; Optional - printed in italic; Obligatory in a branch - printed in bold and italic; ++: can be admitted more than once; << - precondition; ~~ - parallel condition; @@ - precondition of the exam; 0,1,... - recommended semester(s) with the creditpoints; k: creditpoints

Szegedi Tudományegyetem, FOK Fogorvostudományi Kar, FOK Fogorvostudományi Kar, Egyetemi szintű alapképzés, 2010.02.02 14:25:49

Fogorvos (kredit) (9002K_N)

Oklevél - Diploma: , Nappali tagozat, 300 kredit/creditpoints , 10 félév/semesters, nem tanári, nem párosítható
Értékelési rendszer
jeles (5) - a hallgató tudása a tananyag egészére és összefüggéseire teljes
jó (4) - a hallgató a tananyagot ismeri, ismereteinek alkalmazására képes
közepes (3) a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását kielégítően képes alkalmazni
elégséges (2) - a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását még elfogadható szinten képes alkalmazni
elégtelen (1) - a hallgató nem képes bizonyítani, hogy a tananyag lényeges részeit ismeri és alkalmazni tudja
minősítés - kiválóan megfelelt (KM, 5), megfelelt (M, 3) vagy nem felelt meg (N, 1)
aláírás - megfelelt (I) vagy nem felelt meg (N)
Felvételi követelmények
középiskolai végzettség
Továbbtanulási lehetőségek
PhD/DLA szint; Doktori képzésben való részvétel.
Információk a szakról
További információkat ld. még
Felvételi követelmények
középiskolai végzettség
Továbbtanulási lehetőségek
PhD/DLA szint
MKTT/KPRTantárgyelem - Topic in the subject012345678910
MK-ALAPOZÓ Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 84k
XT0010 Testnevelés (4x2, 0); teljesítendő
XT0011 Testnevelés, Gyakorlat 2 óra, Aláírás0

FOG-K010 Anatómia szövet és fejlődéstan; teljesítendő min. 26k
FOG-K011 Anatómia szövet és fejlődéstan I.előadás (fogorvos), Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K012
6
FOG-K012 Anatómia szövet és fejlődéstan I. gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat őszi févben, 5 óra, Aláírás
0
FOG-K013 Anatómia szövet és fejlődéstan II.előadás(fogorvos), Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K014 ; @@FOG-K011

6FOG-K014 Anatómia szövet és fejlődéstan II.gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat tavaszi févben, 5 óra, Aláírás

0FOG-K015 Anatómia szövet és fejlődéstan III.előadás(fogorvos), Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K016 ; <<FOG-K013


7


FOG-K016 Anatómia szövet és fejlődéstan III.gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat őszi févben, 5 óra, Aláírás ; <<FOG-K013 ; <<FOG-K014


0


FOG-K017 Anatómia szövet és fejlődéstan IV.előadás(fogorvos), Előadás tavaszi févben, 2 óra, Szigorlat; ~~FOG-K018 ; @@FOG-K0157

FOG-K018 Anatómia szövet és fejlődéstan IV.gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat tavaszi févben, 5 óra, Aláírás0

FOG-K020 Biokémia; teljesítendő min. 11k
FOG-K021 Biokémia I.előadás(fogorvos), Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K022 ; <<FOG-K073 ; <<FOG-K074


5


FOG-K022 Biokémia I.gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás ; <<FOG-K073 ; <<FOG-K074


0


FOG-K023 Biokémia II.előadás(fogorvos), Előadás tavaszi févben, 4 óra, Szigorlat; ~~FOG-K024 ; @@FOG-K0216

FOG-K024 Biokémia II. gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás0

FOG-K030 Élettan fogorvostan hallgatóknak; teljesítendő min. 15k
FOG-K031 Élettan fogorvostan hallgatóknak I., Előadás őszi févben, 6 óra, Kollokvium


7


FOG-K032 Élettan fogorvostan hallgatóknak I., Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás; ~~FOG-K031


0


FOG-K033 Élettan fogorvostan hallgatóknak II., Előadás tavaszi févben, 4 óra, Szigorlat ; @@FOG-K0318

FOG-K034 Élettan fogorvostan hallgatóknak II., Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás; ~~FOG-K0330

FOG-K040 Fogászati eszköztan; teljesítendő min. 2k
FOG-K041 Fogászati eszköztan előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-K042
2
FOG-K042 Fogászati eszköztan gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K050 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés; teljesítendő min. 1k
FOG-K051 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés(fogorvos), Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy
1
FOG-K060 Orvosi fizika és statisztika; teljesítendő min. 7k
FOG-K061 Orvosi fizika és statisztika I.előadás(fogorvos), Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K062
3
FOG-K062 Orvosi fizika és statisztika I.gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K063 Orvosi fizika és statisztika II.előadás(fogorvos), Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K064 ; @@FOG-K061

4FOG-K064 Orvosi fizika és statisztika II. gyakorlat(fogorvos), Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-K070 Orvosi kémia; teljesítendő min. 8k
FOG-K071 Orvosi kémia I. előadás, Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K072
4
FOG-K072 Orvosi kémia I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 3 óra, Aláírás
0
FOG-K073 Orvosi kémia II. előadás, Előadás tavaszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K074 ; @@FOG-K071

4FOG-K074 Orvosi kémia II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 3 óra, Aláírás

0FOG-K080 Odontológia; teljesítendő min. 3k
FOG-K081 Odontológia előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K082
3
FOG-K082 Odontológia gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K090 Sejtbiológia és molekuláris genetika; teljesítendő min. 6k
FOG-K091 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K092
3
FOG-K092 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K093 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K094 ; @@FOG-K091

3FOG-K094 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-K100 Orvosi pszichológia; teljesítendő min. 1k
FOG-K101 Orvosi pszichológia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K102


1


FOG-K102 Orvosi pszichológia gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás


0


FOG-K110 Orvosi etika; teljesítendő min. 1k
FOG-K111 Orvosi etika előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K112


1


FOG-K112 Orvosi etika gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás


0


FOG-K120 Orvosi szociológia; teljesítendő min. 1k
FOG-K121 Orvosi szociológia előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium1

FOG-K130 Orális biológia; teljesítendő min. 2k
FOG-K131 Orális biológia előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K1322

FOG-K132 Orális biológia gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás0

FOG-K140 Nyári gyakorlat; teljesítendő
FOG-K141 Ápolástani gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, , félévre 70 óra, Aláírás

0FOG-K142 Odontotechnológiai gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, , félévre 70 óra, Aláírás0

FOG-K150 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára; teljesítendő
FOG-K151 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára I., Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K152 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára II., Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás ; @@FOG-K151

0MK-PREKLINIKAI Preklinikai ismeretek; Teljesítendő: min. 46k
FOG-K200 Modern képalkotó eljárás a fogászatban; teljesítendő min. 1k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K201 Modern képalkotó eljárás a fogászatban előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K202

1FOG-K202 Modern képalkotó eljárás a fogászatban gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-K201

0FOG-K210 Általános és fogászati radiológia; teljesítendő min. 3k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K211 Általános és fogászati radiológia előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K212
3
FOG-K212 Általános és fogászati radiológia gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás; ~~FOG-K211
0
FOG-K220 Farmakológia; teljesítendő min. 4k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K221 Farmakológia I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K222
2
FOG-K222 Farmakológia I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K223 Farmakológia II. előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K224 ; @@FOG-K221

2FOG-K224 Farmakológia II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás

0FOG-K230 Kórélettan; teljesítendő min. 6k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K231 Kórélettan I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K232
3
FOG-K232 Kórélettan I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K233 Kórélettan II. előadás, Előadás tavaszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K234 ; @@FOG-K231

3FOG-K234 Kórélettan II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-K240 Kórbonctan és orális pathológia; teljesítendő min. 6k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K241 Kórbonctan és orális pathológia I. előadás, Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K242
3
FOG-K242 Kórbonctan és orális pathológia I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K243 Kórbonctan és orális pathológia II. előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K244 ; @@FOG-K241

3FOG-K244 Kórbonctan és orális pathológia II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-K250 Mikrobiológia és immunitástan; teljesítendő min. 3k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K251 Mikrobiológia és immunitástan előadás, Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K252
3
FOG-K252 Mikrobiológia és immunitástan gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K260 Fogpótlástani propedeutika; teljesítendő min. 6k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K261 Fogpótlástani propedeutika I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K262
3
FOG-K262 Fogpótlástani propedeutika I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K263 Fogpótlástani propedeutika II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K264 ; @@FOG-K261

3FOG-K264 Fogpótlástani propedeutika II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 4 óra, Aláírás

0FOG-K270 Konzerváló fogászati propedeutika; teljesítendő min. 6k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K271 Konzerváló fogászati propedeutika I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K272
3
FOG-K272 Konzerváló fogászati propedeutika I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 4 óra, Aláírás
0
FOG-K273 Konzerváló fogászati propedeutika II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K274 ; @@FOG-K271
3
FOG-K274 Konzerváló fogászati propedeutika II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 4 óra, Aláírás

0FOG-K280 Szájsebészeti propedeutika; teljesítendő min. 2k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-281 Szájsebészeti propedeutika előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-282

2FOG-282 Szájsebészeti propedeutika gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás

0FOG-K290 Gnatológia; teljesítendő min. 4k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K291 Gnatológia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K292
4
FOG-K292 Gnatológia gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 3 óra, Aláírás
0
FOG-K300 Bevezetés a belgyógyászatba; teljesítendő min. 1k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K301 Bevezetés a belgyógyászatba előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú
1
FOG-K310 Bevezetés a sebészetbe; teljesítendő min. 1k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K311 Bevezetés a sebészetbe előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú
1
FOG-K320 Népegészségtan; teljesítendő min. 3k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-K321 Népegészségtan I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú
1
FOG-K322 Népegészségtan II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K323 ; @@FOG-K321

2FOG-K323 Népegészségtan II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás

0FOG-K330 Fogsebészeti gyakorlat (nyári gyakorlat); teljesítendő <<MK-ALAPOZÓ
FOG-K331 Fogsebészeti gyakorlat (nyári gyakorlat), Gyakorlat tavaszi févben, , félévre 140 óra, Aláírás

0FOG-K340 Fogorvos-beteg kommunikáció; teljesítendő <<MK-ALAPOZÓ
FOG-K341 Fogorvos-beteg kommunikáció előadás, Gyakorlat minden févben, , félévre 4 óra, Aláírás; ~~FOG-K342
0
FOG-K342 Fogorvos-beteg kommunikáció gyakorlat, Gyakorlat minden févben, , félévre 4 óra, Aláírás
0
FOG-K350 Fogpótlástani propedeutika és gnatológia; teljesítendő <<MK-ALAPOZÓ
FOG-K351 Fogpótlástani propedeutika és gnatológia, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; <<FOG-K263 ; <<FOG-K291

0MK-ÁLTKLIN Általános klinikai ismeretek; Teljesítendő: min. 25k
FOG-K400 Belgyógyászat; teljesítendő min. 7k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K401 Belgyógyászat I. előadás, Előadás őszi févben, 3 óra, Kollokvium; ~~FOG-K402


4


FOG-K402 Belgyógyászat I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás


0


FOG-K403 Belgyógyászat II. előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K404 ; @@FOG-K4013

FOG-K404 Belgyógyászat II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás0

FOG-K410 Bőrgyógyászat; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K411 Bőrgyógyászat előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K412


1


FOG-K412 Bőrgyógyászat gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, , félévre 3 óra, Aláírás


0


FOG-K420 Neurológia; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K421 Neurológia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K422


2


FOG-K422 Neurológia gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás


0


FOG-K430 Sebészet; teljesítendő min. 3k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K431 Sebészet előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K4323

FOG-K432 Sebészet gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás0

FOG-K440 Szülészet-nőgyógyászat; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K441 Szülészet-nőgyógyászat előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú1

FOG-K450 Pszichiátria; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K451 Pszichiátria előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K4521

FOG-K452 Pszichiátria gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás0

FOG-K460 Fül-orr-gégegyógyászat; teljesítendő min. 3k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K461 Fül-orr-gégegyógyászat előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K462
3
FOG-K462 Fül-orr-gégegyógyászat gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K470 Igazságügyi orvostan; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K471 Igazságügyi orvostan előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium
1
FOG-K480 Gyermekgyógyászat; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K481 Gyermekgyógyászat előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K482
2
FOG-K482 Gyermekgyógyászat gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, , félévre 7 óra, Aláírás
0
FOG-K490 Szemészet; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K491 Szemészet előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K492
1
FOG-K492 Szemészet gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, , félévre 3 óra, Aláírás
0
FOG-K500 Orvosi genetika; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K501 Orvosi genetika előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú

1
FOG-K510 Oxiológia; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K511 Oxiológia gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy2

MK-FOGKLIN Fogászati klinikai ismeretek; Teljesítendő: min. 85k
FOG-K600 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K601 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K6022

FOG-K602 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás0

FOG-K610 Fogpótlástan; teljesítendő min. 16k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K611 Fogpótlástan I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K612


5


FOG-K612 Fogpótlástan I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 7 óra, Aláírás


0


FOG-K613 Fogpótlástan II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K614 ; @@FOG-K6115

FOG-K614 Fogpótlástan II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 7 óra, Aláírás0

FOG-K615 Fogpótlástan III. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 6 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-K613
3
FOG-K616 Fogpótlástan IV. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 6 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-K615

3
FOG-K620 Fogszabályozás; teljesítendő min. 6k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K621 Fogszabályozás I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K621
3
FOG-K622 Fogszabályozás I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K623 Fogszabályozás II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K624 ; @@FOG-K621

3
FOG-K624 Fogszabályozás II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0
FOG-K630 Gyermekfogászat; teljesítendő min. 8k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K631 Gyermekfogászat I. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K6322

FOG-K632 Gyermekfogászat I. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás0

FOG-K633 Gyermekfogászat II. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K634 ; @@FOG-K631
4
FOG-K634 Gyermekfogászat II. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 4 óra, Aláírás
0
FOG-K635 Gyermekfogászat III. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 3 óra, Gyakorlati jegy ; @@FOG-K633

2
FOG-K640 Konzerváló fogászat; teljesítendő min. 13k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K641 Konzerváló fogászat I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K642


4


FOG-K642 Konzerváló fogászat I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 6 óra, Aláírás


0


FOG-K643 Konzerváló fogászat II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K644 ; @@FOG-K6414

FOG-K644 Konzerváló fogászat II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 5 óra, Aláírás0

FOG-K645 Konzerváló fogászat III. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 4 óra, Gyakorlati jegy ; @@FOG-K643
2
FOG-K646 Konzerváló fogászat IV. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 6 óra, Gyakorlati jegy ; @@FOG-K645

3
FOG-K650 Orális medicina; teljesítendő min. 6k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K651 Orális medicina I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium; ~~FOG-K652


3


FOG-K652 Orális medicina I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás


0


FOG-K653 Orális medicina II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K654 ; @@FOG-K6513

FOG-K654 Orális medicina II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás0

FOG-K660 Infekciókontroll a fogászatban; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K661 Infekciókontroll a fogászatban előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K662


2


FOG-K662 Infekciókontroll a fogászatban gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás


0


FOG-K670 Parodontológia; teljesítendő min. 11k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K671 Parodontológia I. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K6724

FOG-K672 Parodontológia I. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás0

FOG-K673 Parodontológia II. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K674 ; @@FOG-K671
3
FOG-K674 Parodontológia II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás
0
FOG-K675 Parodontológia III. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K676 ; @@FOG-K673

4
FOG-K676 Parodontológia III. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0
FOG-K680 Szájsebészet; teljesítendő min. 11k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K681 Szájsebészet I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 3 óra, Gyakorlati jegy


1


FOG-K682 Szájsebészet II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 3 óra, Kollokvium ; @@FOG-K6812

FOG-K683 Szájsebészet III. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-K684 ; @@FOG-K682
4
FOG-K684 Szájsebészet III. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 4 óra, Aláírás
0
FOG-K685 Szájsebészet IV. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 6 óra, Gyakorlati jegy ; @@FOG-K683

4
FOG-K690 Fogorvosi praxisvezetés; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K691 Fogorvosi praxisvezetés előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium
2
FOG-K700 Endodoncia; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K701 Endodoncia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium


2


FOG-K710 Dentális implantológia; teljesítendő min. 4k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K711 Dentális implantológia I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-K682
2
FOG-K712 Dentális implantológia II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; @@FOG-K711

2
FOG-K720 Fogászati prevenció; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-K721 Fogászati prevenció előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium; ~~FOG-K722
2
FOG-K722 Fogászati prevenció gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-K730 Fogászati alapellátás (nyári gyakorlat); teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-731 Fogászati alapellátás (nyári gyakorlat), Gyakorlat tavaszi févben, , félévre 140 óra, Aláírás0

FOG-K740 Fogpótlástan és implantológia; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-K741 Fogpótlástan és implantológia, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; @@FOG-K616 ; @@FOG-K712

0
FOG-K750 Konzerváló fogászat és endodoncia; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-K751 Konzerváló fogászat és endodoncia, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; @@FOG-K646 ; @@FOG-K701

0
FOG-K760 Germekfogászat és fogszabályozás; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-K761 Germekfogászat és fogszabályozás, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; @@FOG-K623 ; @@FOG-K635

0
FOG-K770 Szájsebészet; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-K771 Szájsebészet, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; @@FOG-K685

0
FOG-K780 Parodontológia; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-K781 Parodontológia, Önálló vizsga tavaszi févben, , Szigorlat ; @@FOG-K675

0
MK-KV Kötelezően választható tantárgyak; Teljesítendő: min. 25k legalább 7 tantárgyból
FOG-KK00 Bevezetés az orvostudományba; teljesítendő min. 2k
FOG-KK01 Bevezetés az orvostudományba előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK02
2
FOG-KK02 Bevezetés az orvostudományba gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-KK10 Fogorvosi kommunikációs ismeretek; teljesítendő min. 3k
FOK-KK11 Fogorvosi kommunikációs ismeretek előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOK-KK12

3FOK-KK12 Fogorvosi kommunikációs ismeretek gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-KK100 Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása; teljesítendő min. 2k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KK101 Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium
2
FOG-KK110 Biokémia szeminárium; teljesítendő min. 4k
FOG-KK111 Biokémia szeminárium I., Szeminárium őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú


2


FOG-KK112 Biokémia szeminárium II., Szeminárium tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú2

FOG-KK120 Sebészeti aspektusok a fogászatban; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK121 Sebészeti aspektusok a fogászatban gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-281


2


FOG-KK130 Aneszteziológia és sürgősségi ellátás a fogászatban; teljesítendő min. 1k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK131 Aneszteziológia és sürgősségi ellátás a fogászatban előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium


1


FOG-KK140 Esztétikai fogászat; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK141 Esztétikai fogászat I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Kollokvium


1


FOG-KK142 Esztétikai fogászat II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KK141 ; @@FOG-KK1411

FOG-KK150 Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása; teljesítendő min. 3k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK151 Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Kollokvium3

FOG-KK160 Klinikai referáló; teljesítendő min. 4k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK161 Klinikai referáló I. előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló háromfokozatú
2
FOG-KK162 Klinikai referáló II. előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló háromfokozatú ; <<FOG-KK161 ; @@FOG-KK161

2
FOG-KK170 Fogászati implantológia; teljesítendő min. 2k<<MK-PREKLINIKAI
FOG-KK171 Fogászati implantológia előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú ; @@FOG-K711

2
FOG-KK180 Egészségügyi informatika; teljesítendő min. 4k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KK181 Egészségügyi informatika I. előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK182
2
FOG-KK182 Egészségügyi informatika I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-KK183 Egészségügyi informatika II. előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK184 ; @@FOG-KK181

2FOG-KK184 Egészségügyi informatika II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás

0FOG-KK190 Bevezetés az orvosi kémiába; teljesítendő min. 2k
FOG-KK191 Bevezetés az orvosi kémiába előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Minősítés

2FOG-KK192 Bevezetés az orvosi kémiába gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KK191

0FOG-KK20 Orvosi antropológia; teljesítendő min. 1k
FOG-KK21 Orvosi antropológia szeminárium, Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló háromfokozatú1

FOG-KK30 Számítógépes orvosi méréstechnika; teljesítendő min. 3k
FOG-KK31 Számítógépes orvosi méréstechnika előadás, Előadás minden févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KK32
0
FOG-KK32 Számítógépes orvosi méréstechnika gyakorlat, Gyakorlat minden févben, 2 óra, Gyakorlati jegy
3
FOG-KK40 Informatikai alapismeretek; teljesítendő min. 3k
FOG-KK41 Informatikai alapismeretek előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK42

3FOG-KK42 Informatikai alapismeretek gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Aláírás

0FOG-KK50 Élettan szeminárium; teljesítendő min. 8k
FOG-KK51 Élettan szeminárium I., Szeminárium őszi févben, 4 óra, Beszámoló ötfokozatú


4


FOG-KK52 Élettan szeminárium II., Szeminárium tavaszi févben, 4 óra, Beszámoló ötfokozatú4

FOG-KK60 Sebészeti műtéttan; teljesítendő min. 2k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KK61 Sebészeti műtéttan előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú
2
FOG-KK62 Sebészeti műtéttan gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás
0
FOG-KK70 Mikrosebészet; teljesítendő min. 2k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KK71 Mikrosebészet előadás, Előadás minden févben, , félévre 8 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK61
2
FOG-KK72 Mikrosebészet gyakorlat, Gyakorlat minden févben, , félévre 20 óra, Aláírás; ~~FOG-KK61
0
FOG-KK80 Fogászati anyagtan és technológia; teljesítendő min. 3k
FOG-KK81 Fogászati anyagtan és technológia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KK82 ; <<FOG-K041


3


FOG-KK82 Fogászati anyagtan és technológia gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 1 óra, Aláírás ; <<FOG-K042


0


FOG-KSZNYA Angol fogorvosi szaknyelv; teljesítendő min. 8k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KSZNYA1 Angol fogorvosi szaknyelv I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy
2
FOG-KSZNYA2 Angol fogorvosi szaknyelv II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYA1 ; @@FOG-KSZNYA1

2FOG-KSZNYA3 Angol fogorvosi szaknyelv III. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYA2 ; @@FOG-KSZNYA2


2


FOG-KSZNYA4 Angol fogorvosi szaknyelv IV. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYA3 ; @@FOG-KSZNYA32

FOG-KSZNYN Német fogorvosi szaknyelv; teljesítendő min. 8k<<MK-ALAPOZÓ
FOG-KSZNYN1 Német fogorvosi szaknyelv I. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy
2
FOG-KSZNYN2 Német fogorvosi szaknyelv II. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYN1 ; @@FOG-KSZNYN1

2FOG-KSZNYN3 Német fogorvosi szaknyelv III. gyakorlat, Gyakorlat őszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYN2 ; @@FOG-KSZNYN2


2


FOG-KSZNYN4 Német fogorvosi szaknyelv IV. gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra, Gyakorlati jegy ; <<FOG-KSZNYN3 ; @@FOG-KSZNYN32

MK-SZV Szabadon választható tantárgyak; Teljesítendő: min. 15k
FOG-KSZ00 Orvosi Vegytani tantárgy; teljesítendő
FOG-KSZ01 L. Pasteur és Szent-Györgyi Albert élete és kora előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú
2
FOG-KSZ02 Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú
2
FOG-KSZ10 Magatartástudományi tantárgy; teljesítendő
FOG-KSZ11 A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú
2
FOG-KSZ12 Mentálhigiéné és magatartástudomány, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló háromfokozatú

2FOG-KSZ20 Népegészségtani tantárgy; teljesítendő
FOG-KSZ21 Szociál- és egészségpolitika fogorvostan hallgatóknak előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú

2FOG-KSZ30 Sebészeti műtéttani tantárgy; teljesítendő
FOG-KSZ31 Állatkísérletek az orvostudományban előadás, Előadás minden févben, , félévre 18 óra, Beszámoló ötfokozatú


1


FOG-KSZ32 Haladó orvosi eljárások előadás előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú; ~~FOG-KSZ34 ; <<FOG-K017

2FOG-KSZ33 Haladó orvosi eljárások gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KSZ35 ; <<FOG-K017

0FOG-KSZ34 Gyakorlati orvosi alapismeretek előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-KK61

2FOG-KSZ35 Gyakorlati orvosi alapismeretek gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás ; <<FOG-KK62

0FOG-KSZ40 Kórélettani tantárgy; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-KSZ50 Fogászati tantárgy; teljesítendő
FOG-KSZ51 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése előadás, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-K3312

FOG-KSZ52 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése gyakorlat, Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KSZ51 ; <<FOG-K3310

FOG-KSZ53 Gyermekkori fogászati baleseti sérültek ellátása előadás, Előadás tavaszi févben, 2 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-K633

3
FOG-KSZ54 Gyermekkori fogászati baleseti sérültek ellátása szeminárium, Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KSZ53 ; <<FOG-K634

0
FOG-KSZ55 A temporomandibuláris rendszer betegségei előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú ; <<FOG-K613
2
FOG-KSZ56 A temporomandibuláris rendszer betegségei szeminárium, Szeminárium őszi févben, 1 óra, Aláírás; ~~FOG-KSZ55 ; <<FOG-K613
0
FOG-KSZ57 A dohányzás prevenciója a fogászatban, Előadás tavaszi févben, 1 óra, Beszámoló ötfokozatú
1
FOG-KSZ60 Szülészeti, nőgyógyászati tantárgy; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-KSZ61 A szexuális élet zavarai - nőgyógyászati aspektus előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló háromfokozatú


1


FOG-KSZ62 Nőgyógyászati laparoszkópia korszerű kérdései előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló háromfokozatú


1


FOG-KSZ70 Belgyógyászati tantárgy; teljesítendő <<MK-PREKLINIKAI
FOG-KSZ71 Aritmológia előadás, Előadás őszi févben, 1 óra, Beszámoló háromfokozatú


1


FOG-KSZ72 Echocardiográfia előadás, Előadás őszi févben, 2 óra, Beszámoló háromfokozatú


2


XA0020 Általánosan művelő tárgyak kredites; teljesítendő min. 2k
XA0021 Általánosan művelő tárgyak kredites, Előadás 2 óra, Kollokvium
2
XN0210 Lektorátusi nyelvórák (8x2) kredites; teljesítendő min. 2k
XN0211 Lektorátusi nyelvórák (8x2) kredites, Gyakorlat 2 óra, Gyakorlati jegy
2
MK- Záróvizsga; Teljesítendő: min. 20k
ZARO00 Záróvizsga; teljesítendő min. 20k
ZARO01 Szakdolgozat, Önálló vizsga tavaszi févben, , Alapvizsga

20
ZARO02 Írásbeli teszt, Önálló vizsga tavaszi févben, , Aláírás ; @@ZARO01

0
ZARO03 Betegvizsga szóban, Önálló vizsga tavaszi févben, , Alapvizsga ; @@ZARO01

0
ZARO04 Betegvizsga gyakorlatban, Önálló vizsga tavaszi févben, , Alapvizsga ; @@ZARO01

0

Mérföldkő-struktúra - Stucture of milestones

MK-ALAPOZÓ Alapozó ismeretek
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 16.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 84 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-PREKLINIKAI Preklinikai ismeretek
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 16.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 46 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-ÁLTKLIN Általános klinikai ismeretek
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 12.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 25 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-FOGKLIN Fogászati klinikai ismeretek
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 19.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 85 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-KV Kötelezően választható tantárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelezően választható tantárgyak száma 21.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 25 kredit összegyüjtése
 • A mérföldkő kötelezően választható tantárgyaiból legalább 7 tantárgy teljesítendő
 • MK-SZV Szabadon választható tantárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Szabadon választható tantárgyak száma 10.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 15 kredit összegyüjtése
 • MK- Záróvizsga
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 1.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 20 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • Szakterületi tárgyak részletes felsorolása - Subjects and topics in detail

  FOG-K1 Alapozó modul modul

  FOG-K010 Anatómia szövet és fejlődéstan
  Felelős tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Felelős oktató: Mihály András Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 26 kredit
  Leírás - Annotation
  Az előadások célja az emberi test anatómiájának, a szervek szövettanának és fejlődésének megismertetése. A gyakorlatok célja a tetemboncolás módszereinek megismerése, a test felszínén és a testüregekben való tájékozódás készségének megszerzése; a szervek szövettani metszetein történő tájékozódás.
  I. félév: általános csonttan, ízülettan, izomtan, értan, idegtan; a végtagok anatómiája; citomorfológia és alapszövetek.
  II. félév: a törzs csontjai, ízületei, izmai; a szív, a nagy erek, a légzőrendszer, az emésztőrendszer anatómiája; a vér, az immunrendszer, a szív, az erek, a légzőrendszer, az emésztőrendszer szövettana.
  III. félév: az urogenitalis rendszer, a belső elválasztású mirigyek anatómiája és szövettana; a központi idegrendszer anatómiája és szövettana.
  IV. félév: az érzékszervek anatómiája és szövettana; a bőr szövettana; a koponya csontjai és ízületei; a fej és nyak izmai, erei és idegei; a fej és nyak tájanatómiája; az emberi embrió kialakulása; a szervek fejlődése.
  Módszer - Methodology
  Szentágothai János – Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia.
  Röhlich Pál: Szövettan.
  Langman: Orvosi embryologia.
  Értékelés - Evaluation
  kollokvium (I., II., és III. félév) és szigorlat (IV. félév).
  FOG-K011 Anatómia szövet és fejlődéstan I.előadás (fogorvos) _Előadás 2 óra / 6 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetRövid tematika:
  I. félév: végtagok és a koponya anatómiája, citomorfológia és alapszövetek
  Heti óraszám: 2 óra
  kreditpont: 6Irodalom:
  1. Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia (1., 2., 3. kötetek).
  2. SOBOTTA: Az ember anatómiájának atlasza.
  3. Kiss-Szentágothai: Az ember anatómiájának atlasza.
  4. McMinn-Hutchings-Pgington-Abrahams: A humán anatómia színes atlasza
  5. Tömböl (szerk.): Tájanatómia.
  6. Röhlich: Szövettan I-II. (SOTE Kiadó,1999.)
  7. Donáth: Anatómiai nevek.
  8. Mihály András: Citológia és citomorfológia. Egyetemi jegyzet. SZOTE,1999.
  9. András Mihály: Myology notes for medical students. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1999.
  10. András Mihály: Selected Topics from Human Anatomy. Egyetemi jegyzet. Szeged, 2005.
  11. Fehér Erzsébet (szerk.): Maxillofacialis anatómia. Medicina.
  FOG-K012 Anatómia szövet és fejlődéstan I. gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 5 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetGyakorlatok célja: a tetemboncolás módszereinek megismerése, fénymikroszkóp használatának megismerése; tájékozódási készség és tudás a test felszínén, végtagokon és a testüregekben; tájékozódási és felismerési készség a szervek szövettani metszetein.
  FOG-K013 Anatómia szövet és fejlődéstan II.előadás(fogorvos) _Előadás 2 óra / 6 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetRövid tematika:
  II. félév: törzs anatómiája, a keringési rendszer, légzőrendszer és emésztőrendszer anatómiája, a vér és az immunrendszer, keringési rendszer, légzőrendszer
  és emésztőrendszer szövettana;
  FOG-K014 Anatómia szövet és fejlődéstan II.gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 5 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetGyakorlatok célja: a tetemboncolás módszereinek megismerése, fénymikroszkóp használatának megismerése; tájékozódási készség és tudás a test felszínén, végtagokon és a testüregekben; tájékozódási és felismerési készség a szervek szövettani metszetein.
  FOG-K015 Anatómia szövet és fejlődéstan III.előadás(fogorvos) _Előadás 2 óra / 7 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetRövid tematika:
  III. félév: az urogenitális rendszer, endokrin rendszer és a központi idegrendszer anatómiája és szövettana
  FOG-K016 Anatómia szövet és fejlődéstan III.gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 5 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetGyakorlatok célja: a tetemboncolás módszereinek megismerése, fénymikroszkóp használatának megismerése; tájékozódási készség és tudás a test felszínén, végtagokon és a testüregekben; tájékozódási és felismerési készség a szervek szövettani metszetein.
  FOG-K017 Anatómia szövet és fejlődéstan IV.előadás(fogorvos) _Előadás 2 óra / 7 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetRövid tematika:
  IV. félév: érzékszervek és a bőr anatómiája és szövettana, fej-nyak tájanatómiája, fejlődéstan.
  FOG-K018 Anatómia szövet és fejlődéstan IV.gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 5 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetGyakorlatok célja: a tetemboncolás módszereinek megismerése, fénymikroszkóp használatának megismerése; tájékozódási készség és tudás a test felszínén, végtagokon és a testüregekben; tájékozódási és felismerési készség a szervek szövettani metszetein.
  FOG-K020 Biokémia
  Felelős tanszék: Biokémiai Intézet. Felelős oktató: Dux László Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 11 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja:
  •az emberi szervezetet leíró biokémia alapelvei (orvosi biokémiai szemlélet és gondolkodás kialakítása)
  az enzimológia alapjai
  •a főbb általános anyagcsere útvonalak működése az emberi szervezetben (szénhidrát, lipid, aminosav, nukleotid anyagcsere, citrátkör, terminális oxidáció)
  •orvosi/klinikai szempontból lényeges sejt-szervspecifikus anyagcsere és működés (biomembránok, vér, izom-, kötőszövet, adhéziós receptorok, citoszkeleton, táplákozás, máj, neuroendokrin rendszer)
  •a sejtek, a szövetek, szervek és a szervezet szintjén ható szabályozó, adaptációs mechanizmusok (génkifejeződés, jelátvitel, alkalmazkodási mechanizmusok)
  •egyes kóros állapotok, betegségek patobiokémiai háttere, folyamatai és ezek laboratóriumi kimutatásának lehetőségei.
  A végső cél az, hogy a hallgató elfogadható szinten tájékozott legyen az orvosi biokémia területén, az elsajátított orvosi biokémiai ismereteket képes legyen tudatosan alkalmazni és felhasználni későbbi preklinikai (pl. gyógyszertan, kórélettan) és klinikai tanulmányai során. Az orvosi biokémiai szemléletmód és tudásanyag legalább alapszinten való elsajátítása alapkövetelmény a fogorvostanhallgató számára, mivel nélkülözhetetlen a klinikai tanulmányokhoz és a későbbi szakmai továbbképzéshez.
  Módszer - Methodology
  Ádám-Dux-Faragó-Fésűs-Machovich-Mandl-Sümegi:
  Orvosi biokémia
  Medicina Könyvkiadó Rt Bp. 2001
  ISBN 963 242 691 6
  Juhász P., Dux L.:
  Klinikai laboratóriumi diagnosztika
  Springer Hungarica kiadó 2000
  Értékelés - Evaluation
  Évközi számonkérések:
  I. félévben 1 írásbeli demonstráció (teszt és esszékérdések formájában)
  II. félévben 1 írásbeli demonstráció (teszt és esszékérdések formájában)
  Számonkérés a szemeszter végén:
  I. félév (őszi szemeszter): kollokvium (szóban)
  II. félév (tavaszi szemeszter):szigorlat (szóban)
  FOG-K021 Biokémia I.előadás(fogorvos) _Előadás 3 óra / 5 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Fehérjék és bioenergetika: fehérjék szerkezete és működése. Az élő szervezetek termodinamikája.
  2. Enzimológia: enzimosztályok, koenzimek, enzimek általános jellemzése, izoenzimek, multienzim rendszerek
  3. Enzimológia: enzimműködés molekuláris mechanizmusa, enzimkinetika, enzimműködés szabályozása
  4. Szénhidrát-anyagcsere: szénhidrátok emésztése és felszívódása, glükolízis, piruvát dehidrogenáz enzimkomplex glükoneogenezis,
  5. Szénhidrát-anyagcsere: fruktóz és galaktóz anyagcseréje, glikogén anyagcsere, pentóz-foszfát ciklus, glükuronid sönt
  6. Szénhidrát-anyagcsere: vércukorszint szabályozása, glükoproteinek
  Lipid-anyagcsere: eikozanoidok, lipidek emésztése és felszívódása, lipoproteinek anyagcseréje
  7. Lipid-anyagcsere: lipid mobilizáció, zsírsavak lebontása, ketontestek anyagcseréje, diabetes mellitus
  8. Lipid-anyagcsere: zsírsav szintézis, triglicerid és foszfolipid szintézis és lebontás, szfingolipid anyagcsere, koleszterin és szteroid anyagcsere
  9. Aminosav-anyagcsere: fehérjék emésztése és felszívódása, esszenciális aminosavak lebontása, aminocsoport sorsa, urea ciklus
  10. Aminosav-anyagcsere: nem esszenciális aminosavak anyagcseréje, szénlánc sorsa, C1 töredékek, glutation
  11. Hem és porfirin szintézis:
  Hem lebontási termékek enterohepatikus körforgása
  12.. Nukleotid anyagcsere: purin és pirimidin nukleotidok szintézise és lebontása, mentőutak, dezoxiribonukleotidok szintézise
  13. Citromsavciklus: a ciklus lépései és szabályozása, kapcsolata más anyagcserefolyamatokkal
  14. Mitokondriális transzportrendszerek, terminális oxidáció és oxidatív foszforiláció mechanizmusaÉvközi számonkérések:
  I. félévben 1 vagy 2 írásbeli demonstráció (teszt és esszékérdések formájában)
  FOG-K022 Biokémia I.gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Általános eligazítás, tűz- és balesetvédelmi oktatás, általános laboratóriumi ismeretek
  2. Fehérje koncentráció meghatározás
  Összfehérje mérés
  Albumin mérés
  Fotometria
  3. Amiláz enzim hőmérsékleti optimumának és szubsztrát specifitásának vizsgálata
  4. SZEMINÁRIUM
  Fehérjék, enzimek
  Koenzimek, izoenzimek, enzimosztályok
  5. Alkalikus foszfatáz enzimaktivitás vizsgálata
  6. SZEMINÁRIUM
  Szénhidrát anyagcsere
  7. 1. DEMO
  gyakorló tesztek
  8. Glükóz-6-foszfatáz aktivitásának meghatározása
  9. Turbidimetria és nefelometria
  10. SZEMINÁRIUM
  Lipid anyagcsere
  11. Húgysav koncentráció meghatározás
  Húgysav meghatározás és köszvény
  12. SZEMINÁRIUM
  Aminosavak anyagcseréje, szervezet N egyensúlya, ammónia eltávolítás lehetőségei
  13. Mitokondrium oxigénfogyasztásának vizsgálata
  14. SZEMINÁRIUM (nukleotid anyagcsere, energiatermelő folyamatok: citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció)
  15. KONZULTÁCIÓ
  FOG-K023 Biokémia II.előadás(fogorvos) _Előadás 4 óra / 6 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Vér biokémiája: vörösvértestek és fehérvérsejtek speciális anyagcseréje
  2. Vér biokémiája: vérplazmafehérjék szétválasztása, jellemzésük, véralvadás és fibrinolízis biokémiai alapjai, véralvadás gátlás lehetőségei
  3. Biomembránok: strukturális jellemzés, transzportfolyamatok a membránokon keresztül.
  4. Az izomrendszer biokémiája: izomszövet anyagcseréje és energiatermelése, elektromechanikus kapcsolás a szívizomban és vázizomban, izombetegségek
  5. A kötőszövet biokémiája. Fibrilláris fehérjék. Alapállomány. Kötőszöveti betegségek.
  6. Adhéziós receptorok. A citoszkeleton
  7. Az máj biokémiája, központi szerepe az anyagcserében. A biotranszformáció.
  8. Az idegszövet biokémiája.
  A neurotranszmitterek.
  9. A hormonrendszer biokémiája. Hipotalamo-hipofizeális rendszer.
  10. A hormonrendszer biokémiája. Pajzsmirigyhormonok. Ca háztartás hormonális szabályozása
  11. A hormonrendszer biokémiája. Szteroid hormonok. Vércukorszint hormonális szabályozása, diabetes mellitus patobiokémiája
  12. A génkifejeződés szabályozása.
  13. Biológiai jelátvitel, másodlagos hírvivő rendszerek.
  14. A szervezeti szintű adaptáció biokémiai alapjai, az adaptáció határaiÉvközi számonkérések:
  II. félévben 1 írásbeli demonstráció (teszt és esszékérdések formájában)
  FOG-K024 Biokémia II. gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Általános eligazítás, tűz- és balesetvédelmi oktatás, általános laboratóriumi ismeretek
  2. Vér biokémiája I.
  Bilirubin meghatározás
  3. SZEMINÁRIUM (vér, biomembrán)
  4-5 Vér biokémiája II.
  szérum fehérje elektroforézis
  kolorimetriás ionmeghatározás, "Deep Picture" vérgázanalízis
  plazmafehérjék
  6. Izomrendszer biokémiája
  Miokardiális infarktus dg. és a kardiovaszkuláris rizikófaktorok meghatározása (koleszterin, triglicerid, lipoproteinek)
  7. Máj biokémiája
  ALAT és ASAT enzimaktivitás meghatározás
  8. Idegrendszer biokémiája
  Kolinerg neurotranszmisszió
  Kolinészteráz enzimaktivitás meghatározás
  9. SZEMINÁRIUM (máj, izom, kötőszövet, sejtadhézió és citoszkeleton, idegrendszer)
  10. DEMO
  11. SZEMINÁRIUM (hormonrendszer)
  12-13. Mol. biológia és hormonális szabályozás
  vércukor meghatározás, glikált Hgb meghatározás
  mRNS izoformák szintjének meghatározása RT-PCR segítségével
  14. KONZULTÁCIÓ
  FOG-K030 Élettan fogorvostan hallgatóknak
  Felelős tanszék: Élettani Intézet. Felelős oktató: Jancsó Gábor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 15 kredit
  Leírás - Annotation
  Az élettan az emberi életjelenségek magyarázata fizikai, kémiai, biokémiai és molekuláris biológiai törvényszerűségek segítségével. A tantárgy feladata az, hogy az orvostanhallgató megismerje az emberi szervezet működését olyan szinten, amely alapot ad a kórélettan és gyógyszertan törvényszerűségeinek megértéséhez, valamint az emberi szervezet betegségeivel való későbbi foglalkozásokhoz. Az élettan feladata az emberi szervezet működésével kapcsolatos nomenclatura,az emberi funkciók vizsgálatával kapcsolatos módszerek alapelveinek megismertetése is. Alapvető laboratóriumi eljárások elméletét és manuális gyakorlatát is az élettan studiumon belül sajátítja el az orvostanhallgató. Az élettan tantárgy biztosítja az alapképzettséget azok számára is, akik kutatással kívánnak foglalkozni. A tantárgy oktatása két szemeszterben történik.
  Módszer - Methodology
  Az élettan oktatása előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon folyik. A szemináriumokon történik az előadásokon elhangzott tananyag megbeszélése. Ennek eredményességéhez szükséges a hallgatók felkészültsége az adott anyagrészből. A gyakorlatokon a hallgatók kísérleteket és klinikai laboratóriumi vizsgálatokat végeznek.
  Értékelés - Evaluation
  I. félév:
  A félév végi kollokvium értékelése írásbeli (teszt) alapján történik. (50 kérdés 75 perc).
  A félévi vizsga alól felmentést kaphat az, aki erre jogosultságot szerzett (lsd. "Tanulmányi követelmények" az Élettani Intézet honlapján).
  II. félév:
  Az év végén a hallgató bemutathatja órajegyzetét, melyre a szigorlaton részjegyként funkcionáló jegyet kaphat.
  A szigorlati eredmény a gyakorlati szigorlat, az írásbeli vizsga (50 tesztkérdés és 3-5 esszé kérdés), és a szóbeli vizsga alapján alakul ki.
  Az esszétételek l sorában kiemelt kérdések nem tudása elégtelen vizsgát eredményezhet. A vizsgák szóbeli részén a hallgatók fél óra felkészülési időt kapnak.
  Az írásbeli vizsgák a vizsga napján 8 órakor kezdődnek. A szigorlati tesztírás alól felmentést kaphat az a hallgató, akinek a kollokviumi érdemjegye legalább jó (4),
  és a második félévben is felmentést szerzett (lsd. "Tanulmányi követelmények" az Élettani Intézet honlapján).
  FOG-K031 Élettan fogorvostan hallgatóknak I. _Előadás 6 óra / 7 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-K032 Élettan fogorvostan hallgatóknak I. _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-K033 Élettan fogorvostan hallgatóknak II. _Előadás 4 óra / 8 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-K034 Élettan fogorvostan hallgatóknak II. _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-K040 Fogászati eszköztan
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának a célja:
  A hallgatók megismertetése a tanulmányok kezdetén a fogászat történetével és a szakmában használatos alapműszerekkel.
  A fogorvoslás története az ókortól a XVII. századig
  A fogorvoslás története a XVIII századtól napjainkig
  A fogorvosi rendelő berendezései
  A fogorvosi RTG készülék, Forgóeszközök
  Vizsgálóeszközök, szájsebészetben használatos eszközök
  Konzerváló fogászatban, endodonciában, fogpótlástanban, parodontológiában, orthodonciában, gyermekfogászatban használatos eszközök, a szájhigiéne eszközei
  Módszer - Methodology
  Forrai Judit: Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből
  Dental Press Hungary, Budapest, 2005.
  FOG-K041 Fogászati eszköztan előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. A Fogorvostudományi Kar és a Fogászati Klinika bemutatása
  2. A fogorvoslás története az ókortól a XVII. századig
  3. A fogorvoslás története a XVIII. századtól napjainkig
  4. A fogorvosi rendelő berendezései. Fogorvosi fúrógép és tartozékai, egységkészülék. Fogorvosi kezelőszék és tartozékai, bútorzat. (A klinika bemutatása)
  5. A konzerváló fogászatban és endodonciában, fogpótlástanban, parodontológiában használatos eszközök, a szájhigiéné eszközei.
  6. Fogorvosi röntgenkészülékek.
  FOG-K042 Fogászati eszköztan gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Fogorvosi röntgendiagnosztikában használatos berendezések.
  2. Szájsebészetben használatos eszközök, sterilizáló berendezések
  3. Konzerváló fogászatban, endodonciában és a parodontológiában használatos berendezések
  4. Fogpótlástanban használatos berendezések és eszközök. Artikulátorok
  5. A gyermekfogászatban és a fogszabályozásban használatos berendezések és eszközök
  6. Írásbeli beszámoló
  7. Félévi áttekintés
  FOG-K050 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés
  Felelős tanszék: Traumatológiai Klinika. Felelős oktató: Simonka János Aurél Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A képzés célja a laikus elsősegélynyújtás elméleti alapjainak ismertetése, az eszköz nélküli elsősegélynyújtás a BLS és AED készségszintű begyakoroltatása.
  FOG-K051 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés(fogorvos) _Gyakorlat 2 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Traumatológiai Klinika1. Elméleti alapok. Az elsősegélynyújtás jogi környezete. A segélyhívás, mentés szervezése Magyarországon. Jellegzetes baleseti helyszínek elemzése ( háztartási, hobbi, sport, üzemi, közlekedési, tömegrendezvény )
  2. BLS, AED elméleti alapja, bemutatás.
  3. Vérzések formái, vérzéscsillapító eljárások. Kötések, kötözések.
  4. Végtagsérülések. Rándulások, ficamok, törések ellátása, rögzítése.
  5. Koponya, gerinc, medence, mellkas és hasi sérülések ellátása.
  6. Eszméleténél lévő beteg mozgatása, fektetése műfogások.
  7. Eszméletvesztés okai, tünetei, laikus differenciál diagnosztika. Az eszméletlen beteg mozgatása, fektetése.
  8. Légúti idegentest eltávolítása, átjárható légutak biztosítása felnőtteken és gyermekeken.
  9. Mérgezések, égés, forrázás, fagyás egyéb vegyi anyagok okozta kontakt sérülés, akasztás, áramütés, ellátása.
  10. Sérült fektetési technikák, BLS, AED.
  11. Ismétlés
  12. BLS,AED gyakorlás,
  13. BLS, AED gyakorlás
  14. Vizsga ( egy szóbeli kérdés a végtag vagy torzó sérülési ellátásból. Gyakorlati vizsga beteg fektetés vagy műfogás, BLS,AED)
  FOG-K060 Orvosi fizika és statisztika
  Felelős tanszék: Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet. Felelős oktató: Ringler András Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 7 kredit
  Leírás - Annotation
  Az Orvosi Fizika és Statisztika tárgy elméleti és gyakorlati keretein belül a hallgatóság megismerkedik az orvosi gyakorlatban használt legfontosabb
  diagnosztikai és terápiai eljárások, valamint az élőben lejátszódó transzpont folyamatok fizikai alapjaival.
  Módszer - Methodology
  Irodalom: Ajánlott jegyzetek és tankönyvek
  Szalay L. és Ringler A.: Biofizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
  Maróti P. és Laczkó G.: Orvosi Fizika I. (Transzportfolyamatok), SZOTE, 1991.
  Maróti P. és Laczkó G.: Orvosi Fizika II. (Kvantumjelenségek, sugárzások), SZOTE, 1992.
  Maróti P. és Ringler A. (Szerk.): Fizika gyakorlatok (Orvoshallgatók részére), SZOTE, 1992.
  Rontó Gy. és Tarján I. (Szerk.): A biofizika alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999.
  Damjanovich S. és Mátyus L. (Szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
  Hajtman B.: A biometria alapjai, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest.
  Értékelés - Evaluation
  Kollokvium
  FOG-K061 Orvosi fizika és statisztika I.előadás(fogorvos) _Előadás 3 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Biofizikai IntézetA biometria alapjai.
  Atomfizika a biológiában és az orvostudományban.
  A dozimetria alapjai.
  Transzport folyamatok a biológiában és az orvostudományban.
  FOG-K062 Orvosi fizika és statisztika I.gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet1. Folyadékok és szilárd testek sűrűségének mérése
  2. Detergensek kritikus micella koncentrációjának meghatározása a felületi feszültség mérésével
  3. A viszkozitás hőmérséklet függésének vizsgálata Höppler-féle viszkoziméterrel
  4. A diffúziós állandó meghatározása rétegzési (schlieren) eljárással
  5. Hőmérsékletmérés: hőmérséklet mérés termisztorral
  6. Hőmérsékletmérés: termoelem hitelesítése
  7. Testek fűtési és lehűlési kinetikájának tanulmányozása
  8. Az emberi test környezettel való hőcseréjének szabályozási lehetőségei
  9. Membránok permeabilitásának meghatározása
  10. Redoxrendszerek középponti potenciáljának meghatározása
  11. A félvezető dióda és a tranzisztor
  12. Erősítők
  FOG-K063 Orvosi fizika és statisztika II.előadás(fogorvos) _Előadás 2 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Biofizikai IntézetA kvantum elmélet kialakulása.
  Elektromágneses hullámok.
  Nem-invazív képalkotási eljárások I.
  Nem-invazív képalkotási eljárások II.
  Fejezetek a biofizikából.
  FOG-K064 Orvosi fizika és statisztika II. gyakorlat(fogorvos) _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet13. Jelalak vizsgálat katódsugár oszcilloszkóppal
  14. Elektrolitok vezetőképességének mérése
  15. Váltóáramú rezgőkörök, rezonancia
  16. Abszorpciómérés: pH-indikátorfestékek különbségi színképe
  17. pH-indikátorfesték proton-disszociációs állandójának meghatározása
  18. Törésmutató és diszperzió meghatározása Abbe-féle refraktométerrel
  19. Fókusztávolság meghatározása Bessel- és Abbe-féle módszerrel. Az emberi szem mint optikai rendszer
  20. Mérések az Ultrahang Laboratóriumban
  21. Mérések az Izotóp Diagnosztikai Központban
  22-24. Biometria szeminárium I., II. és III.
  FOG-K070 Orvosi kémia
  Felelős tanszék: Orvosi Vegytani Intézet. Felelős oktató: Tóth Gábor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 8 kredit
  Leírás - Annotation
  Az oktatás célja azon kémiai ismeretek elsajáttítatása a hallgatókkal, amelyek birtokában képessé válnak a biokémiai és molekuláris biológiai folyamatok megértésére és magyarázatára. Megismerik a biológiai rendszerekben végbemenő folyamatok értelmezéséhez nélkülözhetetlen általános kémiai törvényszerűségeket éppúgy mint az ezekben résztvevő molekulák sajátosságait, szerkezet – hatás összefüggéseit. A szerves kémia oktatása során kiemelt szerephez jut az élő szervezetben előforduló, illetve a gyógyító munkában már alkalmazott vegyületek tulajdonságainak ismertetése. A tananyag elsajátításának ellenőrzése szóbeli vizsgán történik. Az elméleti oktatást kiegészítő gyakorlati képzés során megtanulnak a hallgatók a laboratóriumban önállóan dolgozni, a jelenségekből következtetéseket levonni, mérési eredményeiket összefoglalni, értékelni, valamint képessé válnak alapvető, a fogorvosi gyakorlatban felmerülő kémiai számítások elvégzésére is.
  Módszer - Methodology
  Gergely Pál – Erdődi Ferenc – Vereb György:
  Általános és bioszervetlen kémia
  (Szerkesztette: Gergely Pál, Semmelweis Kiadó, Budapest)
  Gergely Pál – Penke Botond – Tóth Gyula:
  Szerves és bioorganikus kémia
  (Debrecen)
  FOG-K071 Orvosi kémia I. előadás _Előadás 3 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. Alapfogalmak. A mol fogalma. Az atomok felépítése. Az atomok elektronszerkezete. Atomelméletek. A periódusos rendszer. Priódikus tulajdonságok magyarázata.
  2. Kémiai kötések. Az oktett szabály. Ionos, kovalens és fémes kötés. Másodlagos kémai kötések: hidrogén kötés, van der Waals kötések (dipólus-dipólus kölcsönhatások és London-féle kötőerők).
  3. Bevezetés a szervetlen kémiába. A legfontosabb elemek és vegyületeik tulajdonságai. Biológiai elentőség és felhasználás. Metatézis reakciók: csapadékképződés, gázfejlődés, semlegesítés.
  4. Halmazállapotok. A gáz halmazállapot: gáztörvények, Avogadro törvénye. A folyékony halmazállapot: a folyadékok tulajdonságai, a halmazállapot-változások nyomás- és hőmérséklet függése. A szilárd halmazállapot: a kristályos anyagok tulajdonságai, kristályrács típusok. Homogén és heterogén rendszerek.
  5. Oldatok. Az oldatok típusai. Az oldódás folyamata. Oldatok koncentrációja, kifejezési formái. Kolligatív tulajdonságok. Ozmózis és biológiai jelentősége.
  6. Kémiai egyensúlyok. LeChatelier-elv. Egyensúlyok elektrolitokban, pH és pOH. Sav-bázis egyensúlyok. Sók.
  7. Elektrolitos disszociáció, erős és gyenge elektrolitok. Sav-bázis elméletek. Sav-bázis titrálás. Pufferek és biológiai jelentőségük
  8. Termokémia. Alapfogalmak. A termidonamika I., II. és II. főtétele. Entrópia és rendezetlenség. A szabadenergia változása és a reakciók spontaneitása. Elektrokémia. Oxidáció-redukció. Az elektromos munka és a szabadenergia-változás.
  9. Galvánelemek, az elektródok típusai. Vonatkoztatási elektródok. Üvegelektród, pH mérés. Electrolízis. Reakciókinetika. Reakció sebesség, reakciórend, molekularitás és reakciómechanizmus. Összetett kémiai reakciók. Katalízis. Az enzimek mint biokatalizátorok
  10. A szerves kémia mint a szénvegyületek kémiája. A szerves vegyületek csoportosítása. Funkciós csoportok. A szerves kémiai reakciók típusai: szubsztitúció, addíció és elimináció. Alkánok (paraffinok). Cikloalkánok
  11. Alkének. Alkinek. Izoprén, mevalonsav, terpének. Karotinoidok. Az A vitamin. A látás fotokémiai alapjai. Elektroneltolódások a szerves molekulákban: induktív és konjugációs effektus. A konjugált diének szerkezete. Fényabszorpció, színes vegyületek.
  12. Aromás szénhidrogének. A benzol és származékai szerkezete és stabilitása. Az aromás vegyületek kémiai reakciói.
  13. Halogénezett szénhidrogének. Hidroxil-csoportot tartalmazó szénvegyületek: alkoholok, enolok és fenolok. Az alkoholok csoportosítása, nevezéktana, kémiai reakciói. Az alkoholok néhány fontosabb képviselője.
  14. Fenolok. A fenolok savas jellege. A fenolok nevezéktana és kémiai reakciói. A fenolok oxidációja, kinonok. Az alkoholok szervetlen savakkal képzett észterei. Éterek. Tioalkoholok, tioéterek, szulfoxidok és szulfonok.kollokvium
  FOG-K072 Orvosi kémia I. gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. A követelményrendszer ismertetése. Laboratóriumi eszközök bemutatása. Baleset- és tűzvédelmi oktatás.
  2. A térfogatos analízis alapjai. Pipetta és büretta használata. Titrálásos számítások
  3. A fotometria alapjai, Lambert-Beer törvény.
  4. Potenciometria, pH mérés.
  5. I) Sósav titrálása nátrium-hidroxid oldattal.
  6. II) Gyenge sav disszociációs egyensúlyi állandójának meghatározása pufferek felhasználásával
  7. III) Puffer kapacitás mérése
  8-9.IV) Kvalitatív analízis (2 hét).
  10. V) Fe(II)-ion meghatározása permanganometriával, a redox potenciál mérésével.
  11. VI) Kálcium komplexometriás meghatározása
  12. VII) Vas fotometriás meghatározása.
  13. VIII) Glükóz fotometriás meghatározása.
  14. Pótlás, javítás.aláírás
  FOG-K073 Orvosi kémia II. előadás _Előadás 3 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. A molekulák térszerkezete: konstitúció, konfiguráció, konformáció. Optikai izoméria. Enantiomerek, racém elegyek. Konfiguráció: a D/L és az R/S rendszer. Több kiralitáscentrumot tartalmazó molekulák. Diasztereomerek.
  2. Az aminok csoportosítása és nevezéktana. Bázikus jelleg, sóképzés. Biológiailag fontos aminok és aminoalkoholok. Neurotranszmitter aminok. Az aminok reakciói. Azofestékek, Szulfonamidok és a kemoterápia. A heterociklusos vegyületek csoportosítása és nevezéktana. 3- és 4-tagú gyűrűk: béta-laktámok. Öttagú gyűrűk egy és két heteroatommal.
  3. Hattagú gyűrűk egy heteroatommal: flavonoidok, nikotinamid, NAD és NADH. Hattagú gyűrűk két heteroatommal: pirimidinek (barbitursav, barbiturátok), purinok (húgysav).
  4. Oxovegyületek. A karbonilcsoport szerkezete. Az aldehidek és ketonok kémiai reakciói. Fontosabb oxovegyületek: kinonok, koenzim Q és K vitamin. A karbonsavak csoportosítása és nevezéktana. Savas jelleg, sóképzés. A telített és telítetlen karbonsavak homológ sora. Zsírsavak. Az eikozapentaénsav és dokozahexaénsav szerepe a biológiai membránok felépítésében. Prosztaglandinok.
  5. Dikarbonsavak. Telítetlen és hidroxi-karbonsavak. Oxosavak, "keton testek". Szénsav-származékok: karbamid, guanidin, kreatin, foszfokreatin. Karbonsav-származékok: észterek, tioészterek, savhalogenidek, savanhidridek, savamidok. Acilezési reakciók, acilező szerek.
  6. Sav-katalizált észteresítés és az észterek hidrolízise. Szappanok, detergensek. Foszfogliceridek. Plazmalogének. Szfingolipidek. A biológiai membránok szerkezete.
  7. Az aminosavak csoportosítása és nevezéktana. Fehérjealkotó aminosavak. Amfoter jelleg: izoelektromos pont. Esszenciális aminosavak, biológiai szerep. Kimutatási reakciók, az aminosavak előállítása és elválasztása. Kémiai tulajdonságok. Peptidek. A peptid-kötés térszerkezete. A szekvencia analízis alapjai. A peptidek szintézise. Biológiai jelentőség. A természetben előforduló peptidek. Peptid hormonok, peptid analógok és peptid antibiotikumok.
  8. A fehérjék szerkezete és szerepe. Fizikai és kémiai tulajdonságok, tisztítás, csoportosítás. Kimutatási reakciók. A fehérjék térszerkezete. A “protein folding". Fehérjék denaturációja. A fehérjék biológiai szerepe: transzportfehérjék, kontraktilis fehérjék, vázfehérjék, tartalékfehérjék, ellenanyagok, hormonok. Az enzimek. Enzimreakciók mechanizmusa.
  9. A szénhidrátok csoportosítása. Konfiguráció. D-glükóz, mutarotáció, anomerek. Gyűrűs szerkezetek. A monoszacharidok kémiai tulajdonságai: oxidáció, redukció, éter- és észterképzés, O- and N-glikozidok képzése.
  10. Fontosabb monoszacharidok: aldózok, ketózok és származékaik. Nem redukáló diszacharidok: a szacharóz és trehalóz. Redukáló diszacharidok: maltóz, izomaltóz, cellobióz, laktóz. Oligoszacharidok. Mukopoliszacharidok: hialuronsav, kondroitin és szulfátja, dermatán-szulfát, heparin.
  11. Poliszacharidok: keményítő, glikogén, cellulóz. A bakteriális sejtfal szerkezete. Szteroidok. A szteroidok csoportosítása. Koleszterin, koleszterin észterek. Ergoszterin. D2 és D3 vitaminok. Epesavak, detergens tulajdonságaik. Szteroid hormonok: mineralokortikoidok, glükokortikoidok. Nemi hormonok.
  12. Nukleozidok és nukleotidok szerkezete és tulajdonságai. Nukleotid koenzimek. Nukleinsavak: RNS és DNS. A nukleinsavak hidrolízise, tisztítása és tulajdonságai. A nukleinsavak szekvencia analízise. A DNS térszerkezete. A kettős spirál. B-DNS, A-DNS és Z-DNS. A DNS denaturációja. DNS-fehérje komplexek.
  13. A nukleinsavak biológiai szerepe. Az RNS-ek csoportosítása. A fehérje bioszintézis molekuláris mechanizmusa, a genetikai kód. Vízben oldódó vitaminok és a belőlük képződő koenzimek. Zsírban oldódó vitaminok. Hipo- és hipervitaminózis.
  14. Alkaloidok fogalma, a legfontosabb alkaloidok. Az antibiózis fogalma. Az antibiotikumok csoportosítása. A legfontosabb antibiotikumok. Porfinvázas vegyületek: protoporfirin-IX és a hem. Hemoglobin és mioglobin. A hem lebomlása: bilirubin, biliverdin. Klorofill.kollokvium
  FOG-K074 Orvosi kémia II. gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Néhány fontos funkciós csoport vizsgálata I.
  2. A kiralitás modellezése.
  3. Néhány fontos funkciós csoport vizsgálata II.
  4. I) Gyenge sav vagy bázis disszociációs egyensúlyi állandójának meghatározása pufferek felhasználásával.
  5. II) Puffer kapacitás mérése.
  6. III) Fe(II)-ion meghatározása permanganometriával, a redox potenciál mérésével.
  7. IV) Vas fotometriás meghatározása.
  8. V) Glükóz fotometriás meghatározása.
  9. VI) C-vitamin por aszkorbinsav tartalmának bromatometriás meghatározása.
  10. VII) Koleszterin kvantitatív meghatározása enzimes, kolorimetriás módszerrel.
  11. VIII) Monoszacharidok koncentrációjának meghatározása polarimetria segítségével
  12. IX) Fehérje fotometriás meghatározása
  13. X) Észter hidrolízis kinetikai vizsgálata
  14. Bioszerves kémia: fehérjék és szénhidrátok reakciói. Pótlás, javítás.aláírás
  FOG-K080 Odontológia
  Felelős tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy célja az emberi állcsontok anatómiájának, az állkapocsizület felépítésének,működésének és a tej illetve maradó fogazat fogainak felismeréséhez szükséges információk megismertetése.
  A félév első harmadában az odontológia történetének, jeles kutatóinak ,tárgyának,fogalmának, vizsgáló módszereinek és vizsgálati anyagainak ismertetése történik.
  A következő részegység segít a szájüregben és a fogakon történő tájékozódás elsajátításában. Tartalmazza a felső állcsont, az alsó állcsont és az állkapocsizület fejlődését és felépítését, működését, a kapcsolódó lágyrészek anatómiáját és fogak fejlődését és aprólékos, felszínről –felszínre történő leírását .
  Az utolsó egység pedig az evolúció főbb állomásait foglalja össze, különös tekintettel a fog típusok és az állkapocsizület fejlődésére.
  A kapcsolódó gyakorlatok során különböző fogtípusok rajzolása és a tejfogazat , maradó fogazat tagjainak felismerése történik, egyedi ismérveik alapján.
  Módszer - Methodology
  Alt KW, Rösing FW, Teschler-Nicola M (eds): Dental Anthropology. Springer, Wien 1998
  Alt KW, Türp J (eds): Die Evolution der Zähne. Quintessenz, Berlin 1997
  Fehér E. (szerk.): Maxillofacialis anatómia. Medicina, Budapest 2001
  Scott GR, Turner II ChG.: The anthropology of modern human teeth. Cambridge 1997
  Szentpétery J.: Orális biológia. SZTE ÁOK jegyzet, Szeged 1976
  FOG-K081 Odontológia előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Az odontológia tárgya, nevezéktana, tudománytörténet
  2. Az odontológia vizsgálati anyaga és módszerei
  3. Állcsont morfológia, tájékozódás az arcon, szájüregben
  4. A fog és fogazat részei. Tájékozódás a fogakon. A fogak jelölése
  5. Fogmorfológia, maradó fogak (metsző- és szemfogak)
  6. Fogmorfológia, maradó fogak (kisőrlők és nagyőrlők)
  7. A tejfogak morfológiája. A tejfogak és a maradó fogak elkülönítése
  8. A fogak felismerési jelei
  9. Az állcsontok és a fogazat életkori változásai
  10. Az állcsontok és a fogak filogenezise. A gerincesek, főemlősök törzsfejlődésének fogazati vonatkozásai
  11. Az állcsontok és fogazat filogenezise.
  12. A Homo törzsfejlődés fogazati vonatkozásai
  13. A dentális antropológia alapfogalmai. Az arccsontok morfológiai variációi
  14. Fog- és fogazati variációk. Maradó fogazat, tejfogazat. Taxonális különbségek
  15. Pseudopatológiás elváltozások, mutiláció, kultikus beavatkozások
  FOG-K082 Odontológia gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Ránézeti rajz téglalapról, más mértani testről
  2. Ábrázoló geometriai rajz (3D) egyszerű mértani testről
  3. Egy fog ránézeti rajza
  4. Egy fog 3D rajza
  5. BESZÁMOLÓ I. – írásbeli
  6. Fogfelismerési gyakorlat
  7. Fogfelismerési gyakorlat
  8. Fogfelismerési gyakorlat
  9. Fogfelismerési gyakorlat
  10. Fogfelismerési gyakorlat
  11. BESZÁMOLÓ II. – fogfelismerés szóban
  12. BESZÁMOLÓ III. – írásbeli
  13. Félévértékelés
  FOG-K090 Sejtbiológia és molekuláris genetika
  Felelős tanszék: Orvosi Biológiai Intézet. Felelős oktató: Boldogkői Zsolt Endre Dr. habil
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  A sejtbiológia és molekuláris genetika tantárgy oktatásának célja kettős. Egyrészt, a a molekuláris és sejtbiológia a DNS, az RNS a fehérjék és a sejt - mint szerveződési egységek - alapvető sajátosságainak az ismertetését tűzte ki célul. A tárgy oktatásának másik súlypontja a molekuláris és sejtbiológia eszközrendszerének ismertetése.Ezek az eszközök az orvostudomány és a biológia szinte összes területén alkalmazhatóak. E tárgy keretében a következő témaköröket tárgyaljuk: a sejt szerkezete és működése, a DNS szerkezete és működése, transzkripció és transzláció, az öröklődés törvényszerűségei, a vírusokés a baktériumok genetikája, biotechnológia és géntechnológia, jelátviteli folyamatok, az egyedfejlődés genetikája, immungenetika, a test és az elme működésének molekuláris biológiája és genetikai betegségei, molekuláris gyógyászat, a fogfejlődés és a fogbetegségek genetikája.
  Módszer - Methodology
  Szabó Gábor: Sejtbiológia (Medicina)
  Értékelés - Evaluation
  A számonkéres módja:
  a./ Évközi demonstrációk: 2 demonstráció (írásbeli esszé kérdések)
  b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium (írásbeli, 5 fokozatú jegy)
  FOG-K091 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Biológiai Intézet1. hét A sejt szerkezete és működése
  2. hét A DNS, genetikai kód, mutáció, replikáció, repair
  3. hét Transzkripció, transzláció & fehérjék
  4. hét A genom
  5. hét Sejtváz és membrán folyamatok
  6. hét Genetikai szabályozás eukariótákban
  7. hét A baktériumok és vírusok genetikája
  8. hét Szünet
  9. hét Evolúció
  10. hét Öröklődés
  11. hét A fogbetegségek genetikája
  12. hét RNS világ
  13. hét Sejtciklus & daganatképződés
  14. hét Válogatott fejezetek a biológiából
  FOG-K092 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Biológiai Intézet1. hét A technikai eszközök kezelése
  2. hét A technikai eszközök kezelése
  3. hét Mikroszkópia (elmélet)
  4. hét Mikroszkópia (gyakorlat)
  5. hét Elválasztás technika (elmélet)
  6. hét Elválasztás technika (gyakorlat)
  7. hét Lac operon (elmélet)
  8. hét Szünet
  9. hét DNS és RNS tisztítás (gyakorlat)
  10. hét Genetikai feladatok (elmélet)
  11. hét Genetikai feladatok (gyakorlat)
  12. hét Konzultáció
  13. hét Konzultáció
  FOG-K093 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Biológiai Intézet14. Biotechnológia
  15. A molekuláris biológia vizsgálati módszerei
  16. Géntechnológia
  17. Jelátviteli folyamatok
  18. Sejtkommunikáció és szöveti differenciáció
  19. Az egyedfejlődés genetikai szabályozása
  20. Immungenetika
  21. Molekuláris gyógyászat
  22. Idegi kommunikáció
  23. A fogbetegségek genetikája
  24. Genetikai betegségek
  25. A test betegségeinek molekuláris biológiája
  26. Az agy és elme betegségeinek molekuláris biológiája
  27. Gének, viselkedés, társadalom
  FOG-K094 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Biológiai Intézet15. hét Molekuláris klónozás-I (elmélet)
  16. hét Molekuláris klónozás-I (gyakorlat)
  17. hét Molekuláris klónozás-II (elmélet)
  18. hét Molekuláris klónozás-II (gyakorlat)
  19. hét Fehérjék kimutatása-I (elmélet)
  20. hét Fehérjék kimutatása-I (gyakorlat)
  21. hét Fehérjék kimutatása-II (elmélet)
  22. hét Szünet
  23. hét Fehérjék kimutatása-II (gyakorlat)
  24. hét Strukturális genomika (elmélet)
  25. hét Strukturális genomika (gyakorlat)
  26. hét Funkcionális genomika (elmélet)
  27. hét Funkcionális genomika (gyakorlat)
  28. hét Konzultáció
  29. hét Konzultáció
  FOG-K100 Orvosi pszichológia
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja: azoknak a lelki tényezőknek és mechanizmusoknak a megismertetése, amelyek közvetlenül vagy közvetve
  befolyásolják az egészségi állapotot. A pszichológiai és fiziológiai folyamatok összefüggésének és az ezzel
  kapcsolatos tünetképződés folyamatának bemutatása a betegség kialakulásában. A gyógyítás lélektanának
  (pszichopatológia, pszichodiagnosztika és pszichoterápia releváns elemeinek) megtanítása révén a pszichés
  hatások és az erre irányuló beavatkozások elméleti és gyakorlati teendőinek elsajátíttatása, amelyek majdan
  hatékonyan alkalmazhatóak lesznek a betegség megelőzésében, ill. a gyógyítás folyamatában. Az orvos
  gyógyító szerepének és az fogorvos-beteg kapcsolat dinamikájának feltárása révén az orvosi attitűd kialakítása.
  Módszer - Methodology
  Molnár P., Csabai M.: A gyógyítás pszichológiája. Springer Verlag, Budapest 1994
  Buda B., Kopp M., Nagy E.: Magatartástudományok. Medicina, Budapest 2001
  Atkinson és mts.: Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest 1998
  FOG-K101 Orvosi pszichológia előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetBevezetés a pszichológiába, a pszichológia fogalma, tárgya, módszerei, a pszichológia helye az orvoslásban.
  Érzékelés, percepció, kogníció, alapvető érzékleti modalitások, és közös jellemzői. Döntés és észlelés.
  Perceptuális torzítás jelensége. Stressz, biológiai elméletek. Emóció, motiváció és az arousal.
  Az érzelmek kifejeződése, fejlődése, életkori sajátosságok. Emóció a társas együttélésben, empátia fogalma.
  A szorongás és félelem pszichológiai aspektusa. Szorongás és félelem kezelése. Szorongás és félelem a fogászati gyakorlatban. A fájdalom pszichológiája. A fájdalom kezelése a fogászati gyakorlatban. A fájdalom kezelése a fogászati gyakorlatban. Kommunikáció alap folyamatai. A non – verbális kommunikáció csatornái, metakommunikáció. Testbeszéd. A személyiség, különböző elméletek megközelítésében. Fogorvos – beteg kapcsolat általános problémái.kollokvium
  FOG-K102 Orvosi pszichológia gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetPszichológiai és pszichoszomatikus szempontok a fogorvoslásban. A fogorvoshoz járás pszichológiai vetülete.
  A szorongás és a nonverbális viselkedés jellemzői a fogorvosi kezelés során. Fájdalom a fogorvosi gyakorlatban.
  Érzelmek, empátia. Különböző fogorvosi beavatkozások pszichés hatása.aláírás
  FOG-K110 Orvosi etika
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja:
  Az orvosi etika oktatásának egyik alapvető célja, hogy a hallgatókban tudatosítsuk az fogorvosi hivatás eredendően erkölcsi jellegét.
  A hivatásetika alapértékeinek tisztázásán túl elemezzük a modern technológiai medicina és a modern biológia által felvetett legfontosabb etikai kérdéseket.
  Az oktatás során a hallgatók elsajátítják azt a fogalmi, logikai rendszert, amely szükséges a felmerülő orvosetikai kérdések tisztázásához.
  Módszer - Methodology
  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai, Bevezetés a bioetikába.
  2. Átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest 1999
  FOG-K111 Orvosi etika előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetAz etika fogalma, tárgya, részei. Az értékek szerepe az emberi magatartás szabályozásában.
  Az erkölcs szerepe az orvosi professzió kialakulásában. A deontológiai és az utilitarista etikai elméletek.
  A bioetika kialakulása, a bioetika alapelvei. A tájékozott beleegyezés elve, a beteg önrendelkezésének tiszteletben tartása.
  Az orvosi titoktartás. Az orvos-beteg kapcsolat. A szervátültetések etikája. A reprodukciós medicina etikai kérdései.
  A halál és a haldoklás etikai kapcsolata, a konzílium kérdései. Erkölcsi döntések az élet végén.
  Az ember- és állatkísérletek etikai kérdései. Az orvosok szakmai etikája. Igazságosság az egészségügyben.
  Makro- és mikroallokáció.kollokvium
  FOG-K112 Orvosi etika gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől a(z) 3. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetA gyakorlati foglalkozások egyik célja olyan tudásanyag átadása, mely a filozófiai erkölcstan alapvető ismereteit fogja át, valamint felöleli napjaink legfontosabb bioetikai kérdéseit, s összegzi az erkölcsileg elfogadható válaszokat.
  A szemináriumi összejövetelek másik célja az erkölcsi elemzés jártasságának kialakítása.
  Esetek analizálása, történetek megbeszélése során a hallgatókban érzékenység alakítható ki az erkölcsi problémák felismerése iránt.
  Gyakorlás útján elsajátíthatók az erkölcsi konfliktusok tisztázásának lehetséges módszerei is.
  Az orvosi etikára azonban nemcsak konfliktushelyzetben van szükség, hanem az orvoslás egész folyamatában, ezért a foglalkozásokon szeretnénk egy harmadik célt is elérni: a hallgatók magatartásának alakítását.
  Ehhez főként azzal járulunk hozzá, hogy a történetek feldolgozása alatt tanítványaink szembesülnek saját értékeikkel.
  A fogorvostan hallgatók számára speciális a fogorvosi gyakorlatban előforduló erkölcsi dilemmák bemutatására, megvitatására kerül sor a gyakorlatból érkező fogorvos bevonásával.aláírás
  FOG-K120 Orvosi szociológia
  Felelős tanszék: Népegészségtani Intézet. Felelős oktató: Nagymajtényi László Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A hallgatók a képzés során ismerjék meg az egészség-fenntartás és a betegségfolyamatok társadalmi hátterét, az orvoslás, az egészségügyi ellátás szociológiai dimenzióit, valamint az egészségügyi intézményrendszer működésének társadalmi feltételrendszerét.
  Módszer - Methodology
  Előadás; a szakirodalom tanulmányozása a fenti kérdéskörökben elérhető hazai és külföldi szakfolyóiratok és szakkönyvek alapján.
  FOG-K121 Orvosi szociológia előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Népegészségtani Intézet1. Szociológia és orvoslás
  2. Egészség, életmód, egészségmagatartás
  3. Betegség, gyógyítás, társadalom
  4. Egyenlőtlenségek az egészségi állapotban
  5. Deviáns magatartási formák
  6. Orvos- és betegszerep, orvos-beteg kapcsolat
  7. Orvosi hivatás, pályaszocializáció
  8. Az egészségügyi ellátás típusai, szociológiai jellemzőiÍrásbeli vizsga, kollokvium
  FOG-K130 Orális biológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Rakonczay Zoltán Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának általános célja a tágabb értelemben vett rágókészülékre vonatkozó speciális ismeretek preklinikai szintű áttekintése. A tantárgy specifikus célkitűzése a stomatológiai vonatkozású alap és alkalmazott tudományi összefüggések kiemelése, kihangsúlyozása.
  Módszer - Methodology
  Szentpéteri József: Orális biológia, SZTE, Egyetemi jegyzet
  Zelles Tibor: Orálbiológia Medicina, Budapest, 2007.
  B.G. Jansen van Rensburg: Oral Biology, Quintessence Publ. Co. Inc. 1995.
  B. Nauntofte, P. Svensson, T. Miles: Clinical Oral Physiology, Quintessence Publ. Co. Inc. 2003.
  FOG-K131 Orális biológia előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékKeményszövetek képződése, mineralizálódása, mikroszkópos tanulmányozása.
  A fogbél és mikromorfológiája. A fogágy morfológiája. Rágás, nyelés, beszéd. Rágási típusok, rágóerő, rágás hatásfokának mérése.
  Fluorid ion biokémiája, élettani és farmakológiai hatásai. A fluorid toxikológiai vonatkozásai, foltoszománc kialakulása.
  A nyelv és élettani szerepe, izlelés és szaglás. Orális mikrobiológia. Nyálmirigyek és a nyál.szóbeli vizsga, kollokvium
  FOG-K132 Orális biológia gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. A fog keményszöveteinek kémiai összetétele
  2. A keményszövetek képződése és mineralizálódása. Nyomelemek a fogakban
  3. A keményszövetek mikroszkópos tanulmányozása
  4. A fogágy morfológiája
  5. Rágás, nyelés, beszéd. Rágási típusok.
  6. A rágóerő és a rágás hatásfokának mérése
  7. A fogbél
  8. Szakirodalom keresés módszerei
  9. Kutatások módszerei és lehetőségei a fogorvostudomány területén
  10. A nyelv és élettani szerepe. Ízlelés és szaglás
  11. A szájüreg normál flórája és azt befolyásoló tényezők
  11. Nyálmirigyek és a nyál
  12. Csontok és fogak kalcium metabolizmusa
  FOG-K140 Nyári gyakorlat
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő:
  FOG-K141 Ápolástani gyakorlat _Gyakorlat 70 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari TanszékekA hallgatók első találkozása és kommunikációs lehetősége a paciensekkel. A betegfelvételi ambulancián observáló tevékenységet végeznek, megfigyelve az orvos- beteg kommunikáció lépéseit, a paciensek végigkísérését a jelentkezéstől, a diagnózis felállításán át, az adequat kezelésig.
  FOG-K142 Odontotechnológiai gyakorlat _Gyakorlat 70 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől a(z) 4. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari TanszékekA tantárgy oktatásának célja az alapvető fogpótlástani eljárások, mint anatómiai lenyomatvétel és mintakészítés, artikulátorba gipszelés elsajátítása.
  A hallgatók egymásról vesznek anatómiai lenyomatot, azt kiöntik, majd középértékű artikulátorba gipszelik.
  FOG-K150 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára
  Felelős tanszék: Angol Magyar Orvosi Szakforditóképző Cs.. Felelős oktató: Demeter Éva Dr.
  Teljesítendő:
  Leírás - Annotation
  A két féléves képzés alatt a hallgatók megismerik az orvostudományban használatos nomenclatura latin és görög elemeit, elsajátítják a tanulmányaikat segítő megfelelő lexikai bázist és a korrekt alkalmazáshoz szükséges alapvető nyelvtani ismereteket.
  Módszer - Methodology
  Belák Erzsébet PhD: Lingua Latina medicinalis
  Nagy-Kovács-Péter: Latin nyelvtan
  Dr. Takács János: Egységes latin nyelvkönyv orvostanhallgatók részére
  Simon-Visy: Orvosi szófejtő tár
  Brencsán: Orvosi szótár
  FOG-K151 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára I. _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 1. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Angol Magyar Orvosi Szakforditóképző Cs.1. A félévi követelmények ismertetése. A latin nyelv története és szerepe az orvostudományban. Általános kiejtési szabályok A főnevek formai csoportosítása.
  2. I-II. declinatio, főnevek és melléknevek egyeztetése. A casusok bevezetése, különös tekintettel az a sing. gen. plur. nom. és gen. alakokra. Lectio prima. Közmondások
  3. Birtokos és jelzős szerkezetek megismerése. Lectio secunda. Az ige praesens imperfectum activi-je. Közmondások
  4. Lectio tertia. A praepositio-s szerkezetek gyakorlása. Közmondások. A passivum szerepe a latin nyelvben, és fordítása.
  5. Igeragozás ismétlése, passzív szerkezetek, burtijis-és jelzős szerkezetek
  6. Lectio quarta. Lectio quinta. Fordítási és nyelvtani gyakorlatok. Központban a semlegesnemű főnevek és melléknevek jelzős szerkezetbe foglalása. Passzív szerkezetek alkalmazása a fordítás során.
  7. Zárthelyi dolgozat
  8. Lectio sexta. Bevezetés a görög eredetű terminológiába. III. declinatio – első rész. Tő- és sorszámnevek a latin nyelvben.
  9. Lectio septima. Felszólító módú igealakok használata. III. declinatio – második rész. Közmondások Görög elemek a latin nyelvben.
  10. Lectio octava. III. declinatio – harmadik rész. Közmondások. Görög nyelvi elemek ismétlése
  11. Nyelvtani gyakorlás kórbonctani diagnózisok felhasználásával. A III. declinatio-s főnevek gyakorlása. Szóelemzés a görög orvosi nomencletura ismereteinek felhasználásával
  12. Egy és kétvégű melléknevek a III. declinatio-ban. Az orvosi terminológiában használt görög – latin párhuzamok ismétlése. Összefoglalás.
  13. Zárthelyi dolgozat
  14. Értékelés, írásbeli javítási lehetőség.
  FOG-K152 Orvosi latin nyelv orvos és fogorvostan hallgatók számára II. _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől a(z) 2. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Angol Magyar Orvosi Szakforditóképző Cs.1. Lectio nona. Az első félévben tanultak ismétlése, gyakorlása.
  2. Lectio decima. Praepositio-k, számnevek és a declinatio-k ismétlése. Igeragozás ismétlése. Klinikai diagnózisok az orvosi latin nyelvben
  3. Lectio undecima. A IV. declinatio megismerése. Közmondások. Kórbomctani diagnózisok, klinikai diagnózisok
  4. Lectio duodecima. Az V. declinatio szavainak ragozása. Kórbonctani diagnózisok a latin nyelvben. Közmondások. Görög elemek.
  5. Összefoglalás. A névszóragozás gyakorlása (I-V. declinatio-s főnevek és melléknevek felhasználásával). Szóelemzés a tanult latin-görög orvosi kifejezések felhasználásával.
  6. Zárthelyi dolgozat
  7. Lectio tertia decima. Melléknevek fokozása – első rész. Klinikai és kórbonctani diagnózisok gyakorlása. Közmondások.
  8. Melléknevek fokozása – második rész. A melléknevek fokozott alakjainak egyeztetése főnevekkel és azok ragozása.
  9. Lectio quarta decima. Participium-ok képzése, és az igeneves szerkezetek fordítása.
  10. A receptírás alapjai. Mennyiségek, anyagnevek, számok ismétlése.
  11. Lectio quinta decima. Összefoglalás, a tanult nyelvtani jelenségek gyakorlása.
  12. Nyelvtani gyakorlás a tanult klinikai és kórbonctani diagnózisok felhasználásával Receptírás .
  13. Zárthelyi dolgozat
  14. Értékelés, írásbeli javítási lehetőség.

  FOG-K2 Preklinikai ismeretek modul

  FOG-K200 Modern képalkotó eljárás a fogászatban
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  Az elméleti oktatás célja : a hallgatókat megismertetni a modern képalkotó eljárások legújabb lehetőségeivel, mind az általános orvosi, mind a fogászati gyakorlatban, a tematikában szereplő témakörökben ( konzerváló fogászat, fogágybetegségek, implantológia, fogszabályozás )
  A gyakorlati oktatás célja: a III. év II. félévében elsajátított elméleti alapokra építve röntgen képek értékelésének, diagnózisok felállításának gyakorlása és digitalis technikával intraoralis felvételek készítése.
  Módszer - Methodology
  Dr. Martonffy Katalin: Fogászati radiológia, 2006.
  FOG-K201 Modern képalkotó eljárás a fogászatban előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Általános radiológiai ismeretek I. Modern képalkotó eljárások I.
  2. Általános radiológiai ismeretek II. Modern képalkotó eljárások II.
  3. Fogászati gyakorlatban alkalmazott röntgen felvételi technikák. Fogak és állcsontok röntgenanatómiája. I.
  4. Fogászati gyakorlatban alkalmazott röntgen felvételi technikák. Fogak és állcsontok röntgenanatómiája.II.
  5. Radiológiai diagnosztika a konzerváló fogászatban.
  6. Modern digitális képalkotó eljárások Digora-rendszer.
  7. Digitális képalkotó rendszerek a gyakorlati fogászatban.
  8. Írásbeli beszámoló
  9. Fogágybetegségek radiológiai diagnosztikája.
  10. Képalkotó eljárások alkalmazása az implantációs diagnosztikában és terápiában.
  11. Teleröntgen alkalmazása a fogászatban
  12. Írásbeli beszámoló
  13. Röntgen a bőröndben.
  14. Mobilröntgen alkalmazásának gyakorlati kérdései.
  FOG-K202 Modern képalkotó eljárás a fogászatban gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékGyakorlatokon teljesítendő feladatok:
  Intraoralis felvétel (4 db) elkészítése digitális képalkotó eljárással.
  Röntgenfelvételek értékelése.
  FOG-K210 Általános és fogászati radiológia
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a fogászati gyakorlatban alkalmazott röntgenfelvételi technikákat és megtanulják a röntgenfelvételek értékelését, a diagnózis felállítását. Előadásokon először a röntgenkészülékek működése, felvételi technikák, fogak és állcsontok röntgenanatómiája kerül tárgyalásra, majd a klinikai röntgendiagnosztikával ismerkednek meg a hallgatók. Ezen belül a fogak helyzeti, áttörési rendellenességei, konzerváló fogászati röntgendiagnosztika, állcsontok gyulladásai, fogágybetegségek, fogeredetű arcüreggyulladások és nyálkövek szerepelnek az elméleti előadások anyagában.Tárgyalásra kerülnek továbbá a baleseti sebészeti röntgendiagnosztika fogászati vonatkozásai, állcsontcysták és állcsontdaganatok röntgendiagnosztikája. Gyakorlatokon a fogászati röntgenfelvételi technikák gyakorlati elsajátítása történik.
  Módszer - Methodology
  Dr. Martonffy Katalin: Fogászati Radiológia 2006. /Semmelweis Kiadó/
  FOG-K211 Általános és fogászati radiológia előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Általános radiológiai ismeretek I.
  2. Általános radiológiai ismeretek II.
  3. Fogászati radiológiai vizsgálati módszerek, felvételi technikák I. Fogak, állcsontok röntgenanatómiája I.
  4. Fogászati radiológiai vizsgálati módszerek, felvételi technikák II.Fogak, állcsontok röntgenanatómiája II..
  5. Fogászati radiológiai vizsgálati módszerek, felvételi technikák III. Fogak, állcsontok röntgenanatómiája III.
  6. Fogászati radiológiai vizsgálati módszerek, felvételi technikák IV. Fogak, állcsontok röntgenanatómiája IV.
  7. Fogak helyzeti, áttörési rendellenességeinek röntgendiagnosztikája. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  8. Konzerváló fogászati röntgendiagnosztika.
  9. Állcsontok gyulladásainak röntgendiagnosz-tikája.
  10. Fogágybetegségek röntgendiagnosztikája.
  11. Fogeredetű arcüreggyulladások röntgendiag-nosztikája, nyálkövek.
  12. Baleseti sebészeti röntgendiagnosztika
  13. Állcsontcysták röntgendiagnosztikája. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  14. Állcsontok daganatainak röntgendiagnosztikája.
  FOG-K212 Általános és fogászati radiológia gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékFogászati röntgenkészülékek kezelésének elsajátítása (intra- és extraorális felvételi technikák elsajátítása)
  Röntgenfilmek sötétkamrai kidolgozása
  Röntgenfelvételek kiértékelése
  Periapicalis felvételek
  Korona felvétel
  Ráharapásos felvétel
  FOG-K220 Farmakológia
  Felelős tanszék: Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Felelős oktató: Varró András Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  A gyógyszertan a biológiailag aktív anyagokkal, gyógyszerekkel és toxikus anyagokkal foglalkozó tudományág. A tárgy oktatásának célja annak az interdisciplináris ismeretanyagnak a közlése a hallgatósággal, hogy az egyes kémiai anyagok miként lépnek kölcsönhatásba az élő szervezettel, hogyan befolyásolják annak normális és kóros működését. Tárgyaljuk ezen kölcsönhatás mechanizmusát, a gyógyszerek terápiás alkalmazhatóságát, esetleges mellékhatását, alkalmazásuk ellenjavallatait, egymással való fontosabb kölcsönhatásukat (általános farmakológia). A vegetatív idegrendszer neurotranszmissziójának mechanizmusa és a gyógyszerek támadáspontjai alapját képezik számos központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre ható gyógyszer farmakodinamikájának. Különös hangsúlyt fektetünk a fogorvosi gyakorlatban jelentős szereppel bíró gyógyszercsoportok tárgyalására (pl. helyi és általános érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás, antibiotikumok stb.). Az oktatás során kitérünk arra is, hogy maga az emberi szervezet miként hat a bejuttatott gyógyszerre, milyen kinetikai paraméterek jellemzik a gyógyszeres kezelést. Ezen túlmenően tárgyaljuk azokat a fontosabb anyagcsoportokat, amelyek toxikusak az emberi szervezetre (toxikológia)
  Módszer - Methodology
  Fürst: Farmakológia
  Neal: Rövid farmakológia
  Winstanley és Walley: Farmakológia
  Pharmindex
  Goth's Medical Pharmacology
  Rang & Dale: Pharmacology
  Katzung: Basic & Clinical Pharmacology
  FOG-K221 Farmakológia I. előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet1. Általános farmakológia I.: bevezetés és farmakodinamika, receptorok, transzmembrán proteinek, enzimek, transzport rendszerek, effektorok, dózis-hatás görbék, agonisták és antagonisták, kompetitív és nem kompetitív antagonizmus
  2. Általános farmakológia II.: farmakokinetika, abszorpció, disztribúció, biotranszformáció, exkréció, gyógyszerek adagolási módjai, féléletidő, clearance, biológiai felhasználhatóság
  3. Általános farmakológia III.: gyógyszerek alkalmazásának nem kívánatos következményei, terápiás index, individuális különbségek a gyógyszerek hatásaiban, farmakogenetika, A és B típusú mellékhatások
  4. Általános farmakológia IV.: gyógyszerek kölcsönhatásai, kölcsönhatások az abszorpció, a disztribúció során, fehérjekötés szintjén, biotranszformáció során, enziminduktor és enzimgátló gyógyszerekkel, exkréció során
  5. Autonom idegrendszer gyógyszertana I.: általános bevezető, autonom idegek anatomiája, fiziológiája, szimpatikus és paraszimpatikus idegek, receptorok, a kolinerg és adrenerg idegi transzmisszió regulációja, gyógyszer támadáspontok
  6. Autonom idegrendszer gyógyszertana II.: autonom idegrendszer agonistái, direkt és indirek paraszimpatikus izgatók, direkt és indirekt szimpatikus izgatók, adrenalin és noradrenalin ér-és szívhatásainak összehasonlítása, anafilaxiás sokk kezelése
  7. Autonom idegrendszer gyógyszertana III.: autonom idegrendszer antagonistái, alfa-és béta-adrenerg receptorok blokkolói, intrinsic szimpatomimetikus aktivitás, adrenerg neuron blokkolók, főbb antagonisták indikációi, mellékhatásai, kontraindikációi, agonista és antagonista interakciók
  8. Helyi érzéstelenítők I.: helyi érzéstelenítők farmakodinamikája, gyógyszerek kémiai és klinikai felhasználás szerinti csoportosítása, hatásmechanizmus, Na+-ioncsatorna gátlás elektrofiziológiai jellemzői, lokális és szisztémás hatások, mellékhatások, toxicitás
  9. Helyi érzéstelenítők és perifériás izomrelaxánsok II.: gyógyszerek egyedi jellemzői és a jövő helyi érzéstelenítői, észter és amid származékok farmakodinamikai és farmakokinetikai jellemzői, kombináció vazokonstriktorokkal, új gyógyszerek és a helyi érzéstelenítés jövőbeli, potenciális lehetőségei, a harántcsíkolt izom depolarizáló és nem depolarizáló hatású relaxánsai
  10. Nem szteroid gyulladásgátlók: a gyulladás mediátorai, a ciklooxigenáz enzim gátlásának hatása, kémiai csoportosítás és egyes képviselőik, szalicilátok, ecetsav származékok, pirazolon és pirazolidin vegyületek, oxicamok, propionsavak, fenamatok, szelektív COX-2 gátlók -coxibok, paracetamol
  11. Kemoterápiás szerek és antibiotikumok I.: általános bevezető és a gyakran alkalmazott antibiotikumok, hatásmechanizmus, hatás spektrum, antimikróbás rezisztencia, szulfonamidok, trimetoprim, penicillinek, cefalosporinok, metronidazol, indikációk és mellékhatások
  12. Antibiotikumok II.: további antibiotikum csoportok, aminoglikozidok, makrolidek, kinolonok, fucidin, vancomycin, chloramfenikol, antituberkulotikumok, lepra elleni szerek, indikációk és mellékhatások
  13. Vírusos és gombás fertőzések kemoterápiája: vírusok szaporodása és az antivirális gyógyszerek támadáspontjai, aciklovir, ribavirin, zidovudin és ritonavír jellemzése, cytomegalovírusra ható szerek, a bőr és mucosa gombás betegségeinek terápiája, szisztémás antimikotikumok
  14. Férgek okozta fertőzések, protozoonok kemoterápiája, fertőtlenítő szerek: a nyugati világ főbb féregfertőzéseinek (ascariasis, enterobiasis, trichuriasis) terápiája, antimaláriás szerek, fertőtlenítők (dezinficiensek és antiseptikumok)
  15. Vérre ható gyógyszerek: véralvadás gátlás és vérzéscsillapítás, vérlemezke aktiváció gátlás, antikoagulánsok, fibrinolitikumok, antidotumok, haemostatikus szerek, antianaemiás szerek (vas, B12-vitamin, fólsav)
  FOG-K222 Farmakológia I. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Farmakológiai és Farmakoterápiai IntézetReceptírás: a receptírás formái, a gyógyszerek felírását befolyásoló tényezők (kor, terhesség, vese, máj, kardiovaszkuláris betegségek), kábító hatású ill. méreg jelöléssel ellátott gyógyszerek felírására vonatkozó szabályok. Az előadás témaköreihez tartozó gyógyszerek felírásának gyakorlása
  Általános farmakológia számítógépes gyakorlatok, farmakodinamikai és farmakokinetikai példák, dózis-hatás görbék, gyógyszeradagolási módok szimulálása
  Vegetatív idegrendszeri számítógépes gyakorlatok, adrenerg agonisták és antagonisták hatásainak elemzése a dózis/koncentráció függvényében izolált szervek és altatott állatok számítógépes szimulációs programjain. Adrenalin ér- szív- és vérnyomás hatásának elemzése
  Helyi érzéstelenítő és adrenalin mennyiség számítása különböző injekciós kiszerelésekben (százalék, mg, volumen arány)
  FOG-K223 Farmakológia II. előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet1. Központi idegrendszer gyógyszerei I.: szorongás és álmatlanság kezelése, anxiolitikumok és szedatohipnotikumok, benzodiazepinek és nem benzodiazepinek összehasonlítása, hatásmechanizmus, indikációk, mellékhatások, tolerancia és dependencia, interakció központi idegrendszeri gyógyszerekkel
  2. Központi idegrendszer gyógyszerei II.: a fájdalom terápiája, opioid analgetikumok, opiát receptorok, természetes és szintetikus ópiát származékok, centrális és perifériás hatások, indikáció, toxicitás, gyógyszer abúzus, dependencia, ópiát antagonisták, opiát elvonás
  3. Központi idegrendszer gyógyszerei III.: általános anesztetikumok, az anesztézia stádiumai és jellemzői, illékony folyadékok és gázok, intravénás anesztetikumok, anesztézia indukció és preanesztetikus medikáció, éber anesztézia; epilepszia kezelése a görcstípusok alapján, antiepileptikumok hatásmechanizmusai, status epilepticus kezelése, görcsküszöböt csökkentő egyéb gyógyszerek, mellékhatások
  4. Központi idegrendszer gyógyszerei IV.: antiparkinson szerek, extrapiramidális dopamin növelésének lehetőségei, centrális kolinerg antagonisták, mellékhatások, centrális izomrelaxánsok, poliszinaptikus reflexpályák gátlói, indikációk, mellékhatások
  5. Központi idegrendszer gyógyszerei V.: antidepresszív szerek, a depresszió amin hipotézise, MAO gátlók, triciklusos antidepresszívumok, SSRI gyógyszerek, aspecificus antidepresszívumok, mellékhatások, interakciók (’sajt-reakció’); antipszichotikumok, főbb gyógyszerek jellemzése, dopamin receptor gátlás és extrapiramidális mellékhatás összefüggése, nem specifikus receptor hatások következményei (mellékhatások)
  6. Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertana I.: kardiotonikumok, szívelégtelenség neurális és humorális kompenzációja, digitalisok, nem digitalis szerkezetű kardiotonikumok, akut és krónikus szívelégtelenség kezelése, digitalis mellékhatások, toxicitás és kezelése, vazodilátorok: ACE-gátlás jelentősége, tartós béta receptor blokkoló kezelés, só-és vízháztartás gyógyszertana, aldoszteron és vazopresszin szerepe, folyadékpótlás, plazma expanderek
  7. Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertana II.: antiaritmiás gyógyszerek, pitvari és kamrai, akut aritmiák kezelése, Vaughan-Williams szerinti felosztás (lidokain, I/B), mellékhatások, proaritmiás hatás; perifériás és cerebrális keringésfokozók, vasculáris és egyéb, primer fejfájástípusok kezelése, migrain terápiája
  8. Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertana III.: az angina pectoris kezelése, stabil és instabil angina, vazospasztikus angina, nitrátok, beta-receptor blokkolók, kálcium antagonisták; diuretikumok, tiazidok, kacsdiuretikumok, kálium megtakarító diuretikumok, kálium pótlás
  9. Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertana IV.: a hipertonia kezelése, beta-receptor blokkolók, diuretikus kezelés, ACE-gátlók, alfa-receptor blokkolók, centrálisan ható vegyületek; az atherosclerosis farmakológiája, fibrátok, sztatinok, nikotinsav származékok, koleszterin felszívódást gátlók, omega-3 zsírsav forrásai
  10. Gasztrointesztinális farmakológia: peptikus fekély kezelése, antacidumok, H-2 receptor blokkolók, proton-pumpa gátlók, nyálkahártya bevonó szerek, gyulladás eredetű bélbetegségek kezelése, digesztivumok, epeutakra ható szerek, hashajtók, hasmenésgátlók
  11. Diabetes kezelése, immunfarmakológia: I. típusú diabetes, inzulin preparatumok és nem kívánt mellékhatásai, II. típusú diabetes, oralis antidiabetikumok, inzulin felszabadítók, glukóz felvételt fokozók; immunrendszert befolyásoló gyógyszerek, immunszuppresszív szerek, antitestek, immuntoxinok, citokin gének expresszióját gátló gyógyszerek, immunmodulátorok
  12. Pajzsmirigy farmakológiája, kálcium és csont anyagcsere gyógyszertana: hipertireozis, jód, T3 és T4, antitireoid szerek, hipotireozis, szubsztituciós terápia; csont anyagcsere gyógyszerei, parathormon és kalcitonin, ösztrogén receptor modulátorok, bifoszfonátok, stroncium, fluorid, anabolikus szteroidok
  13. A gyógyszerek túladagolása és mérgezések, általános tennivalók, paracetamol, szalicilát, általános anesthetikumok, opioidok, benzodiazepinek, antidepresszív gyógyszerek, alkohol, oldószerek, nehézfémek okozta mérgezések terápiája, növényi és állati mérgek, gyógyszerfüggés és abusus,
  14. A légzés gyógyszertana, asthma bronchiale kezelése, krónikus obstruktív tüdőbetegségek terápiája, gyulladáscsökkentők, bronchustágítók, oxigénterápia, légzésstimulánsok, hiperszenzitivitási reakciók kezelése, rhinitis és anafilaxia
  15. A fogbetegségek gyógyszerei és gyógyszer mellékhatások fogászati manifesztációi: caries, parodontitis, parodonthosis gyógyszeres farmakológiai kezelésének általános elvei, fogorvosi szempontból jelentős gyógyszer mellékhatások (pl. fenitoin, kálcium antagonisták, gingiva hipertrófia), és gyógyszer interakciók (pl. adrenerg gyógyszerek, antiepileptikumok, centrális depresszívumok és stimulánsok)
  FOG-K224 Farmakológia II. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Farmakológiai és Farmakoterápiai IntézetFormula originális receptek felírása az adott elméleti témakörhöz kapcsolódva, a receptre írt gyógyszerek részletes jellemzése, adagolásának módja, minimális és maximális dózis, lehetséges gyógyszerinterakciók
  Számítógépes gyakorlatok a kardiovaszkuláris rendszer témakörében izolált szervi és altatott állat szimulációs modelljein, nitrátok, kálcium antagonisták és béta blokkolók hatásainak elemzése, és adrenalinnal való kölcsönhatása
  Önértékelő tesztek gyakorlása az elméleti témakörökhöz kapcsolódóan
  FOG-K230 Kórélettan
  Felelős tanszék: Kórélettani Intézet. Felelős oktató: Szabó Gyula Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  Kórélettani ismeretek nélkülözhetetlenek az egyes betegségek pathomechanizmusának és a gyógyszerek hatásának megértéséhez, valamint a megfelelő, törvény által előírt betegtájékoztatáshoz.
  A tantárgy tartalma: Gyulladás. Szív és érrendszeri megbetegedések. Só-víz háztartás zavara. Vese betegségek. Obstruktív és restriktív tüdőbetegségek. Sav-bázis egyensúly zavarok. Allergiás reakciók, autoimmunitás, immundeficienciák, transzplantáció, tumor immunológia. Fehérvérsejtek kórélettana. Anémiák és más vörösvértestekkel kapcsolatos megbetegedések. Gastro-intestinalis traktus megbetegedései. Szénhidrát és lipoid anyagcserezavarok. Endokrin rendszer regulációs zavarai: mellékvese, hipotalamusz, hipofízis, pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy, reproduktív rendszer. Izom és csontrendszer megbetegedései. Központi idegrendszer kórélettana.
  Gyakorlatok: normális és kóros EKG vizsgálata, vesefunkció vizsgálata, sav-bázis anyagcsere, vörösvértest, fehérvérsejt képzés és hemostasis vizsgálata.
  Módszer - Methodology
  Előadás anyaga – honlapon: http://www.szote.u-szeged.hu/patph/
  Szollár: Kórélettani tankönyv, Székely M: Kórélettan
  Szabó Gy.: Kórélettani gyakorlatok I.
  FOG-K231 Kórélettan I. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kórélettani Intézet1. A gyulladás kórélettana I.
  fogalma, lokalizációja, okai, mediátorok típusai és szerepük, akut gyulladás pathomechanizmusa, gyulladásos ödéma képződés pathomechanizmusa
  2. A gyulladás kórélettana II.
  krónikus gyulladás pathomechanizmusa, gyulladás szisztémás jelei, láz és fájdalom kialakulásának mechanizmusa
  3. Immunológia:
  túlérzékenységi reakciók, autoimmun betegségek, immunhiányos állapotok
  4. Endokrinológia I.
  hipofízis, hipotalamusz, pajzsmirigy rendellenességei, mellékpajzsmirigy fokozott működése
  5. Endokrinológia II.
  mellékpajzsmirigy csökkent működése, mellékvese kéreg és velő rendellenességei
  6. Szív és érrendszer I.
  hypercholesterinaemiák, hypertrigliceridaemiák és kombinált hyperlipoproteinaemiák, atherosclerosis kockázati tényezői, pathogenesise, és szövődményei
  7. Szív és érrendszer II.
  angina pectoris, akut koronária szindróma, miokardiális infarktus, primer és secunder hypertensio, inger képzési és vezetési zavarok
  8. Szív és érrendszer III.
  veleszületett szívfejlődési rendellenességek, aorta, illetve mitrális stenosis és regurgitatio pathomechanizmusa kompenzált és dekompenzált szívműködés, jobb és bal szívfél elégtelenség
  9. Perifériás keringési zavarok
  volumen deplécióval járó állapotok, syncope / collapsus, shock definiciója, okai/típusai, lefolyása/szakaszai, sok szervi elégtelenség (MOF)
  10. Só-víz háztartás zavarai I.
  volumen többlettel járó állapotok, hyper- és hyponatraemia, hyper- és hypocalcaemia
  11. Só-víz háztartás zavarai II.
  hyper és hypokalaemia, nyomelemek, vitamin anyagcsere zavarai
  12. Légzés I.
  dyspnoek, obstruktív és restriktív légzészavarok általános jellemzése, asthma bronchiale, COPD, mucoviscidosis/cysticus fibrosis
  13. Légzés II.
  extrinsic restrictiv tüdőbetegségek, pleura betegségei, tüdő ödéma, pulmonális hypertensio, embólia, hypoxiák, légzési elégtelenség
  FOG-K232 Kórélettan I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kórélettani Intézet1. Bevezetés
  baleset védelmi oktatás, keringés élettanának, és az EKG értékelés alapjainak megbeszélése
  Gyakorlat: EKG készítése és értékelése, légzésfunkció
  2. A gyulladás kórélettana I.
  fogalma, lokalizációja, okai, mediátorok típusai és szerepük, akut gyulladás pathomechanizmusa, gyulladásos ödéma képződés pathomechanizmusa
  Gyakorlat: EKG készítése és értékelése, légzésfunkció
  3. A gyulladás kórélettana II.
  krónikus gyulladás pathomechanizmusa, gyulladás szisztémás jelei, láz és fájdalom kialakulásának mechanizmusa
  4. Immunológia:
  túlérzékenységi reakciók, autoimmun betegségek, immunhiányos állapotok
  5. Endokrinológia I.
  hipofízis, hipotalamusz, pajzsmirigy rendellenességei,
  mellékpajzsmirigy fokozott működése
  6. Endokrinológia II.
  mellékpajzsmirigy csökkent működése, mellékvese (kéreg, velő)
  7. Szív és érrendszer I.
  hypercholesterinaemiák, hypertrigliceridaemiák és kombinált hyperlipoproteinaemiák
  atherosclerosis kockázati tényezői, pathogenesise, és szövődményei
  8. Szív és érrendszer II.
  angina pectoris, akut koronária szindróma, miokardiális infarktus,
  Gyakorlat: infarktusos EKG
  9. Szív és érrendszer III.
  primer és secunder hypertensio, ingerképzési és -vezetési zavarok,
  Gyakorlat: ingerképzési és vezetési zavarok EKG képe
  10. Szív és érrendszer IV.
  Veleszületett szívfejlődési rendellenességek, aorta illv. mitrális stenosis és regurgitatio pathomechanizmusakompenzált és dekompenzált szívműködés, jobb és bal szívfél elégtelenség
  Gyakorlat: hipertrófiák EKG képe
  11. Perifériás keringési zavarok
  volumen deplécióval járó állapotok, syncope / collapsus
  shock definiciója, okai/típusai, lefolyása/szakaszai, sok szervi elégtelenség (MOF)
  12. Só-víz háztartás zavarai I.
  volumen többlettel járó állapotok, hyper- és hyponatraemia, hyper- és hypocalcaemia
  13. Só-víz háztartás zavarai II.
  hyper és hypokalaemia, nyomelemek, vitamin anyagcsere zavarai
  Gyakorlat: légzésfunkciós vizsgálat
  14. Légzés
  dyspnoek, obstruktív és restriktív légzészavarok általános jellemzése, asthma bronchiale, COPD, mucoviscidosis/cysticus fibrosis
  FOG-K233 Kórélettan II. előadás _Előadás 3 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kórélettani Intézet1. Vesebetegségek kórélettana I.:
  proteinuria, haematuria, haemoglobinuria, glüközuria, ketonuria, pyuria, bakteriuria, polyuria, oliguria, anuria
  2. Vesebetegségek kórélettana II.:
  nephritis, nephrosis, pyelonephritis, vesekőképződés, akut veseelégtelenség, krónikus veseelégtelenség
  3. Sav-bázis anyagcsere zavarai:
  Respirációs alkalózis és acidózis, Metabolikus acidózis és alkalózis
  4. Haemostasis kórélettanai vonatkozásai:
  vérzékenység (vérlemezke, ér, alvadási faktor rendellenesség), trombózis, embólia
  5. Anémiák I:
  polycytaemiák, anémiák általános jellemzői, ineffektív erythropoesis
  6. Anémiák II:
  Vérvesztéses anémiák, hemolitikus anémiák
  7. Fehérvérsejtek kórélettana:
  Leukopenia. Proliferatív betegségek: reaktív és daganatos kórképek.
  8. Gastrointestinalis betegségek I.:
  Nyelészavara. hányás, pepticus fekélybetegség
  9. Gastrointestinalis betegségek II.:
  Pancreatitis, felszívódási zavar, hasmenés, székrekedés
  10. A máj és epeút betegségek kórélettana:
  haemolytikus, hepatocelluláris, és obstrukciós icterusok. Májcirrhózis (okai, pathomechanizmusa, tünetei, szövődményei).
  11.Táplálkozás kórélettani vonatkozásai: táplálkozási zavarok, éhezés, obesitas és következményei
  12. A diabetes mellitus, metabolikus szindróma és hypoglykémia kórélettana:
  Hyperglykémiák (diabetes mellitus diagnózisa okai, típusai, tünetei, szövődményei)
  hypoglykémiák (okai, típusai, tünetei, szövődményei)
  13. Központi idegrendszeri betegségek kórélettana I.:
  Sclerosis multiplex, neurodegeneratív betegségek (Alzheimer, Parkinson és Huntington-kór).
  Agyi keringési zavarok
  14.Központi idegrendszeri betegségek kórélettana II.:
  Agyödéma. fejfájás, görcsök, epilepszia
  FOG-K234 Kórélettan II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kórélettani Intézet1. Balesetvédelmi oktatás
  Hőháztartás zavarai: meleg és hideg elleni védekezés zavarai. A web lapra feltett anyag megbeszélése
  2. Vesebetegségek kórélettana I.: A vizelet vizsgálata: proteinuria, haematuria, haemoglobinuria, glüközuria, ketonuria, pyuria, bakteriuria, polyuria, oliguria, anuria
  Gyakorlat: vizeletvizsgálat (fehérje, genny, vér, ketontest, cukor, üledék)
  3. Vesebetegségek kórélettana II.: nephritis, nephrosis, pyelonephritis, vesekőképződés, akut veseelégtelenség, krónikus veseelégtelenség
  Gyakorlat: vizeletvizsgálat (fehérje, genny, vér, ketontest, cukor, üledék)
  4. Sav-bázis anyagcsere zavarai: respirációs alkalózis és acidózis, metabolikus alkalózis és acidózis
  5. Haemostasis kórélettanai vonatkozásai: vérzékenység (vérlemezke, ér, alvadási faktor rendellenesség), trombózis, embólia
  Gyakorlat: kenet készítése és értékelése, fvs, vvt, retikulocyta, eo, thr számolás
  6. Anémiák I.: polycytaemiák, anémiák általános jellemzői, ineffektív erythropoesis
  Gyakorlat: kenet készítése és értékelése, fvs, vvt, retikulocyta, eo, thr számolás
  7. Anémiák II.: vérvesztéses anémiák, hemolítikus anaemiák
  8. Fehérvérsejtek kórélettana: reaktív és daganatos kórképek.
  9. Gastroenterologia I.: nyelészavar, hányás, pepticus fekélybetegség, pancreatitis / hasnyálmirigy gyulladás
  10. Gastroenterologia II.: felszívódás zavar, hasmenés, székrekedés
  11. A májbetegségek kórélettana:
  haemolytikus, hepatocelluláris, és obstrukciós icterusok, cirrhosis hepatitis (okai, pathomechanizmusa, tünetei, szövődményei)
  Táplálkozási zavarok: táplálkozási zavarok, éhezés, obesitás és következményei
  12. A szénhidrát anyagcsere zavarai:
  hyperglycaemiák (diabetes mellitus diagnózisa, okai, típusai, tünetei, szövődményei), hypoglycaemiák (okai, típusai, tünetei, szövődményei)
  EKG: ismétlés
  13. Anémiák, fehérvérsejtek kórélettanai vonatkozásai, gastroenterologia, májbetegségek
  14. Központi idegrendszeri betegségek kórélettana:
  fejfájás, agyi keringési betegségek, agyödéma, epilepszia, sclerosis multiplex, neurodegeneratív betegségek (Alzheimer, Parkinson és Huntington-kór)
  EKG: ismétlés
  FOG-K240 Kórbonctan és orális pathológia
  Felelős tanszék: Pathológiai Intézet. Felelős oktató: Mikó Tivadar Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  A klinikai tudományok pathologiai megalapozása. A betegségek pathologiai tanulmányozása (etiologia, pathogenesis, makroszkópos és mikroszkópos morphologia, klinikai összefüggések), szervrendszerek és szervek szerinti csoportosításban. Orális pathologia (etiologia, pathogenesis, makroszkópos és mikroszkópos morphologi, klinikai összefüggések).
  Módszer - Methodology
  Kopper László, Schaff Zsuzsa: Pathologia (Medicina kiadó, 2004)
  Kumar V.: Robbins Basic Pathology, 8th Edition, Saunders Elsevier, Philadelphia, 2007. ISBN: 9781416029731, International ISBN: 9780808923664
  Mikó Tivadar és Gomba Szabolcs: Necropsia, Alföldi Nyomda, Debrecen 1984)
  Értékelés - Evaluation
  a./ Évközi számonkérés: két alkalommal írásban.
  b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium.
  FOG-K241 Kórbonctan és orális pathológia I. előadás _Előadás 3 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pathológiai IntézetElőadás, Gyakorlat
  1. hét Sejtkárosodás pathologiája (necrosis, apoptosis, degeneratio). Növekedés és differentiatio adaptativ mechanismusai (hyperplasia, hypertrophia, metaplasia, atrophia). Szövettan:Necrosis Bonctan: aktuális esetek 1. hét Calcificatio. Oedema, hyperaemia, congestio. Vérzés. 2. hét Disseminált intravascularis coagulatio. Thrombosis. Embolia. Szövettan: Necrosis Bonctan: aktuális esetek 2. hét Shock. Érelzáródás következményei. Infarctus. 3. hét Gyulladás pathologiája I. Szövettan: Degeneratio, kó-ros accumulatio, pigmentek Bonctan: aktuális esetek 3. hét Gyulladás pathologiája II. 4. hét Gyulladás pathologiája III. Szövettan: Degeneratio, kó-ros accumulatio, pigmentek Bonctan: aktuális esetek 4. hét Gyulladás pathologiája IV. Reparatio. Sebgyógyulás. 5. hét Immunpathologia I. Szövettan: Ke-ringés Pathologiája Bonctan: aktuális esetek 5. hét Immunpathologia II. 6. hét Immunpathologia III. Szervkilökődés pathologiája. Szövettan: Ke-ringés Pathologiája Bonctan: aktuális esetek 6. hét Neoplasia I. 7. hét Neoplasia II. Szövettan: Gyul-ladások Bonctan: aktuális esetek 7. hét Carcinogenesis. Amyloidosis. Cysticus fibrosis. Környezeti behatá-sok pathologiája: hosszantartó ágyban fekvés, alkoholfogyasztás, dohányzás pathologiája. Protein-energia malnutritio. 8. hét Elhízás pathologiája. Diabetes mellitus. Az időskor pathologiája. Szövettan: Gyul-ladások Bonctan: aktuális esetek 8. hét Erek pathologiája I. 9. hét Őszi szünet Szövettan: Bonctan: aktuális esetek 10. hét Erek pathologiája II. Szövet-tan:Onkológia Bonctan: aktuális esetek 10. hét Szív pathologiája I. 11. hét Szív pathologiája II. Szövettan: Onko-lógia Bonctan: aktuális esetek 11. hét Essentialis hypertensio. Nephropathologia I. 12. hét Nephropathologia II Szövettan: Cardiovascularis rendszer Bonctan: aktuális esetek 12. hét Nephropathologia III. 13. hét Nephropathologia IV. Uropathologia. Szövettan: Cardiovascularis rendszer Bonctan: aktuális esetek 13. hét Légzőrendszer pathologiája I. 1 4hét Légzőrendszer pathologiája II. Szövet-tan:Ismétlés Bonctan: aktuális esetek 14. hét Légzőrendszer pathologiája III. 15. hét Orális pathologia. Szövet-tan:Ismétlés Bonctan: aktuális esetek 15. hét Tápcsatornai pathologia I.
  FOG-K242 Kórbonctan és orális pathológia I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pathológiai Intézet
  FOG-K243 Kórbonctan és orális pathológia II. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pathológiai IntézetAz oralis és maxillofacialis pathologia a fogorvosképzés egy speciális diszciplinája, mely az orális és maxillofaciális begségek természetével, diagnosztikájával és a kezelés alapelveivel foglalkozik.
  Tudomány, mely ezen betegségek etiologiájával, kórlefolyásával szövődményeivel és prognózisával foglalkozik.
  Az oralis és maxillofaciális pathologia gyakorlat során ezen betegségek diagnosztikája történik makroszkópos kép és mikroszkópos morphologia alapján.
  A tárgy célja
  A kurzus az orális és periorális betegségek diagnosztikus jellegzetességeivel foglalkozik. A kurzus során elsajátítandó képességek:
  1. Ezen betegségek szisztematikus felismerése és leírása,
  2. differenciáldiagnosztikai csoportok átgondolása
  3. definitív diagnózis felállítása, amennyiben ez lehetséges.
  1. A központi idegrendszer pathologiája. Oralis pathologiai vonatkozások.
  2. Haematopathologia. Orális pathologiai vonatkozások.
  3. Csontok, ízületek, izmok Pathologiája. Orális pathologiai vonatkozások.
  4. Oralis és maxillofacialis pathologia. Bevezetés: történeti visszatekintés, alapfogalmak, anatomiai vonatkozások.
  5. Oralis és maxillofacialis pathologia I. A szájüreg lágyrészeinek nem daganatos megbetegedései.
  6. Oralis és maxillofacialis pathologia II. A szájüreg lágyrészeinek daganatai és daganatmegelőző állapotai. Prognosztikai – prediktív tényezők.
  7. Oralis és maxillofacialis pathologia III. A fogak betegségei. Fejlődési rendellenességek, regresszív elváltozások.
  8. Oralis és maxillofacialis pathologia IV. A caries pathologiája. Odontogén fertőzés. Odontogén cysták és daganatai. Fogágybetegségek.
  9. Oralis és maxillofacialis pathologia V. Az újszülöttkor a gyermekkor fogászati vonatkozásai. Az állkapocsízület pathologiája.
  10. Oralis és maxillofacialis pathologia. Nyálmirigybetegségek. A pathologus szerepe a szájüregi betegségek diagnosztikájában
  11. Oralis és maxillofacialis pathologia VI. Bel-, bőrgyógyászati betegségek oralis pathologiai vonatkozásai
  12. Ismétlés. Általános pathologia.
  13. Ismétlés. Oralis és maxillofacialis pathologia.
  14. Ismétlés. Szövettani ismeretek.Suba, Zs.: A szájüreg klinikai pathologiája, Medicina, Budapest, 1999.
  Darling, MR et al: Oral papathology in the dental curriculum: A guide on what to teach. J. Dent. Education 2006.70.355.
  Odell, EW. et al: British society for oral and maxillofacial pathology, UK: minimum curriculum in oral pathology. Eur. J. Dent. Educ. 2004.8.177.
  Sciubba, JJ., Regezi, JA., Rogers, RS: PDQ, Oral disease. Diagnosis and treatment. BC Decker Inc. 2002. London
  FOG-K244 Kórbonctan és orális pathológia II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pathológiai IntézetKórboncolás: általános pathologiai elváltozások makroszkópos képeinek bemutatása. Alapvető pathologiai definíciók, leírások alkalmazása a gyakorlatban.
  Orális manifesztációval járó betegségek vizsgálata.
  Szövettan: a fogfejlődés elméleti áttekintése. A fogakat, a szájnyálkahártyát, a nyálmirigyeket érintő általános pathologiai elváltozások, tumorok és gyulladásos betegségek mikromorphologiája.
  Alapvető mikromorphologiai eltérések tumoros és reaktív haematologiai betegségekben. Tumorok, degeneratív megbetegedések és gyulladásos elváltozások mikroszkópos képe a központi és perifériás idegrendszerben.
  FOG-K250 Mikrobiológia és immunitástan
  Felelős tanszék: Orvosi Mikrobiológiai Intézet. Felelős oktató: Prágai Béla Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja:
  A tantárgy anyagának elsajátítása az alapvető ismereteket feltételezi az alábbi témakörökből: Általános bakteriológia, részletes bakteriológia, általános virológia, részletes virológia, orvosi mikológia, orvosi parazitológia. Az immunbiológia alapjai. A féléves tárgyban kiemelt szerepet kap az orális mikrobiológia.
  Módszer - Methodology
  Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika és infekciókontroll; Medicina kiadó 2007,
  szerkesztette: Rozgonyi Ferenc, Kónya József, Mándi Yvette: Orvosi mikrobiológia gyakorlati jegyzet.
  FOG-K251 Mikrobiológia és immunitástan előadás _Előadás 3 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Mikrobiológiai IntézetRövid történeti áttekintés. A mikroorganizmusok szerepe, helye az élővilágban. A baktériumok jellemzése, alaktana, szaporodása.
  Baktériumgenetika. Sterilizálás, dezinficiálás. Pathogenitás és infekció. Kemoterápia. A szervezet nem specifikus és specifikus védekezése.
  Mikrobiális antigének. Humorális és celluláris immunitás mikroorganizmusokkal szemben. Aktív és passzív immunizálás. Staphylococcusok.
  Streptococcusok. Neisseriák. Veillonellák. E. coli. Shigella. Proteus. Providencia. Helicobacter. Klebsiella. Salmonellák. Eikenellák. Pseudomonas.
  Vibrio cholerae. Mycobacteriumok. Actinomyces israelii. Corynebacterium. Haemophilus. Bordetella. Legionella. Bacteroides. Fusobacterium. Lactobacillus.
  Treponema. Leptospira. A száj normál és pathogén flórája. Chlamydiák. Mycoplasmák. Vírusok jellemzése, felosztása, szaporodása, tenyésztése.
  Vírusbetegségek pathogenezise. Víruskemoterápia. Adenovírus. Herpesvírus. Orthomyxovírus. Paramyxovírus. Picornavírus. Rhabdovírusok.
  Hepatitisvírusok. Lassú vírusok. Az AIDS kórokozója. Kórokozó gombák. Parazitológia.Kollokvium
  FOG-K252 Mikrobiológia és immunitástan gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Mikrobiológiai IntézetA gyakorlati tananyag az elméleti oktatás kiegészítője, és az alapvető mikrobiológiai gyakorlati módszereket foglalja magába.
  Ezek között szerepelnek az alapvető mikrobiológiai technikák, valamint a molekuláris biológiai alapismeretek, melyek nélkülözhetetlenek a fertőző betegségek korszerű diagnosztikájában.
  FOG-K260 Fogpótlástani propedeutika
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja: a rögzített fogpótlások készítése elméleti alapjainak és gyakorlati lépéseinek megismerése.
  Módszer - Methodology
  Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó Gy.: A fogpótlástan alapjai. Medicina, Budapest, 1998.
  FOG-K261 Fogpótlástani propedeutika I. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA foghiányok következményei, a fogpótlástan tárgya, fogpótlásféleségek.
  Fogak előkészítése koronákhoz. Koronák készítésének menete, módszerei, javallatai és ellenjavallatai.
  1. A fogpótlástan tárgya, fogpótlásféleségek.
  2. A csonkelőkészítés biomechanikai elvei
  3. A csonkelőkészítés eszközei és módszerei
  4. A koronák felosztása.
  5. Csonkpreparálási típusok és indikációik. Pulpavédelem.
  6. Részleges borítókoronák. 3/4 és 4/5 korona, héj preparálása.
  7. A destruált csonk felépítése, szuvas léziók ellátása.
  8. Lenyomatvételi eljárások, a lenyomatvétel menete I.
  9. Lenyomatvételi eljárások, a lenyomatvétel menete II.
  10. Csonkvédelem. Ideiglenes koronák.
  11. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  12. Mintakészítési eljárások I.
  13. Mintakészítési eljárások II.
  FOG-K262 Fogpótlástani propedeutika I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA fogpreparálás különböző fajtáinak gyakorlása fantomon és eltávolított fogakon. Ideiglenes korona készítése.
  1. Preparálás csontban könyökdarabbal
  2. Műanyag fogak preparálása kézben, hagyományos módszerrel.
  3. Műanyag fogak preparálása kézben öntött borítókoronához (tangenciális preparálás).
  4. Műanyag fogak preparálása kézben öntött borítókoronához (vállas preparálás).
  5. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (tangenciális, vállas preparálás).
  6. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (tangenciális, vállas preparálás).
  7. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (vállas preparálás).
  8. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (vállas preparálás).
  9. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (vállas preparálás).
  10. Beágyazott műanyag fogak preparálása öntött borítókoronához (vállas preparálás).
  11. Előkészítés részleges borítókoronákhoz, 3/4 és 4/5 korona preparálása
  12. Előkészítés részleges borítókoronákhoz, 3/4 és 4/5 korona preparálása
  13. Ideiglenes akrilát korona készítése celluloid koronával
  14. Ideiglenes akrilát korona készítése Scutan módszerrel
  FOG-K263 Fogpótlástani propedeutika II. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékCsapos elhorgonyzású fogművek és hidak készítésének menete, módszerei, javallatai és ellenjavallatai.
  1. Lenyomatvételi eljárások összehasonlítása.
  2. Teljes borítókoronák készítése: Fém borítókoronák.
  3. Teljes borítókoronák készítése: műanyag előrészes és fémkerámia koronák.
  4. Teljes borítókoronák készítése: Jacket (köpeny) koronák (akrilát, kerámia).
  5. Héjkerámia. Fogszín választás
  6. Koronák ideiglenes és végleges becementezése. Koronák eltávolítása.
  7. Csapos fogművekről általában. A csapos fogművek osztályozása, készítésük, javallatai, ellenjavallatai.
  8. Csapos fogművek készítése.
  9. Foghiányok következményei, foghiányok nemzetközi osztályozása. Fogak rendűsége, pillérként való felhasználásuk.
  10. Definíció, nomenklatúra, osztályozás. Hídhorgonyok, hídtest. Hidak anyagai, a leplezés módjai.
  11. Indikáció, differenciál indikáció, kontraindikáció.
  12. A híd funkciói. Statikai és funkcionális szempontok.
  13. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  14. A hídkészítés menete. Szájhigiéne fenntartása rögzített pótlások esetén. Különleges hidak (levehető híd, ragasztott híd, osztott híd)
  FOG-K264 Fogpótlástani propedeutika II. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA korona készítés rendelői és fogtechnikai lépései, csapos műcsonk készítés eltávolított fogba.
  1. Csonkelőkészítés (lekerekített vállal).
  2. A 21 fog előkészítése borító koronához, lekerekített vállal; ideiglenes korona készítése.
  3. A 44 fog előkészítése esztétikus koronához, 37 fog előkészítése fém koronához
  4. Lenyomatvétel, szekciós minta készítése.
  5. Lenyomatvétel, szekciós minta készítése.
  6. A minták artikulátorba gipszelése.
  7. Öntött borítókorona készítése.
  8. Öntött borítókorona készítése.
  9. Előrészes öntött borítókorona készítése.
  10. Előrészes öntött borítókorona készítése.
  11. Előrészes öntött borítókorona készítése.
  12. Előrészes öntött borítókorona készítése.
  13. Öntött korona kidolgozása, polírozás.
  14. Csapos műcsonk mintázása
  FOG-K270 Konzerváló fogászati propedeutika
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél:
  Az alapvető konzerváló fogászati és endodonciai eszközök megismertetése és használatuk begyakorlása. A kavitás alakítás gyakorlása fantom műanyag és valódi fogakon. A különböző tömőanyagok használata, alap- és fedőtömések készítése. Gyökércsatorna mechanikai és kémiai megmunkálása, gyökértömés gyakorlása. Kofferdam alkalmazásának gyakorlása. A különböző tömőanyagok gyakorlati használatának megismerése. Inlay készítés gyakorlása.
  Módszer - Methodology
  Molnár, Tóth, Holló: Konzerváló fogászati propedeutika
  Bánóczy és mtsai: Cariológia és endodontia
  FOG-K271 Konzerváló fogászati propedeutika I. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékA konzerváló fogászat tárgya. A propedeutika fogalma. A szuvasságról általában. A félév elfogadásának feltételei.
  Black I-V. o. jellemzése, preparálásuk, nomenklatúrájuk. Black elvek üregalakítás szabályai
  Alábélelés célja, anyagai, kivitelezése
  Amalgám
  Frakcionált caries eltávolítás. A sérült pulpa életben tartásának lehetőségei. Indirekt és direkt pulpasapkázás indikációi és kivitelezése.
  Kompozíciós tömések, tömőanyagok. Savmaratás. (A klinikai kompozitok, savmaratás kivitelezése, zománc és totalatching, bondozás, dentinragasztók). Kivitelezés a klinikumban.
  Kompozitok fajtái, kémiai háttér.
  Betétek fogalma (típusok, retenciós formák), készítésének módjai. Betétek anyagai.
  Betétek II. (előnyök, hátrányok, beragasztás, becementezés különböző anyagok esetén)
  Nyaki kopások, V. o. tömések, szendvics technika, fogak szélesítése, fogforma korrigálása.
  Retenciós elemek különböző töméstípusok esetén
  Konzerváló fogászatban használatos tömőanyagok osztályzása, indikációik.
  Cementek, kompomerek, GICBánóczy J., Esztári I., Fazekas Á., Herczeg B., Szabó J.: Cariológia és endodontia (átdolg. kiad.) Medicina, Bp., 2003.
  Fazekas Á.: Megtartó fogászat és endodoncia. Semmelweis, Bp., 2006
  Bartha T.: Compendium endodontiae. SZTE, Szeged, 2002.
  FOG-K272 Konzerváló fogászati propedeutika I. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Az eszközök felvétele. A féléves tematika ismertetése. A konzerváló fogászat fogalma, részterületei. Balesetvédelmi oktatás.
  2. A kézidarabok karbantartása, tisztítása. (Marhacsontba pont, vonal, átmenő barázda alakítása, cement keverése, egyes alakzatok kitöltése. Főbb fúróalakok, méret, számozás.)
  3. A konzerváló fogászatban használatos kézi műszerek bemutatása, alkalmazásuk gyakorlása. (Matricák és feszítők ismertetése, felhelyezésük gyakorlása. Tájékozódás és munka gyakorlása fogászati tükör segítségével.)
  4. Műanyag és természetes fogak fúrása különböző fúrókkal. A helyes tartás, irány demonstrálása. Alakzatok fúrása csontban. A kis- és nagyőrlők típusos barázdarendszerének megismerése.
  5. A viasz használata. Moláris fog mintázata viaszból. Black I. o. üreg alakítása gipszfogban, műanyagfogban, emberi fogban. A turbina használata. Az amalgám feldolgozása, és a tömés elkészítése.
  6. A direkt és indirekt pulpasapkázás gyakorlása. A különböző sapkázóanyagok megismerése, használatuk gyakorlása. Az alaptömés. Alaptömés elkészítése különböző anyagokkal (foszfát-cement, Glassionomer-cement, fényrekötő Gl.-cement). Az ideiglenes tömés és elkészítése
  7. Destruált fogak kiegészítése cementtel, a forma visszaadásának gyakorlása. Black I. és V. osztályú kavitás alakítása fantombetéten, tömés cementtel.
  8. Black I. és II. osztályú üregek preparálása, alapozás, tömés amalgámmal. Régi amalgámtömés eltávolítása.
  9. II. oszt. üreg preparálása, rézgyűrű adaptálás, tömés amalgámmal. III. osztályú üreg alakítása, alapozás, az adhezív technika lényege, gyakorlása, természetes fogakon.
  10. III. oszt. üreg alakítása. Kompozíciós tömés készítése.
  11. II. oszt. üreg alakítása tükörből. For. coecum feltárása, tömése kompozíciós töméssel. Az amalgámtömés eltávolításának gyakorlása.
  12. Az inlay fogalma, bevezetés. Alapozás inlay-hez. I. osztályú inlay üreg preparálása, viaszmintázat. IV. osztályú üreg preparálása, tömése esztétikus tömőanyaggal.
  13. II. osztályú üreg preparálása, alapozás, tömés amalgámmal. IV. osztályú üreg preparálása, a parapulpális csap.
  14. II., III., IV. osztályú üreg preparálásának és tömésének gyakorlása
  FOG-K273 Konzerváló fogászati propedeutika II. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. A konzerváló fogászat speciális eszközei. Izolálás. Sterilitás a konzerváló fogászatban. A félév elfogadásának feltételei
  2. Pulpasapkázások anyagai. Ca(OH)2 hatása az élő pulpára. Ca(OH)2 , mint ideiglenes zárás.
  3. A koronai és a gyökéri pulpakamra anatómiája.
  4. Áttekintés a gyökérkezelés részműveletein: anatómiai behatolás, a kamra ellátása, a bemenet megmunkálása. A gyökércsatorna hosszának meghatározása különböző módszerekkel.
  5. DEMONSTRÁCIÓ
  6. Gyökérkezelés I. (a kemomechanikai megmunkálás jelentősége, eszközei).
  7. Gyökérkezelés II. (módszerek)
  8. Gyökérkezelés III. (gyökérkezeléshez használatos kémiai anyagok)
  9. A gyökérkezelés: szárítás, poen kiválasztás, próba, röntgen kontroll. A gyógyszeres kötésre használatos anyagok.
  10. A gyökérkezelések kivitelezésének lehetséges módjai (egy üléses, több üléses kezelések)
  11. DEMONSTRÁCIÓ
  12. Gyökértömési technikák I. (Lentulo technika és laterálkondenzáció)
  13. Gyökértömési technikák II. (A gyökértömésre használatos anyagok - poénok és paszták)
  14. A gyökérkezelés feltételei, korlátai, szövődményei, a gyökérkezelt fog további sorsa
  FOG-K274 Konzerváló fogászati propedeutika II. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Az első féléves anyag ismétlése. I., II. , V. o. kavitások alakítása emberi fogakban. A retentív kavitások megbeszélése (ismétlés).
  2. Kofferdam használata. Az alábélelő anyagok használata. II. o. kavitás alapozása, tömése amalgámmal (ismétlés).
  3. Direkt és indirekt pulpasapkázás gyakorlása akcidentálisan megnyitott pulpa esetén, műanyag és emberi fogakon különböző anyagokkal. Parapulpalis csapok használata.
  5. A gyökérkezelés menete. (trepanálás helye, eszközei, a bemenet megmunkálása, a gyökércsatorna szondázása).
  6. A gyökércsatorna szondázásának jelentősége. A csatornahossz megállapítása, méretezés. Az exstirpálás.
  7. A mechanikus gyökércsatorna megmunkálás gyakorlása eszközei, módszerei és ezek gyakorlása.
  8. A kémiai megmunkálás lényege, anyagai, eszközei. A mechanikai és kémiai megmunkálás gyakorlása.
  9. Gyökérkezelés gyakorlása emberi fogon. Átöblítés, szárítás, poen kiválasztás, próba, röntgen kontroll.
  10. Ideiglenes zárás gyakorlása. A gyógyszeres kötésre használatos anyagok megismerése. II. o. Agt. készítése kisőrlőn
  11. Végleges gyökértömés elkészítésének menete, eszközei. A végleges gyökértömés tömőanyagainak ismertetése. Teljes gyökértömés elvégzése (A-Zig)
  12. Teljes gyökértömés elvégzése egy ülésben.
  13. Fedőtömés gyökértömött fogban. III. és IV. o. tömés készítése emberi fogban (ismétlés). Tömés és végleges gyökértömés eltávolítása, revízió
  14. betét készítés menete. II. o. üreg preparálása betéthez műanyag fogban, emberi fogban. A viasz kezelése. Harapásvétel, viaszmintázat.
  FOG-K280 Szájsebészeti propedeutika
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  FOG-281 Szájsebészeti propedeutika előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Általános ismeretek szájsebészetből. Aszepszis, antiszepszis
  2. Helyi érzéstelenítés. Tájanatómiai és farmakológiai ismeretek
  3. Érzéstelenítési eljárások. Az érzéstelenítés szövődményei
  4. A fogeltávolítás javallatai. Fogóval végzett fogeltávolítás, gyökéreltávolítás
  5. Rendellenesen fekvő fogak és eltávolításuk
  6. A fogeltávolítás szövődményei.
  7. Normális és zavart sebgyógyulás
  8. Fogeredetű gyulladások
  9. Fogeltávolítás közbeni arcüreg megnyílása és ellátása
  10. Fog megtartását szolgáló sebészi eljárások
  11. Orthodontiai kezelést kiegészítő sebészeti eljárások
  12. Szájzár okai és kezelése
  13. Ciszták klinikopatológiája és kezelése
  14. Dentoalveoláris traumaEgyetemi előadások tananyaga
  Dr. Szabó György: Szájsebészet
  FOG-282 Szájsebészeti propedeutika gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék
  FOG-K290 Gnatológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Pelsőczi Kovács István Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  Az előadások célja a rágóapparátus anatómiájának, működésének megismertetése. Megismerkedés az artikulátorok fajtáival és használatával.
  A gyakorlatok célja a fogak rágófelszíni anatómiájának részletes megismerése, és felépítése a HC Lundeen által leírt viaszfelrakásos technikával.
  Módszer - Methodology
  Fazekas A, Radnai M, Pelsőczi K.I, Perényi J.: Gnatológia.Medicina.2009.
  Szentpétery A.: Bevezetés a rágófelszíni anatómiába. Egyetemi jegyzet. Szeged
  Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó J.: A fogpótlástan alapjai. Medicina, Budapest 1998.
  FOG-K291 Gnatológia előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA fogak és fogívek rágófelszíni anatómiája. Fogérintkezések centrális okklúziós helyzetben. Mesterséges rágófelszín kialakítására kidolgozott okklúziós elméletek. A rágófelszín fogtechnikai kialakításának módszere. Viaszfelrakásos technika. A gnatológia definíciója, szerepe és jelentősége a fogorvoslásban. A rágókészülék anatómiai és élettani definíciója. a rágókészülék elemei. Tájékozódási irányok a szájban, az arcon, a fogakon és a fogíveken. Az állcsontok és állkapocsízület morfológiája. Az állkapcsot mozgató neuromuszkuláris rendszer morfológiája. Kitüntetett állkapocshelyzetek. A mandibula mozgásai (kontakt-mozgások, szabad mozgások, határmozgások). Rágás. A természetes fogazat artikulációja. Artikulátortan. Minták begipszelése artikulátorba,
  FOG-K292 Gnatológia gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Ismerkedés az anyagokkal és eszközökkel. Ellenőrző mintapár berajzolása. Begipszelt alsó minta berajzolása. Érintkezési pontok berajzolása a felső mintán. Alsó minta rágófelszínének lecsiszolása. Alsó minta rágófelszínének berajzolása
  2. Alsó bukkális kúpok felépítése. Felső minta berajzolása. Felső minta rágófelszínének lecsiszolása
  3. Felső minta rágófelszínének berajzolása.Felső bukkális kúpok felépítése. Alsó bukkális felszínek felépítése.
  4. Felső bukkális felszínek felépítése. Felső bukkális háromszögű gerincek felépítése.
  5. Alsó és felső meziális és disztális gerincek felépítése.
  6. Palatinális kúpok felépítése. Felső palatinális kúpok meziális és disztális gerinceinek felépítése
  7. Felső palatinális kúpok palatinális felszínének felépítése. Felső palatinális háromszögű gerincek felépítése
  8. Felső meziális és disztális zárólécek felépítése. Alsó bukkális csücskök háromszögű gerincének felépítése.
  9. Alsó lingvális kúpok felépítése. Alsó lingvális csücskök lingvális felszínének felépítése. Alsó lingvális csücskök háromszögű gerincének felépítése.
  10. Alsó lingvális csücskök meziális és disztális gerincének felépítése.
  11. Alsó meziális és disztális zárólécek felépítése
  12. Alsó és felső rágófelszín kidolgozása. Kész rágófelszín ellenőrzése
  13. Moláris fog rágófelszínének önálló felépítése
  14. Ellenőrzés, értékelés, műszerek, eszközök leadása
  FOG-K300 Bevezetés a belgyógyászatba
  Felelős tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika. Felelős oktató: Wittmann Tibor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  FOG-K301 Bevezetés a belgyógyászatba előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika
  FOG-K310 Bevezetés a sebészetbe
  Felelős tanszék: Sebészeti Klinika. Felelős oktató: Lázár György Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy célja megismertetni a III. éves fogorvostan hallgatókat a sebészet történetével, ezt követően bevezetni őket a sebészet gyakorlatában alapvető diagnosztikus és terápiás lehetőségekbe. A kurzus során elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk a sebészet és az akut betegellátás alapvető kérdéseiről.
  FOG-K311 Bevezetés a sebészetbe előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Klinika1. A sebészet története
  2. A sebészi beteg kivizsgálása és műtéti előkészítése
  3. A sebészi beteg homeostasisa, a folyadék elektrolit kezelés alapjai
  4. A vérkeringés shockos állapotokban
  5. A shock klinikuma
  6. Vérpótlás és transzfúziós alapismeretek
  7. Az asepsis és antisepsis
  8. A sebszétválasztás és egyesítés, a vérzéscsillapítás eszközei a sebészetben
  9. A sebek típusai, sebgyógyulás és sebkezelés
  10. Postoperatív szövődmények és táplálás
  11. A sebészi infectiok, korszerű antibiozis
  12. A sebészi onkológia alapjai
  13. Konzultáció
  14. Tesztírás
  FOG-K320 Népegészségtan
  Felelős tanszék: Népegészségtani Intézet. Felelős oktató: Nagymajtényi László Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A hallgatók a képzés során ismerjék meg a lakosság egészségi állapotát, s az azt jellemző paramétereket, a fogorvosi tevékenység szempontjából lényeges fertőző és nem fertőző betegségek epidemiológiáját, a számukra fontos környezeti, foglalkozási és táplálkozási károsító effektusokat, az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint az említett, az egészségi állapotot veszélyeztető tényezők megelőzésének kiküszöbölésének lehetőségeit.
  Témakörök
  Demográfiai és epidemiológiai alapismeretek
  Krónikus nem fertőző betegségek epidemiológiájának fogorvosi vonatkozásai
  Az egészségkárosító magatartásformák fogorvosi vonatkozásai
  A fogorvosi tevékenység szempontjából fontos fertőző betegségek epidemiológiája
  Környezet-egészségtani ismeretek
  Foglalkozás-egészségtani ismeretek
  Élelmezés-egészségtani ismeretek
  Egészségfejlesztés
  Módszer - Methodology
  Előadások és gyakorlatok; a szakirodalom tanulmányozása a fenti kérdéskörökben elérhető hazai és külföldi szakfolyóiratok és szakkönyvek alapján
  Értékelés - Evaluation
  Szóbeli vizsga: Népegészségtan I. beszámoló (5); Népegészségtan II. kollokvium
  FOG-K321 Népegészségtan I. előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 5. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Népegészségtani Intézet1. Bevezetés. Természeti és társadalmi tényezők hatása az egészségre; prevenciós stratégiák
  2. Demográfiai alapismeretek I.
  3. Demográfiai alapismeretek II.
  4. Epidemiológiai alapismeretek I.
  5. Epidemiológiai alapismeretek II.
  6. Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája
  7. Daganatos betegségek epidemiológiája
  8. Krónikus légzőszervi betegségek, caries epidemiológiája
  9. Diabetes mellitus, krónikus mozgásszervi betegségek epidemiológiája
  10. A dohányzás hatása az egészségi állapotra, a megelőzés lehetőségei
  11. Az alkoholfogyasztás hatása az egészségi állapotra, a megelőzés lehetőségei
  12. A drogfogyasztás hatása az egészségi állapotra, a megelőzés lehetőségei
  13. A balesetek és az öngyilkosság epidemiológiája
  14. A veszélyeztetettebb csoportok (anya- és csecsemő) egészségét meghatározó tényezők és azok befolyásolhatósága
  FOG-K322 Népegészségtan II. előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Népegészségtani Intézet1. Általános járványtani ismeretek. A fogorvos számára fontos aerogen és enterális fertőző betegségek
  2. A fogorvos számára fontos fertőző betegségek (haematogen, cutan, STD)
  3. A fogorvos számára fontos zoonosisok epidemiológiája. Prion betegségek.
  4. Környezetegészségtan - a levegő, a víz- és talajszennyező anyagok és hatásuk az egészségre; veszélyes hulladékok
  5. Foglalkozás- és munkaegészségtan fogorvosi aspektusai
  6. Élelmezés- és táplálkozás-egészségtani alapismeretek
  7. Az egészségügyi ellátó rendszer szerkezete és működése
  FOG-K323 Népegészségtan II. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Népegészségtani Intézet1. Sterilizálás, DDD, védőoltások
  2. A toxikoinfekciók járványügyi vonatkozásai
  3. Nosocomiális infekciók, infekció kontroll a fogászaton
  4. Környezetegészségtani gyakorlat: települések, egészségügyi intézmények higiénéje; a fogorvosi rendelő higiénés követelményei
  5. Üzemlátogatás
  6. Élelmezéshigiénés gyakorlat
  7. Népegészségügyi prioritások, egészségfejlesztés és prevenciós stratégiák
  FOG-K330 Fogsebészeti gyakorlat (nyári gyakorlat)
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő:
  FOG-K331 Fogsebészeti gyakorlat (nyári gyakorlat) _Gyakorlat 140 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékGyakorlati feladatok: 10 egyszerű fogeltávolítás, dento-alveoláris beavatkozásokhoz segédkezés
  FOG-K340 Fogorvos-beteg kommunikáció
  Felelős tanszék: Fogorvoskari Tanszékek. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő:
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja a fogorvos-beteg konzultáció készségének elsajátítása, a megfelelő konzultációs modellek adekvát alkalmazásának, készségének kialakíttatása. A hallgató a kurzus végére legyen tisztában a fogorvos-beteg kommunikáció jelentőségével, ismerje ezek kritikus pontjait. Sajátítsa el az orvos-beteg kommunikáció során elvárt etikai alapelveket, tudja ezt a konzultációs magatartásba integrálni. Ismerje az orvos tájékoztatási kötelezettségének etikai és kommunikációs módszereit. Legyen képes tízperces strukturált fogorvos-beteg találkozás teljesítésére, majd a csoportfoglalkozás során videó analízisre és teljesítménye értékelésére. Legyen képes egy eset feldolgozására.
  Módszer - Methodology
  Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula 1994
  Buda B., Kopp M., Nagy E. (szerk.): Magatartástudományok. Medicina 2001
  FOG-K341 Fogorvos-beteg kommunikáció előadás _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetA fogorvos-beteg kommunikáció jelentősége, a konzultációs modellek bemutatása.
  A fogorvos-beteg kommunikáció során elvárt etikai alapelvek jelentőségének megismerése.
  A projektmunka előkészítése.
  Csoportfoglalkozás I. A konzultáció Pendletoni hét feladata, szituációs gyakorlat, támadás leszerelése, a nem mondás művészete, videofelvételre való felkészítés.
  Csoportfoglalkozás II. Myers-Briggs Type Indicator segítségével történő személyiségjegy meghatározás, magatartás, emberi kapcsolatok, stressz helyzetek, reakciók, vezetési stílus, problémamegoldó módszerek.
  A videofelvétel értékelése, a hallgató a szimulált pácienssel történő négyszemközti konzultációjának felvétele az orvosi rendelőben. A konzultáció után a csoport közös értékelésére kerül sor a Pendletoni szabályok alapján.
  FOG-K342 Fogorvos-beteg kommunikáció gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetGyakorlatok célja:
  A fogorvos-beteg találkozás gyakoroltatása, kritikus elemzése. "Senkiből sem lesz jó színész attól, hogy színházba jár. Fel kell lépni a színpadra és aktívan szerepelni." G. P. Harden.
  FOG-K350 Fogpótlástani propedeutika és gnatológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő:
  FOG-K351 Fogpótlástani propedeutika és gnatológia _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől a(z) 6. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

  FOG-K3 Általános klinikai ismeretek modul

  FOG-K400 Belgyógyászat
  Felelős tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika. Felelős oktató: Wittmann Tibor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 7 kredit
  FOG-K401 Belgyógyászat I. előadás _Előadás 3 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika
  FOG-K402 Belgyógyászat I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika
  FOG-K403 Belgyógyászat II. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika
  FOG-K404 Belgyógyászat II. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: I. sz. Belgyógyászati Klinika
  FOG-K410 Bőrgyógyászat
  Felelős tanszék: Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika. Felelős oktató: Kemény Lajos Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  FOG-K411 Bőrgyógyászat előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika1. Bevezetés . A bőr felépítése és funkciói
  2. Elemi jelenségek
  3. A bőr immunológiája. Az immunrendszer működése. Allergiás bőrbetegségek. Urticaria
  4. Allergiás bőrbetegségek. Eczema. Gyógyszerallergia
  5. Autoimmun betegségek. Immundermatológiai kórképek. Kötőszöveti betegségek
  6. Artériás vénás keringési zavarok. Artériák betegségei. Varicositas. Thrombophlebitis. Mélyvéna thrombosis. Postthromboticus syndroma. Ulcus cruris
  7. Fizikai tényezők által okozott bőrelváltozások.Röntgenártalom. Artefact. Combustio. Vegyi anyagok okozta sérülések. Congelatio
  8. Pyodermák. Bőrgümőkór. Gombás bőrbetegségek. A nyálkahártya betegségei
  9. Autoimmun betegségek. Hólyagos kórképek.
  10. Infekciózus eredetű bőrbetegségek. Vírus okozta bőrbetegségek. Állati élősködők okozta bőrbetegségek. Lyme-kór. Szexuális úton terjedő betegségek.
  11. Papulo-squamosus bőrbetegségek. Psoriasis vulgaris. Lichen ruber planus. Pityriasis rosea. Egyéb eredetű hajhullások. Vasculitisek
  12. Seborrhoeas dermatosisok . Acne. Rosacea. Perioralis dermatitis. Androgen alopecia.
  13. Daganatok. Jóindulatú daganatok. Praecancerosisok. Rosszindulatú daganatok. Melanoma malignum. Kötőszöveti eredetű malignus daganatok
  14. Konzultáció
  FOG-K412 Bőrgyógyászat gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
  FOG-K420 Neurológia
  Felelős tanszék: Neurológiai Klinika. Felelős oktató: Vécsei László Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Az oktatás célja:
  A fogorvostanhallgatók részére az általános és részeletes neurológia ismertetése, beleértve a neuroanatómia klinikai vonatkozásait
  és a gyakori neurológiai betegségeket, különös tekintettel a fejre lokalizálható tünetekkel járó idegrendszeri eltérések okozta betegségekre.
  Az előadásokon a nagyobb neurológiai témakörök tematikus ismertetése.
  A gyakorlatokon klinikai betegbemutatások, neurológiai esetek megbeszélése.
  Módszer - Methodology
  1. Előadások és gyakorlatok anyaga.
  2. Betegvizsgálat és gyakorlati neurológia (SZTE, Neurológiai Klinika kiadványa)
  3. Fejezetek a klinikai neurológiából (SZTE, Neurológiai Klinika kiadványa)
  4. Liquordiagnosztika (SZTE, Neurológiai Klinika kiadványa)
  5. Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál: 28. fejezet, Medicina 2004.
  6. Mumenthaler, M.: Neurológia. Medicina. (legutóbbi kiadása)
  FOG-K421 Neurológia előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Neurológiai Klinika1. Neurológiai betegvizsgálati alapelvek (különös tekintettel az agyidegekre).
  2. A motorium és sensorium szerveződése.
  3. Gerincvelő és agytörzs: neurológiai lokalizáció.
  4. Lebenytünetek: neurológiai lokalizáció.
  5. Az idegrendszer érrendszere. Liquordiagnosztika.
  6. Neurológiai műszeres vizsgálóeljárások és alkalmazásuk.
  7. Fájdalom: fejfájás és arcfájdalom. Szédülés.
  8. Extrapyramidalis betegségek (a fejre lokalizálódó kórképek).
  9. Gyulladásos és demyelinisatios kórképek.
  10. Epilepszia: tünettan és terápia.
  11. Cerebrovascularis megbetegedések: stroke,
  12. Izombetegségek és motoneuron megbetegedések.
  13. A fogorvosi tevékenység gyakorlati neurológiai kérdései: sürgősségi esetek.Kollokvium
  FOG-K422 Neurológia gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Neurológiai KlinikaA gyakorlatokon klinikai betegbemutatások, neurológiai esetek megbeszélése.Aláírás
  FOG-K430 Sebészet
  Felelős tanszék: Sebészeti Klinika. Felelős oktató: Lázár György Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy célja megismertetni a IV. éves fogorvostanhallgatókat a részletes sebészettel, és bevezetni őket a különböző szervek sebészeti ellátást igénylő betegségeinek kórismérzésébe, differenciál diagnosztikájába és terápiás lehetőségeibe. A kurzus során elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk a sebészet és az akut betegellátás alapvető kérdéseiről.
  FOG-K431 Sebészet előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Klinika1. A hasfal sebészete, sérvek
  2. A nyelőcső és gyomor sebészete
  3. Mellkassebészet
  4. Epe sebészet
  5. A hasnyálmirigy sebészete
  6. Az emlőrák komplex kezelése
  7. A máj sebészete
  8. A vastagbél sebészete
  9. Az acut has sebészete (appendicitis, ileus, perforatiok)
  10. Érsebészet
  11. Szívsebészet
  12. Szervtranszplantáció
  13. Konzultáció, tesztírás
  FOG-K432 Sebészet gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Klinika
  FOG-K440 Szülészet-nőgyógyászat
  Felelős tanszék: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. Felelős oktató: Pál Attila Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A fogorvostan-hallgatók számára történő szülészet-nőgyógyászat oktatás célja, hogy az orvosi diploma birtokában rájuk háruló kötelezettségeknek, elsősorban az akut ellátásban kötelező ismeretekkel rendelkezzenek. Vészhelyzetben a legelemibb orvosi teendők megismerése szülés esetén, illetve az akut szülészeti veszélyállapotok felismerése. Ezen kívül a fogászati ellátás során szükséges, de a terhességre esetleg veszélyes eljárások, gyógyszerek megismertetése, az alternatív eljárások számbavétele. A nőgyógyászatban azon betegségek ismertetése, amelyekkel a fogorvos is találkozhat. A legáltalánosabb kezelési lehetőségek ismertetése, ami befolyásolhatja a fogorvosi ellátást. Műtéti eljárások, azok posztoperatív következményei (alvadásgátlás).
  FOG-K441 Szülészet-nőgyógyászat előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika1. Fogamzás, terhesség
  2. Szülés
  3. Gyermekágy
  4. Koraszülés
  5. Terhességi toxaemia
  6. Szülészeti műtétek
  7. Terhesség és egyéb betegségek
  8. Az újszülött
  9. A menstruációs ciklus
  10. Infertilitás
  11. Nőgyógyászati infectiók
  12. Nőgyógyászati oncológia
  13. Nőgyógyászati vérzészavarok
  14. Nőgyógyászati műtéttan
  15. A sexuális élet zavarai
  16. KonzultációKollokvium
  FOG-K450 Pszichiátria
  Felelős tanszék: Pszichiátriai Klinika. Felelős oktató: Janka Zoltán Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A pszichiátriai oktatás célja a mentális zavarok tüneteinek, betegségegységeinek, kórismérzésüknek és elkülönítő kórismézésüknek elsajátítása, különös tekintettel a fogászatban is kiemelt jelentőségű pszichoszomatikus kórformákra. Emellett alapvető tájékoztatást nyújtunk a pszichiátriai kezelések fajtáiról, az alkalmazott gyógyszerek típusairól, sajátosságairól, az érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást és antibiotikus kezezést is érintő aspektusairól. Bemutatjuk továbbá a pszichiátriai interjú technikáját, ami az orvos-beteg kapcsolat kiépítésének minden egyéb betegcsoport kezelése során is hasznosítható elveit és elemeit is demonstrálja. A pszichiátriai gyakorlatok feladata az előadásokon elsajátított ismeretek összekapcsolása a gyakorlati betegellátás következményeivel - betegbemutatások, sajátélményű, önálló beteg explorációk, video-demonstrációk segítségével.
  Értékelés - Evaluation
  Kollokvium
  FOG-K451 Pszichiátria előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pszichiátriai Klinika1. Psychiátriai vizsgálat
  - pszichiátriai interjú
  - pszichiátriai anamnézis
  - mentális státusz vizsgálata
  2. Psychopatológiai eltérések
  - a sensorium zavarai
  - az affektivitás zavarai
  - a gondolkodás és intelligencia zavarai
  - a pszichomotorium zavarai
  3. Paranoid psychosis
  4. Psychosexualis zavarok
  - etiológia
  - kezelési stratégia
  - humán sexualitás
  - sexualis dysfunctiok
  - paraphiliák (Perversio, Deviatio)
  5. Organicus mentalis zavarok
  6. Psychoactív anyagok abususa
  - alkohol
  - opiátok
  - idegrendszeri stimuláló szerek
  - hallucinogen szerek
  - cannabis származékok
  7. Schizophrenia
  - klinikai tünetek és jelek
  - típusok
  - etiológia és pathogenesis
  - kezelés
  8. Anxietas állapotok
  - pánik betegség
  - phobiák
  - generalizált anxietas zavarok
  - kényszerbetegség
  - posttraumás stress betegség
  9. Psychotherapiás módszerek
  - psychotherapia
  - psychoanalyticus therapia
  - rövid dinamikus therapiák
  - supportív psychotherapia
  - személyközpontú psychotherapia
  - viselkedéstherápiák
  - cognitív viselkedési therapia
  - hypnosis
  - csoport és családtherápiák
  - egyéb psychotherapiák
  10. Psychopharmacotherapia
  - antipsychoticus szerek
  - antidepressív szerek
  - lítium sók
  - sedato-hypnoticumok, anxiolyticumok
  - nootropicumok
  - egyéb biológiai kezelések
  11. Gerontopsychiatria
  12. Alvászavarok
  13. Affectív zavarok
  - epidemológia
  - etiológia
  - klinikai tünetek
  14. Az affectív zavarok osztályozása és kezeléseKollokvium
  FOG-K452 Pszichiátria gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Pszichiátriai KlinikaA pszichiátriai gyakorlatok feladata az előadásokon elsajátított ismeretek összekapcsolása a gyakorlati betegellátás következményeivel - betegbemutatások, sajátélményű, önálló beteg explorációk, video-demonstrációk segítségével.Aláírás
  FOG-K460 Fül-orr-gégegyógyászat
  Felelős tanszék: Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika. Felelős oktató: Jóri József Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A fül-orr-gégészeti oktatás célja a fül-orr-gégészeti vizsgálómódszerek és kórképek alapvető, minden fogorvos számára szükséges szinten történő megtanítása, a határterületi témák részletesebb oktatása.
  Főbb témakörök:
  A fül vizsgálata és betegségei.
  Az orr- és orrmelléküregek vizsgálata és betegségei.
  A garat vizsgálata és betegségei.
  A gége vizsgálata és betegségei.
  FOG-K461 Fül-orr-gégegyógyászat előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika1. A hallószerv funkcionális anatómiája, élettana.
  Audiológiai és otoneurológiai alapfogalmak.
  2. Külsőfül betegségei. Fülkürt betegségei.
  Otitis media acuta.
  3. Otitis media chronica. Otogén szövődmények
  4. Otosclerosis. A belsőfül és hallóideg betegségei
  5. A halláskárosodások, fülzúgás, szédülés differenciáldiagnosztikája
  6. Az orr és orrmelléküregek funkcionális anatómiája és élettana.
  A külső orr betegségei
  7. Az orrfőüreg betegségei és szövődményei
  8. Orrmelléküreg gyulladások. Orrmelléküreg tumorok.
  9. A garat funkcionális anatómiája és élettana.
  A lymphoepitheliális szervek hyperplasiája.
  Az orrgarat betegségei.
  10. A mesopharynx gyulladásos betegségei; szövődmények.
  Góckérdés. A mesopharynx tumorai.
  11. A gége funkcionális anatómiája, élettana.
  A gége fejlődési rendellenességei.
  Gégesérülések. A gége gyulladásos betegségei. Degeneratív gégeelváltozások.
  12. A gége érzés- és mozgászavarai. A rekedtség differenciáldiagnosztikája.
  Nyaki terimék diagnosztikája.
  13. A gége és hypopharynx daganatai, kezelésük
  FOG-K462 Fül-orr-gégegyógyászat gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika1. A homlokreflektor használata. A szájüreg- és a garat fizikális vizsgálata.
  2. A fül fizikális vizsgálata. (betegbemutatás)
  3. Audiológiai és otoneurológiai vizsgálatok. (betegbemutatás)
  4. A fül betegségei. (betegbemutatás)
  5. A fül betegségei. (betegbemutatás)
  6. Az orr-és orrmelléküregek vizsgáló módszerei. (betegbemutatás)
  7. Az orr-és orrmelléküregek betegségei. (betegbemutatás)
  8. Az orr-és orrmelléküregek betegségei. (betegbemutatás)
  9. A garat vizsgáló módszerei. (betegbemutatás)
  10. A garat betegségei. (betegbemutatás)
  11. A gége vizsgáló módszerei. (betegbemutatás)
  12. A gége betegségei. (betegbemutatás)
  13. A nyak vizsgálata és betegségei. (betegbemutatás)
  FOG-K470 Igazságügyi orvostan
  Felelős tanszék: Igazságügyi Orvostani Intézet. Felelős oktató: Varga Tibor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  FOG-K471 Igazságügyi orvostan előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Igazságügyi Orvostani Intézet1. Szakmai bevezetés: Az igazságügyi orvostan tárgya, feladata, helye az orvostudomány, a jogtudomány és a kriminalisztika területén. A magyar igazságügyi orvostan története. Jogi alapismeretek.
  2. A fogorvos mint szakértő. A szakértői működést meghatározó jogszabályok.
  3. Az Egészségügyi törvény
  a. Az orvosi jogosultság - legális és illegális orvosi tevékenység.
  b. Az orvos jogai és kötelességei - a betegjogok tükrében.
  4. A gyógyítás kockázata
  a. Az orvosi felelősség (etikai, büntetőjogi, kártérítési, munkajogi).
  b. A fogtechnikus felelőssége
  5. A sérülések tana I.
  a. Gyógytartam, maradandó fogyatékosság. Büntetőjogi rendelkezések.
  b. Élhatásra keletkező sérülések.
  6. A sérülések tana II.: Tompa erőhatás okozta sérülések.
  7. A sérülések tana III: Kombinált sérülések. A harapott sérülés.
  8. A sérülések tana IV: Arckoponya-, állkapocs- és fogsérülések.
  9. A sérülések orvosi leírása és orvosszakértői vizsgálata; Orvosi látlelet
  10. Alkoholfogyasztás, kábítószerhasználat orvosszakértői véleményezése.
  11. A halállal kapcsolatos orvosi ténykedés: Rendkívüli halál; halottvizsgálat szabályai; helyszíni szemle. (Bonctermi óra!)
  12. Személyazonosítás. Antropológiai vizsgálat, DNS vizsgálat.
  13. Munka- és keresőképesség-csökkenés megállapítása; Munkabaleset, üzemi baleset.
  14. Konzultáció
  FOG-K480 Gyermekgyógyászat
  Felelős tanszék: Gyermekgyógyászati Klinika. Felelős oktató: Túri Sándor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Az oktatás célja a fogorvostan-hallgató részére alapismeretek biztosítása a Gyermekgyógyászat tantárgyból. Külön említésre kerülnek a gyermekgyógyászat és a fogászat határterületei. A fő témakörök: a fizikális vizsgálat sajátosságai, prevenció és sürgősségi ellátás, kardiológia, neonatológia, pulmonológia, neurológia, szindromatológia, örökletes kórképek, hematológia, nefrológia, gyermeksebészet, gasztroenterológia, fertőző betegségek, valamint a gyógyszerelés sajátosságai gyermekkorban.
  Módszer - Methodology
  A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak, 2009. (szerkesztette: Túri Sándor).
  FOG-K481 Gyermekgyógyászat előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekgyógyászati Klinika1. Csecsemők és gyermekek fizikális vizsgálata
  2. Gyermekkardiológia
  3. Preventív feladatok a gyermekgyógyászatban, Sürgősségi ellátás a gyermekgyógyászatban
  4. Neonatológia, perinatalis ellátás helyzete, újszülöttkori infekciók, IRD
  5. Gyógyszerelés a gyermekgyógyászatban
  6. Gyermekneurológia
  7. Pulmonológia
  8. Gyermeksebészet aktualitásai
  9. Hematológia, onkológia
  10. Nefrológia
  11. Gasztroenterológi
  12. Szindromatológia a fogászatban.
  13. Gyermekkori fertőző betegségek
  14. Örökletes kórképek a gyermekgyógyászatban, fogászati vonatkozások.
  FOG-K482 Gyermekgyógyászat gyakorlat _Gyakorlat 7 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekgyógyászati KlinikaAz előadások adott témaköreit gyakorlati oktatás kíséri rövid betegbemutatással.
  FOG-K490 Szemészet
  Felelős tanszék: Szemészeti Klinika. Felelős oktató: Kolozsvári Lajos Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A fogorvostudomány és a szemészet határterületek, és az anatómia közelsége okán is, több ponton kapcsolódik a két szakma, amelyek fogorvostanhallgatók számára is elsajátítandó fontos ismeretek.
  FOG-K491 Szemészet előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szemészeti Klinika1. Optika: A szem törőközegei. A Donders-féle redukált szem. A szem fénytörése. A fénytörési hibák felosztása.
  2. A kötőhártya betegségei és a szemhéj: anatómiája, vizsgálata, betegségei
  3. A cornea betegségei
  4. A szemlencse betegségei
  5. A hályogok gyógyítása
  6. Az uvea betegségei: fejlődési rendellenességek, gyulladások, daganatok, dystrophiák, degeneratiok
  7. Glaucoma: Glaucoma meghatározása, zárt zugú glaucoma, a glaucomás roham és gyógyítása, a másodlagos glaucoma és gyógyítása, a congenitalis glaucoma, buphthalmus
  8. A szem sérülései
  9. A könnyszervek és betegségeik
  10. A szemgödör betegségei
  11. LátótérkiesésekKollokvium
  FOG-K492 Szemészet gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szemészeti Klinika1. Szemészeti echográfia (gyakorlat keretében)
  2. Akusztikai alap fogalmak: A módszer, B módszer
  3. Doppler elv és alkalmazása
  3. Az echografia indikációi a szemészetben
  4. Biometria
  5. Intraocularis elváltozások
  6. üvegtesti homályok, lemezes echoforrások retinaleválás
  7. tumorok okozta elváltozások
  8. trauma okozta elváltozások
  9. Orbitális elváltozások
  10. szemizmok és nervus opticus elváltozásai
  11. Könnyszervek echográfiája
  FOG-K500 Orvosi genetika
  Felelős tanszék: Orvosi Genetikai Intézet. Felelős oktató: Szabó János Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  Oktatás célja: az orvosi (klinikai) genetikai alapismeretek megismertetése, kiemelve a fogorvostani vonatkozásokat. Az 5. évfolyam során oktatott tárgy egy szemeszter. Általános orvosi és klinikai alapismeretek (belgyógyászat, gyermekgyógyászat, szülészet) megkönnyítik a megértést.Nagyobb témakörök: A tematika felöleli a mendeli (monogénes) és epigenetikus, valamint a multifaktoriális (komplex) betegségek öröklődésének jellemzőit, jelentőségét, megelőzését. Foglalkozik a kromoszóma rendellenességek klinikumával, a tumor genetikával, a genetikai terápiával (őssejt, mesterséges kromoszóma, stb.) Tárgyalja a prenatális szűrés és diagnosztika korszerű módszereit, a genetikai tesztelést a presymptomás és prediktív diagnosztika jelentőségét. Megismertet a genetikai tanácsadással, mint az orvos-beteg kapcsolat speciális esetével, etikai vonatkozásaival, a genetikai törvény alkalmazásával.
  FOG-K501 Orvosi genetika előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Biológiai Intézet1. Bevezetés. Genetika és orvostudomány. A genom működése. A genom és a környezet kölcsönhatása. Mutációk, mutagenezis. Pleiomorphismus
  2. A gén expresszió epigenetikai szabályozása: Imprinting, X inactivatio. Mitochondriális öröklődés.
  3. Teratogenezis. A teratogének klinikai jelentősége
  4. Prenatális genetikai szűrés.
  5. Prenatális genetikai diagnosztika.
  6. Domináns öröklődés és fogorvostan
  7. Recesszív öröklődés és fogorvostan
  8. Multifaktoriális öröklődés. Komplex betegségek.
  9. Kromoszóma rendellenességek klinikuma
  10. Rosszindulatú betegségek genetikája
  11. A genetikai tanácsadás. Etikai vonatkozások. Genetikai törvény.
  12. Dysmorphologia. Facialis dysmorphiák.
  13. Farmakogenetika, farmakogenomika. Genetikai terápia: őssejt kezelés, mesterséges kromoszóma
  14. Összefoglalás az év értékelése
  FOG-K510 Oxiológia
  Felelős tanszék: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet. Felelős oktató: Molnár Lajos Zsolt Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Az oxyológiai gyakorlatok célja:
  az elméleti órákon elsajátított tudás elmélyítése gyakorlás révén:
  • helyi érzéstelenítők és életmentő gyógyszerek felszívásának, hígításának gyakorlása;
  • mértékegységek közötti átszámolások gyakorlása, biztonságos gyakorlat megszerzése a megfelelő koncentrációk és adagok alkalmazásában.
  • BLS alkalmazásának gyakorlása
  • leggyakoribb rosszullét típusok esetén követendő első lépések, terápiás beavatkozások gyakorlása (szituációs gyakorlatok)
  FOG-K511 Oxiológia gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet1-2. Helyi érzéstelenítők felszívása hígítása, maximális dózisok gyakorlása. Életmentő gyógyszerek alkalmazásának, hígításának gyakorlása.
  3-4. Vénás behatolások gyakorlása (fantomon). Infúzió összeállítása. Szituációs gyakorlatok az érszűkítők alkalmazásával, ellenjavallataival kapcsolatos döntések elsajátítása céljából
  5-6. Ismerkedés a fogászati inhalációs (N2O) szedálás módszerével (gyakorlati bemutatás), eset-megbeszélés
  7-8. Fájdalomcsillapítás a gyakorlatban. Gyakorlati ismerkedés a fájdalomcsillapítás eszközeivel. (gyógyszerek, beviteli módok, tapaszok, PCA pumpa) Légútbiztosítás módszereinek gyakorlása
  9-10. Fogászati anesztézia tárgyi feltételeinek, eszközeinek bemutatása, indikáció megállapítása képzelt (szimulált) helyzetekben. Szimulációs gyakorlat: Az ellátás lépéseinek gyakorlása szimulált váratlan rosszullét esetén
  11-13.BLS gyakorlása fantomon I. Klinikai halál megállapítása, első tennivalók.
  BLS II. Szívmasszázs, defibrillálás bemutatása, gyakorlás fantomon.
  BLS gyakorlása fantomon III. Lélegeztetés (fantomon)
  BLS IV. Újraélesztés komplex gyakorlása

  FOG-K4 Fogászati Klinikai ismeretek modul

  FOG-K600 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél: A már meglévő diagnosztikai ismeretek elmélyítése, diagnosztikus készségek gyakorlása.
  Elmélet: Az anamnézis felvétel, betegvizsgálat, kiegészítő vizsgálatok indikációja és értékelése. A betegvizsgálat és leletek eredményeinek szintézise, diagnózis készítése. A döntéshozatal szempontjai a fogorvosi gyakorlatban. A prognózist és tervkészítést befolyásoló tényezők.
  Gyakorlat: Diagnózis és tervkészítés bemutatott és saját betegek esetében.
  Módszer - Methodology
  Nagy G., Fejérdy P.: Orális diagnosztika, Medicina, Bp., 2005.
  Minden I-V. évfolyam alatt használt tankönyv tantárgyhoz kapcsolódó része.
  FOG-K601 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Fogorvosi anamnézis, vizsgálat, diagnóziskészítés alapelvei.
  2. Döntéshozás a fogászatban.
  3. Diagnóziskészítés és terápia a szájsebészetben.
  4. Diagnóziskészítés és terápia az onkológiában. Nyállal kapcsolatos diagnosztikus eljárások.
  5. Diagnóziskészítés és terápia a konzerváló fogászatban.
  6. Diagnóziskészítés és terápia az endodonciában
  7. Diagnóziskészítés az állkapocs ízületi megbetegedésekben. TMI diszfunkció konzervatív kezelése 1.
  8. TMI diszfunkció konzervatív kezelése 2. Harapásemelés protetikai módszerekkel.
  9. Diagnóziskészítés és terápia a gyermekfogászatban
  10. Diagnóziskészítés és terápia a fogszabályozásban
  11. Diagnóziskészítés és terápia a parodontológiában.
  12. ÍRÁSBELI DEMONSTRÁCIÓ.
  13. Diagnóziskészítés és terápia a protetikában, radiológiában.
  14. Fonetika a fogászatban. Esetbemutatások.
  FOG-K602 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékDiagnózis és tervkészítés bemutatott és saját betegek esetében.
  FOG-K610 Fogpótlástan
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő: min. 16 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja: fogpótlások készítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzése, ideértve az alapvető fogtechnikai ismeretek, és az egyszerűbb fogtechnikai műveletek gyakorlati elsajátítását.
  Előadás:
  I. félév: A teljes kivehető műfogsor készítés elméleti alapjainak és klinikai valamint fogtechnikai lépéseinek megismerése.
  II. félév: A részleges kivehető műfogsor készítés elméleti alapjainak és klinikai valamint fogtechnikai lépéseinek megismerése.
  Gyakorlat
  I. félév: A rögzített pótlások készítéséhez szükséges klinikai és fogtechnikai lépések elsajátítása.
  II. félév: A teljes kivehető pótlások készítéséhez szükséges klinikai és fogtechnikai fázisainak elsajátítása. Részleges kivehető fémlemezes fogpótlás tervezésének gyakorlása.
  III. és IV. félév: A részleges műfogsorok különböző típusai (csúsztató, teleszkóp, kapocs elhorgonyzás) készítésének gyakorlása.
  Módszer - Methodology
  Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó J.: A fogpótlástan alapjai. Medicina, Budapest, 1998.
  Prágai G.: A teljes alsó kivehető fogpótlás alaplemeze és külső felszíne. Medicina, Budapest, 1986.
  FOG-K611 Fogpótlástan I. előadás _Előadás 1 óra / 5 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Adminisztráció, támogatási rendszer a tancélos betegellátásban.
  2. Protetikai tervkészítés.
  3. A fogatlanná válás és következményei, a teljes fogatlanság állapota. A teljes műfogsor fogalma és alkotóelemei. A teljes protézis funkcionális stabilitását elősegítő tényezők.
  4. A fogatlan száj klinikai anatómiája: alapfogalmak. A fogatlan felső állcsont klinikai anatómiája (front-gerinc, oldalsó gerinc, kemény szájpad, lágyszájpad, tuber maxillare, tuber-pofa hasadék).
  5. A fogatlan állkapocs klinikai anatómiája I. (az állkapocsgerinc, a tub. alveol. mand., a lingualis tasak).
  6. A fogatlan állkapocs klinikai anatómiája II. (a sublingualis terület, a rec. mand. acc., a m. bucc. és a m. mass. regiója. Az alsó és felső teljes protézis alaplemezének határai. A periorális izmok és szerepük a teljes protézis funkcionális stabilitásában.
  7. A teljes lemezes műfogsor készítése I. (anatómiai lenyomat és minta, funkciós lenyomat és minta).
  8. A teljes lemezes műfogsor készítése II. (az okklúziós sík, a harapási magasság és a centrális reláció meghatározása).
  9. A teljes lemezes műfogsor készítése III. (fogfelállítás és fogpróba).
  10. A teljes lemezes műfogsor készítése IV. (laboratóriumi készrevitel, reokklúzió).
  11. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  12. A teljes lemezes műfogsor készítése V. (fogsorátadás, remontázs)
  13. Obturátorok, epithezisek
  FOG-K612 Fogpótlástan I. gyakorlat _Gyakorlat 7 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA rendelői gyakorlatokon ( heti 4 óra) elvégzendő feladatok:
  2 db önálló borítókorona, továbbá egy rövid híd, vagy egy részleges protézis, vagy még 2 db önálló borító korona vagy egy csaposfog (csapos műcsonk borító koronával) elkészítése.
  A laboratóriumi gyakorlatokon ( heti 3 óra) elvégzendő feladatok:
  1 db négytagú öntött előrészes és fém híd
  1 db csapos műcsonk
  Alsó és felső egyéni kanál teljes protézishez
  Alsó és felső harapási sablon teljes protézishez
  FOG-K613 Fogpótlástan II. előadás _Előadás 1 óra / 5 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. A részleges protézis tervezése, elméleti alapok 1.
  2. A foghiányok Fábián-Fejérdy-féle beosztása.
  3. A részleges protézis tervezése, elméleti alapok 2.
  4. A részleges protézis tervezése, elméleti alapok 3.
  5. A részleges protézis tervezése - kapcsok, alaplemez.
  6. A részleges protézis tervezése- finommechanikai rögzítő eszközök. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ (külön időpontban)
  7. Részleges protézis készítése kapocs elhorgonyzással
  8. Csúsztatóval elhorgonyzott részleges protézis készítése.
  9. Teleszkóppal elhorgonyzott részleges protézis készítése.
  10. Hibridprotézis, elméleti alapok.
  11. Hibridprotézis készítése.
  12. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  13. Fémlemez tervezése a gyakorlatban
  14. Immediát és interim fogpótlások.
  FOG-K614 Fogpótlástan II. gyakorlat _Gyakorlat 7 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Egyéni kanál, funkciós lenyomat és funkciós minta készítése teljes protézishez
  2. Harapási sablonkészítés, harapásvétel
  3. A minták artikulátorba gipszelése
  4. Fogfelállítás
  5. Fogfelállítás
  6. Fogfelállítás
  7. A próbafogsor kidolgozása. Fogpróba
  8. A próbafogsor laboratóriumi készre vitele.
  9. Kész protézis kidolgozása, reokklúzió, remontázs.
  10. Kész protézis kidolgozása, reokklúzió, remontázs.
  11. Részleges fémlemezes protézis tervezése, paralellométer használata, a fémlemez alkotórészeinek berajzolása gipszmintára, bemutatás.
  12. Részleges fémlemezes protézis tervezése, a fémlemez berajzolása gipszmintára, bemutatás
  13. Részleges fémlemezes protézis tervezése, a fémlemez berajzolása gipszmintára
  14. Részleges fémlemezes protézis tervezése, a fémlemez berajzolása gipszmintára
  FOG-K615 Fogpótlástan III. gyakorlat _Gyakorlat 6 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA gyakorlatokon elvégzendő feladatok:
  1.) 2 db hosszabb híd, vagy egy részleges kivehető fémlemezes fogpótlás
  2.) 1 db csapos műcsonk borító koronával, vagy még egy híd, vagy még két önálló borítókorona elkészítése
  FOG-K616 Fogpótlástan IV. gyakorlat _Gyakorlat 6 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA gyakorlatokon elvégzendő feladatok:
  1.) 2 db hosszabb híd, vagy egy kombinált fogpótlás
  2.) 1 db csapos műcsonk borító koronával, vagy még egy híd, vagy még két önálló borítókorona elkészítése
  3.) min. 4 fog preparálása
  FOG-K620 Fogszabályozás
  Felelős tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Módszer - Methodology
  GYERMEKFOGÁSZAT, FOGSZABÁLYOZÁS
  EGYETEMI TANKÖNYV
  DÉNES JÓZSEF - GÁBRIS KATALIN - HIDASI GYULA
  ISBN: 9639214353
  Kiadás éve: 2004
  FOG-K621 Fogszabályozás I. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. A fogszabályozás tárgya, fogalma, története
  2. Az arckoponya és a rágószerv fejlődése
  3. Malocclusiók és dysfunkcionális zavarok
  4. Dento-faciális elváltozások: osztályozás, terminológia
  5. Klinikai diagnosztika: funkcionális vizsgálat
  6. Modellanalízis jelentősége a fogszabályozásban
  7. A röntgendiagnosztika alapjai
  8. Kezelési célkitűzések, kezelési terv, a fogszabályozó kezelés dokumentációja
  9. A fogszabályozás eszközei: kivehető lemez-készülékek
  10. A fogszabályozás eszközei: funkcionális készülékek
  11. A fogszabályozás eszközei: a rögzített készülékek elemei
  12. Extraorális készülékek és a fogszabályozás segédeszközei
  13. A horgonylat fogalma és az elhorgonyzás elemei
  FOG-K622 Fogszabályozás I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Betegvizsgálat: anamnézisfelvétel, orthodonciai írásos dokumentáció
  2. Betegvizsgálat: intraorális és funkcionális vizsgálat
  3. Orthodonciai lenyomatvétel, modellkészítés
  4. Orthodonciai lenyomatvétel, modellkészítés
  5. Orthodonciai lenyomatvétel, modellkészítés
  6. Mérések orthodonciai modelleken
  7. Orthodonciai fotódokumentáció
  8. Diagnosztika I. gyakorlati beszámoló
  9. öntgendiagnosztika: teleröntgen analízis
  10. Röntgendiagnosztika: teleröntgen analízis
  11. Röntgendiagnosztika: OP és PA analízis
  12. Röntgendiagnosztika: OP és PA analízis
  13. Diagnosztika II. gyakorlati beszámoló
  FOG-K623 Fogszabályozás II. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. A biológiai fogmozgatás módja, típusai, erőtana
  2. Interceptív orthodoncia, korai kezelések
  3. Fogszabályozó kezelés sajátosságai vegyes fogazatban
  4. Fogszabályozó kezelések sajátosságai a fogváltást követően és a pubertáskori növekedés
  5. Felnőttkori fogszabályozó kezelés
  6. Fogszabályozó kezelés kompromittált fogazatban, preimplantológiai- és preprotetikai beavatkozások
  7. Fogszabályozó kezelés parodontológiailag kompromittált fogazatban
  8. Fogszabályozó kezelésekhez társuló dentoalveoláris sebészeti beavatkozások
  9. Konzervatív állcsont-orthopaediai kezelések gyermek- és serdülőkorban
  10. Orthognath sebészeti megoldások az állcsont-orthopaediában
  11. Dysgnathiák komplex kezelése
  12. Retenció fogalma, a retenció biztosításának módja és eszközei
  13. Recidíva és relapsus okai, a fogszabályozó kezelés szövődményei
  14. A fogszabályozó kezelést megelőző-, kiegészítő- és támogató fogászati beavatkozások
  FOG-K624 Fogszabályozás II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Szeminárium: Szájpadhasadékos gyermekek komplex gondozása
  2. Szájpadhasadékos gyermekek komplex gondozása a gyakorlatban
  3. Szeminárium: Rossz szokásokról való leszoktatás
  4. Rossz szokásokról való leszoktatás a gyakorlatban
  5. Szeminárium: Logopédiai gondozás
  6. Gyakorlati esetbemutatás
  7. Szeminárium: Szájhigiénés teendők
  8. Szájhigiénés teendők gyakorlati alkalmazása
  9. Gyakorlati esetbemutatás
  10. Dysgnath műtét a gyakorlatban
  11. Dysgnath műtét a gyakorlatban
  12. Gyakorlati esetbemutatás
  13. Gyakorlati esetbemutatás
  14. A rögzített fogszabályozó készüléket viselő gyermek szájhigiénés instruálása, motiválása, professzionális tisztítása.
  FOG-K630 Gyermekfogászat
  Felelős tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
  Teljesítendő: min. 8 kredit
  Leírás - Annotation
  Az oktatás célja gyermekfogászati ellátás elméleti alapjainak elsajátítása. A gyermekfogászat történetének megismerése,ellátási szintjeinek szerveződése, rendszere. A fogak fejlődése, előtörése. A káriesz profilaxis lehetőségei, szempontjai. Premedikáció, éber szedálás és általános anesztézia a gyermekfogászatban. Tej és maradó fogak kárieszének morfológiája és terápiája. Erózió jelentkezése fiatal korban, gyermekkori fogpótlások. Fogelszíneződések okai.
  Gyakorlat: tej és maradó fogak akut és szisztémás kezelése, prevenció módszereinek gyakorlati alkalmazása.
  Módszer - Methodology
  Dénes-Hidasi: Gyermekfogászat, Fogszabályozás, Semmelweis Kiadó
  FOG-K631 Gyermekfogászat I. előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. A gyermekfogászat története.
  2. Gyermek fogkezelés lélektana.
  3. Premedikáció szükségessége és lehetőségei a gyermekfogászatban.
  4. Általános érzéstelenítés, altatás, bódítás lehetőségei és feltételei.
  5. Fogszuvasodás megelőzése a gyermekfogászatban I.
  6. Fogszuvasodás megelőzése a gyermekfogászatban II.
  7. Gyermekfogászatban használatos anyagok I.
  8. Gyermekfogászatban használatos anyagok II.
  9. Tejfogszuvasodás megjelenési formái
  10. Tejfogbél gyulladása, kezelése
  11. Kariesz a maradó fogazatban
  12. Konzultáció.
  13. Írásbeli teszt.
  14. Felvilágosítás, motiválás jelentősége a gyermekfogászatban
  FOG-K632 Gyermekfogászat I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási TanszékGyakorlatok tematikája:
  Tej- és maradó fog elkülönítése.
  Pontos státuszfelvétel.
  Üregalakítás, alap, tömés.
  Tömőanyagok ismerete.
  10 db tömés.
  FOG-K633 Gyermekfogászat II. előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Erózió okai és ellátásuk
  2. Gyermekfogászatban használatos anyagok I.
  3. Gyermekfogászatban használatos anyagok II
  4. Iskolafogászati rendelő működése - adminisztráció, dokumentáció.
  5. A tejfogak sérülései és következményei
  6. Maradófogak sérülései és következményei.
  7. Gyermekkori fogpótlások.
  8. Gyökérkezelés, gyökértömés.
  9. Fogelszíneződések okai és terápiájuk.
  10. Gyermekek fogainak röntgenezése - sugárártalom, -védelem.
  11. Konzultáció
  12. Írásbeli beszámoló
  13. Különleges gyermekfogászati ellátások
  FOG-K634 Gyermekfogászat II. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási TanszékGyakorlatok tematikája:
  Akut panaszokkal jelentkező gyermekek ellátása.
  Systemás gyermekfogászati kezelés.
  Preventív eljárások gyakorlati alkalmazása.
  FOG-K635 Gyermekfogászat III. gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási TanszékTematika:
  Akut panaszokkal jelentkező gyermekek ellátása.
  Szisztémás gyermekfogászati ellátás.
  FOG-K640 Konzerváló fogászat
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 13 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél: A konzerváló fogászat elmélet és gyakorlati tanítása, beleértve az epidemiológiát, carie megelőzést, kiegészítő sebészi kezeléseket, valamint a góckérdést.
  Tematika: A fogszuvasodás etiológiája és epidemiológiája. Betegvizsgálat. Caries kialakulása, típusai, a pulpa reakciója fogszuvasodás esetén. A fogszuvasodás kezelésének módszrei. Különböző tömőanyagok alkalmazása a konzerváló kezelések során. Alaptömések, bélelő anyagok. Indirekt és direkt pulpasapkázás. Inlay-k, onlay-k, overlayk. Fogszuvasodás szűrése. A fogszuvasodás megelőzése. A fogbél betegségei: hyperaemia pulpae, a pulpitis különböző formái (akut, krónikus), gangraena pulpae, periapicalis periodontitis. Góckérdés.
  Módszer - Methodology
  Bánóczy: Cariologia és endodoncia
  Schwartz, Summitt, Robbins: Fundamental of operative dentistry
  FOG-K641 Konzerváló fogászat I. előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. A fogszú kóroktana és kórszármazása, elmélete. A lepedék szerepe a szuvasság kialakulásában
  2. Különféle tényezők szerepe a szuvasság kialakulásában: táplálkozás, nem, kor, alkat és szokás.
  3. Epidemiológia, szűrővizsgálatok, indexek.
  4. A megelőzés szerepe a szuvasság elleni küzdelemben, fogápolás, fluor, táplálkozás.
  5. A fogbél válasza a szuvas folyamat előrehaladására.
  6. Lassú és gyors szeparálás. Különböző matricarendszerek
  7. A szuvasság gyógyításának lehetőségei és módszerei
  8. A konzerváló fogászatban használatos tömőanyagok (Amalgám, kompozitok, üveg-ionomér cementek))
  9. A konzerváló fogászatban használatos tömőanyagok II. (Cementek, kompomerek, ormocerek)
  10. Új típusú tömőanyagok
  11. Dentinadhezívek, bondrendszerek
  12. Betétek (preparálási típusok, anyagok)
  13. Pulpitisek, Hyperaemia,
  FOG-K642 Konzerváló fogászat I. gyakorlat _Gyakorlat 6 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékGyakorlatok tematikája:
  1. gyakorlat: Ismerkedés a rendelővel, adminisztráció, betegvizsgálat, status felvétel, kezelési terv készítése. Black I-II. o. üregek alakítása kihúzott emberi fogakon, alapozás, amalgám tömés készítése.
  2. gyakorlat: Black III-IV-V. o. üregek alakítása kihúzott emberi fogakon, alapozás, polimerizációs kompozit tömés készítése. Betegbemutatás
  A továbbiakban konzerváló fogászati kezelések alkalmazása és betegkezelés.
  FOG-K643 Konzerváló fogászat II. előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. A pulpa gyulladásos megbetegedéseinek differenciáldiagnosztikája
  2. Egyszerű gangraena fogalma, szövettana, diagnosztikája, kezelése
  3. Szövődményes gangraena fogalma, szövettana, diagnosztikája, kezelése
  4. A góckérdés
  5. DEMONSTRÁCIÓ
  6. Ciszták
  7. Gyökértömési technikák és anyagok (kivéve lentulotechnika és laterálkondenzáció)
  8. Utófájdalmak a gyökérkezelések során
  9. Komplikációk a gyökérkezelések során (eszköztörés)
  10. Apexifikáció, sikertelenség az endodonciában
  11. DEMONSTRÁCIÓ
  12. Traumás fogak ellátása, odontogén resorptiók
  13. Prognózis , sikeresség,hosszú távú tervezés az endodonciában
  14. Amputáció, hemisectio, disectio
  FOG-K644 Konzerváló fogászat II. gyakorlat _Gyakorlat 5 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékGyakorlatok tematikája:
  1. gyakorlat: a vitálexstirpáció menetének megbeszélése; betegkezelés, kofferdam izolálás.
  2. gyakorlat: a gyökércsatorna ideiglenes zárás témakörének megbeszélése; betegkezelés
  3. gyakorlat: a gg. simplex megbeszélése; betegkezelés
  4. gyakorlat: a gg. complicata megbeszélése; betegkezelés
  FOG-K645 Konzerváló fogászat III. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékGyakorlati minimum követelmény a félév során: (ld. még "Követelmények")
  - 15 db kozmetikus és/vagy amalgámtömés
  - 4 db gyökértömés vagy 2 db gyökértömés és 6 db Ca(OH)2 zárás
  - 1 db inlay készítése
  FOG-K646 Konzerváló fogászat IV. gyakorlat _Gyakorlat 6 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékBetegkezelés
  FOG-K650 Orális medicina
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás - Annotation
  A kültakaró mellett a szájnyálkahártyát tekintjük olyan "képernyőnek", amelyen számos belső szervi, illetve szisztémás betegség tünetei is kivetülnek. Legfőbb cél, hogy a hallgatókat megismertesse a szájbetegségek differenciál diagnosztikájával, diagnosztikájával, etiopatogenezisével, prognosztikájával és terápiájával.
  Tematika
  1. A szájüreg felépítése, működése és vizsgálata.
  2. Fejlődési és genetikai rendellenességek.
  3. Fizikai, kémiai és iatrogén ártalmak.
  4. Fertőző betegségek.
  5. Ajakbetegségek (cheilopathiák).
  6. Nyelvbetegségek (glossopathiák).
  7. Immunológiai kórképek.
  8. Vesiculobullosus, granulomás bőr- és szájbetegségek.
  9. Szervrendszerek és szervek betegségeinak szájtünetei.
  10. Jóindulatú daganatok, daganatszerű állapotok és cysták.
  11. A szájüreg praecancerosus elváltozásai, állapotai és fehér laesiói.
  12. Rosszindulatú daganatok.
  Módszer - Methodology
  Dr. Sonkodi István: Orális Medicina
  Dr. Sonkodi István: Orofaciális betegségek atlasza
  Dr. Sonkodi István: Orális és Maxillofaciális Medicina
  FOG-K651 Orális medicina I. előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. A szájüreg felépítése, klinikai anatómiája, szövettana.
  2. A szájnyálkahártya kórtünetei. Elemi jelenségek.
  3. Betegvizsgálat: Anamnézis, klinikai vizsgálat, kiegészítő vizsgálatok.
  4. Fejlődési és genetikai rendellenességek.
  5. Fizikai, kémiai és iatrogén ártalmak.
  6. Bakteriális fertőző betegségek.
  7. Vírus okozta fertőző betegségek.
  8. Gombás betegségek.
  9. Ajakbetegségek.
  10. Nyelvbetegségek.
  11. DEMONSTRÁCIÓ
  12. Immunológiai kórképek. Allergiás bőr- és szájbetegségek.
  13. Mucocutan autoimmun betegségek. Szisztémás autoimmun bőr- és szájbetegségek. Vesiculobullosus és granulomás bőr- és szájbetegségek.
  FOG-K652 Orális medicina I. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékA gyakorlatok témája: Betegbemutatás az előadások tematikájának megfelelően.
  FOG-K653 Orális medicina II. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Neuroendokrin betegségek szájtünetei. Anyagcsere zavarok szájtünetei.
  2. A gastrointestinális betegségek, májbetegségek, szív-és érrendszeri megbetegedések, urogenitális rendszer betegségeinek szájtünetei.
  3. Nyálmirigy-betegségek.
  4. A vér és vérképző szervek betegségeinek szájtünetei.
  5. A szájbetegségek pszihológiai és pszichiátriai vonatkozásai.
  6. Jóindulatú daganatok.
  7. Daganatszerű állapotok.
  8. A szájüreg praecancerosus elváltozásai, állapotai.
  9. A szájüreg fehér laesioinak és fekélyeinek differen-ciáldiagnosztikája.
  10. DEMONSTRÁCIÓ
  11. A szájüreg laphám és mirigyhám eredetű rossz-indulatú daganatai.
  12. Egyéb szájüregi rosszindulatú daganatok.
  13. A szájüregi daganatok terápiája
  FOG-K654 Orális medicina II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékA gyakorlatok témája: betegbemutatás az előadások tematikájának megfelelően.
  FOG-K660 Infekciókontroll a fogászatban
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja: a természetes védelmi mechanizmusok ismertetése, barrierek a szájban.
  Miért van szükség infekció kontrollra általában és a fogorvosi rendelőbe.
  A fertőzés lehetséges módjai és megelőzési lehetőségei, barrier technikák.
  Fertőtlenítés fogalma, módszerei, legfontosabb anyagai, azok lehetséges alkalmazása.
  Sterilitás fogalma, sterilizáló eljárások módszerei, eszközei.
  Speciális vonatkozások a fogorvoslás különböző szakterületein belül: fogpótlás, gyermekfogászat, fogszabályozás szájsebészet, parodontológia, konzerváló fogászat és endodoncia területén.
  Fertőzési veszélyt jelentő páciensek, immunkomprimáltak kezelésének szempontjai.
  Fogorvosi tevékenység és speciális környezetvédelmi szempontok.
  Fogorvosi tevékenység speciális munka higiénés vonatkozásai.
  letet veszélyeztető fertőzések, megelőzésük (hepatitis, AIDS).
  FOG-K661 Infekciókontroll a fogászatban előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Miért van szükség az infekció kontrollra?
  2. Bevezetés az infekció kontrollba
  3. Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások
  4. Korszerű fertőtlenítő szerek
  5. A fogpótlástani eljárások speciális fertőzés megelőzési vonatkozásai.
  6. Fogtechnikai laboratóriumi munkák kezelése
  7. Korszerű kezelési eljárások a fogászatban, 4 kezes kezelés
  8. Szájsebészeti beavatkozások
  9. Parodontológiai beavatkozások.
  10. Restauratív fogászati beavatkozások speciális fertőzés-megelőzési vonatkozásai.
  11. Hepatitis, AIDS
  12. Fertőzési veszélyt jelentő páciensek kezelése, immun-komprimált betegek kezelése
  13. A fogorvosi tevékenység speciális, környezetvédelmi vonatkozásai
  14. A fogorvosi tevékenység speciális, munkahigiénés vonatkozásai
  - megvilágítás
  - levegő-szellőzés-elszívás
  - víz
  - fogászatban alkalmazott anyagok, vegyszerek károsító hatásának kivédése
  - ergonómia
  FOG-K662 Infekciókontroll a fogászatban gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Infekció kontroll gyakorlati jelentősége
  2. Fertőzés lehetséges módjai és védekezés lehetőségei a gyakorlatban
  3. Fertőtlenítési és sterilizálás a fogorvosi praxisban
  4. Fertőtlenítő szerek alkalmazása a rendelőben
  5. Fogpótlással kapcsolatos fertőtlenítés a gyakorlatban
  6. Négykezes kezelés gyakorlása + kofferdam felhelyezés gyakorlása
  7. Szájsebészeti kezelésben használt eszközök sterilizálása, izolálás, bemosakodás gyakorlása
  8. Parodontológiai eszközök fertőtlenítése, sterilizálása, szájüreg fertőtlenítése.
  9. Konzerváló fogászatban és endodonciában alkalmazott gyakorlati teendő a fertőzés megelőzésére
  10. Fertőző betegek kezelésekor végzendő gyakorlati teendők a rendelőben (előtte, alatta, utána)
  11. Fertőző betegség esetén alkalmazott gyakorlati teendők a rendelőben (fertőtlenítés anyagai, Hepatitis, AIDS, TBC esetén)
  12. Környezetkímélő módszerek a rendelői gyakorlatban
  13. Munkahigiéne, károsító hatások kivédésére szolgáló gyakorlati teendők
  FOG-K670 Parodontológia
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 11 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja:
  Parodontológia I.: Preklinikai fantom kurzus, betegvizsgálat, mechanikai plakk-kontroll elemeinek elsajátítása
  Parodontológia II.: Oki parodontális terápia elsajátítása, parodontális sebészet megismerése
  Parodontológia III.: Fogágy-gyulladásban szenvedő betegek konzervatív terápiájának elsajátítása. Fogínybetegek fogászati rehabilitációjának megismerése
  Módszer - Methodology
  Lindhe, Jan; Karring, Thorkild; Lang Niklaus P.: Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 4th ed., Blackwell Munksgaard, Oxford, 2003
  Wilson, Thomas, Kornman Kenneth: Fundamentals of Periodontics. 2nd ed. Quintessence, Chicago, 2003
  Keszthelyi G. szerk. Parodontológia. Semmelweis Kiadó. Budapest 1995.
  FOG-K671 Parodontológia I. előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. A parodontológia tárgya
  2. A fogágy szöveteinek működése
  3. A dentális plakk és fogkő
  4. A fogágybetegség mikrobiológiája
  5. A szervezet plakkellenes védekezése
  6. A fogágybetegség rizikótényezői I.
  7. A fogágybetegség rizikótényezői II.
  8. A fogágybetegség, mint a szisztémás betegségek rizikófaktora
  9. Gingivitisek, ínymegnagyobbodások differenciál diagnosztikája, endokrin kórképek, hatások által módosított ínygyulladás
  10. A fogágybetegségek felosztása, tünettana
  11. Specifikus infekciók által okozott ínygyulladások. Demonstráció
  12. Vérképzőrendszer betegségei által módosított ínyelváltozások, gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek, egyéb nem plakk okozta ínyelváltozások
  13. Parodontális terápia alapelvei
  14. A fogágybetegségek epidemiológiája
  FOG-K672 Parodontológia I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Kézi és gépi eszközök a parodontológiában - szeminárium
  2. Kézi és gépi eszközök a parodontológiában - szeminárium
  3. Kézi és gépi eszközök – fantomgyakorlat
  4. Kézi és gépi eszközök – fantomgyakorlat
  5. Kézi és gépi eszközök – fantomgyakorlat
  6. Kézi és gépi eszközök – fantomgyakorlat
  7. Demonstráció
  8. Parodontális sebészet eszközei. Érzéstelenítés. Varrattechnikák
  9. Parodontális sínek. Kompozitsínek, FRC sínek készítése fantomon
  10. Betegvizsgálat, Terápia I.- higiénés fazis: motiválás, instruálás, depurálás, szájhigiéné ellenőrzése – szeminárium
  11. Betegvizsgálat, Terápia I.- higiénés fazis: motiválás, instruálás, depurálás, szájhigiéné ellenőrzése – szeminárium
  12. Rendelői gyakorlat: betegvizsgálat
  13. Rendelői gyakorlat: betegvizsgálat
  14. Rendelői gyakorlat: betegvizsgálat
  FOG-K673 Parodontológia II. előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Krónikus parodontitisz és kezelése
  2. Parodontitisz szisztémás háttérrel
  3-4. Agresszív parodontitisz és annak kezelése
  5. A parodontális sebészet céljai, indikációi, kontraindikációi. A gyógyulás lehetséges módjai.
  6. A parodontális tasak eliminálásának lehetőségei I.: gingivoplastica, gingivectomia
  7. A parodontális plasztikai sebészet célja, szerepe a fogágy egészségének megőrzésében, helyreállításában. Parodontális plasztikai sebészet I.: Recesszió sebészete – 1. Nyeles lebenyek átültetése
  8. Parodontális plasztikai sebészet II.: Recesszió sebészete – 2. Szabad lebenyek átültetése, regeneratív eljárások a parodontális plasztikai sebészetben
  9. Parodontális plasztikai sebészet III.: Feszes íny szélesítése, praeprotetikai műtétek
  10. A parodontális tasak eliminálásának lehetőségei II.: lebenyes tasakműtétek, reszektív csontsebészeti eljárások
  11. A parodontális regeneráció elméleti háttere. A parodontális gyógyulás értékelése
  12. Regeneratív műtéti technikák I.: Irányított szöveti regeneráció, irányított csontregeneráció.
  13. Regeneratív műtéti technikák II.: Csontpótlók alkalmazása, biomediátorok alkalmazása
  FOG-K674 Parodontológia II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékBetegkezelés: 4 beteg szájhigiénéjének teljes rendezése.
  FOG-K675 Parodontológia III. előadás _Előadás 1 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Furkáció érintettség kezelése (cél, diagnózis, terápia, prognózis)
  2. Parodontológiai és endodonciai kórképek kapcsolata
  3. Okkluzális rehabilitáció (becsiszolással, sínezéssel)
  4. Parodontális protetika. Fognyaki érzékenység kezelése
  5. Fogszabályozás szerepe a parodontológiai kezelésben
  6. Gyógyszerek alkalmazása a parodontológiai kezelésben I. Antibiotikumok, NSAID
  7. A parodontális fenntartó kezelés
  8. A parodontális kezelés eredményessége
  9. Gyógyszerek alkalmazása a parodontológiai kezelésben II. Antiszeptikumok
  10. Szisztémás betegségben szenvedők parodontológiai kezelése I.
  11. Szisztémás betegségben szenvedők parodontológiai kezelése II.
  12. Demonstráció
  13. Periimplantitis és kezelése
  14. Az AIDS és a fogágy
  FOG-K676 Parodontológia III. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati TanszékTematika:
  Fogágybetegek kezelése
  Krónikus fogágygyulladás kezelése, root planning, zárt kürett
  Parodontológiai műtétek - asszisztálás
  FOG-K680 Szájsebészet
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 11 kredit
  Módszer - Methodology
  Szabó György: Szájsebészet. Maxillofaciális sebészet.
  III. átdolgozott kiadás. Semmelweis Kiadó, 2004.
  FOG-K681 Szájsebészet I. gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékA gyakorlatokon elvégzendő feladatok:
  - 5 "egyszerű" fogeltávolítás
  - Dento-alveoláris sebészeti beavatkozások (fogeltávolítás műtéttel, gyökércsúcs rezekció, sutura, incizió)
  FOG-K682 Szájsebészet II. gyakorlat _Gyakorlat 3 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékA gyakorlatokon elvégzendő feladatok:
  Dento-alveolaris sebészeti beavatkozások gyakorlása (gyökércsúcs resectio, extractio, excochleatio, sutura, alveolus correctio, incisio stb.)
  FOG-K683 Szájsebészet III. előadás _Előadás 2 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Általános traumatológiai alapelvek, törések konzervatív ellátása
  2. Az alsó állkapocs és ízületi fejecs törései
  3. Arcközépcsont- és frontobázis törések
  4. Pre-protetikai sebészet
  5. Nyálmirigy betegségek és kezelésük
  6. Temporomandibuláris ízület betegségei
  7. Orthognáth sebészet
  8. Oszteodisztrakció
  9. Ajak- és szájpadhasadék kezelése
  10. Biszfoszfonát okozta állcsont nekrózisok
  11. Szájüregi rákok keletkezése, diagnosztikája és műtéti kezelése
  FOG-K684 Szájsebészet III. gyakorlat _Gyakorlat 4 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék
  FOG-K685 Szájsebészet IV. gyakorlat _Gyakorlat 6 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékA hallgatók heti beosztás szerint az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszéken töltenek 1 gyakorlatot.
  Szájsebészeti gyakorlatok tematikája:
  Dentoalveoláris sebészeti ellátás (egyszerű-, műtéti fogeltávolítás, gyökércsúcsresectio, cystaműtétek, alveolus correctio, arcüreg perforatio zárása és állcsonttörések konzervatív kezelése).
  FOG-K690 Fogorvosi praxisvezetés
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél:
  A hallgatókkal megismertetni a fogászati praxis szervezésével kapcsolatos tudnivalókat.
  Tematika:
  A fogászati ellátórendszer felépítése. A magyar fogorvostudomány szerveződése. Képzések, szakképesítések rendszere.
  Fogorvosi rendelő létesítésének feltételei.
  Ergonómia a fogorvosi rendelőben. A fogorvosi rendelő berendezése.
  Röntgen létsítésének és működtetésének feltételei
  Adminisztráció a fogászati praxisban.
  Praxisépítés, praxisvezetés problémái.
  Vállalkozási formák.
  Minőségbiztosítás
  Pénzügyi feltételek, gazdaságos működtetés.
  Vállalkozás és adózás.
  Praxismarketing
  Árképzés
  Evidenciákon alapuló fogorvoslás
  Módszer - Methodology
  Tempus: Infekcio kontroll
  Orosz M.: A fogorvosi praxis kialakítása, szervezése I-II.
  Orosz M.: A fogorvosi praxis menedzsment
  FOG-K691 Fogorvosi praxisvezetés előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. A fogorvosi ellátórendszer Magyarországon. Történet. Felépítés. Diplomával végezhető tevékenységek. Megszerezhető szakképesítések. Magyarországon működő tudományos társaságok, kiadványok. Egészségügyi szakképzések (asszisztens, dentálhigiénikus)
  2. Jogszabályok Egészségügyi vállalkozási formák és jogilag szabályozott feltételei.
  3. Fogorvosi rendelő berendezése (bútor, műszer, ergonómia). A magánfogorvosi tevékenység kezdeti buktatói.
  4. Rendelői ügyvitel, adminisztráció. (beteg-, anyag-, eszköz-, pénzügyi nyilvántartás). Fogorvosi praxisépítés, praxisvezetés problémái.
  5. Egészségügyi vállalkozások TB járulék kötelezettsége és TB finanszírozása.
  6. Egészségügyi vállalkozás és az adózás szabályai.
  7. Fogorvosi rendelőben használatos röntgen készülékek engedélyezési és sugárvédelmi feltételei.
  7. Az egészségügyi vállalkozás létesítésének pénzügyi feltételei (hitelek) és a gazdaságos működtetés.
  8. Az orvosi etika és a jog kapcsolata.
  -egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége
  -az orvos etikai felelőssége
  -az orvos büntetőjogi felelőssége
  9. Minőségbiztosítási rendszerek az egészségügyben
  10. Bizonyítékon alapuló orvoslás, fogorvoslás.
  11. Praxismarketing
  12. Költségvetés, árképzés a fogorvosi rendelőben.
  FOG-K700 Endodoncia
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél:
  A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók megtanítása a fogbél betegségeire és kezelésükre.
  Tematika:
  Pulpa betegségek diagnosztizálása és a periapicalis elváltozások.
  A gyökércsatorna és az ép pulpa anatomiája, szövettana.
  A pulpa megbetegedések okai, a gyökérkezelés indikációi és kontraindikációi.
  Az endodonciai beteg vizsgálata és diagnózisa.
  A gyökécsatorna hemo-mechanikai megmunkálása.
  Kézi és gépi technikák.
  Hibák a gyökércsatorna megmunkálásakor.
  Gyökérkezeléshez és töméshez használatos anyagok.
  Gyökérkezelt fogak helyreállítása.
  Endosebészet.
  Módszer - Methodology
  Bartha T.: Compendium endodontial
  Johnson W. T.: Color atlas of endodonties
  FOG-K701 Endodoncia előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől a(z) 7. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Az endodoncia és endodontológia tárgya, részterületei. A pulpális és periapikális betegség rövid bemutatása. A pulpa-dentin komplex anatómiája és élettana. A fogbél funkciója, megbetegedések okai
  2. Gyulladásos és degeneratív elváltozások a fogbélben és ezek kezelési lehetőségei (indirekt és direkt pulpasapkázás, pulpotómia)
  3. A periradikuláris szövetek (cement, PDL, alveoláris csont). A periapikális betegség etiológiája, patogenezise
  4. Az apikális periodontitis megjelenési formái
  5. A periapikális betegség kezelési lehetőségei. Sikerráták. A gyökérkezelés kimenetelét befolyásoló tényezők
  6. Anamnézis, klinikai és radiológiai vizsgálat. Endodonciai diagnosztika
  7. Kezeléstervezés az endodonciában. Előkészületek gyökérkezeléshez: munkaterület, eszközök, páciens. A kezelendő fog érzéstelenítése és izolálása
  8. A pulpaűr morfológiája. Az egyes fogak gyökércsatorna rendszerének sajátosságai
  9. A gyökércsatorna-rendszer megmunkálásának általános elvei. Mechanikai és kémiai preparáció
  10. A koronai hozzáférés kialakítása. A munkahossz meghatározásának módszerei
  11. A mechanikai preparáció kézi eszközei és technikái
  12. A mechanikai preparáció gépi eszközei és technikái
  13. A pulpaűr kémiai tisztítása I. Átöblítő szerek tulajdonságai, alkalmazásuk
  FOG-K710 Dentális implantológia
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  Az Európai modern undergraduális kurrikulum része a dentális implantológia, mely a tárgy alapjaival ismerteti meg a hallgatóságot. Betekintést nyújt az alapfogalmakba, a tervezés, a sebészeti és protetikai lépések elsajátításába elméleti szinten. A megértést elősegíti még az implantológia fejlődési lépéseinek megismerése is. Az első szemeszter elméleti alapjaira a második szemeszer gyakorlati részei épülnek, amikoris a hallgatóknak lehetőségük van a világ vezető implnatológiai rendszereibe való bepillantásra.
  Módszer - Methodology
  Orális Implantológia
  Szerkesztette: Divinyi Tamás (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007)
  Dr. Vajdovich István: Dentális implantológia (Semmelweis Kiadó, 2008)
  Clinical Implant Dentistry and Related Researh (Editors-in-Chief: W. Becker, USA & L. Sennerby, Sweden)
  www. dentistry.blackwellmunksgaard.com/cid
  FOG-K711 Dentális implantológia I. előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. A dentális implantátum használatának történeti áttekintése. Az implantátumok fajtái, a dentális enossealis implantátum felépítése, az implantációs rendszer fogalma
  2. Osszeointegráció. Csontélettan. A csont fiziológiája, gyógyulása
  3. Az implantációs beavatkozást megelőző vizsgálat, anatómiai szempontok: Sebészi indikációk és kontraindikációk, a sebészi tervezés fogalma
  4. A dentális implantátum behelyezésére alkalmas rendelő személyi és tárgyi feltételei. A dentális implantátum behelyezésének jogi aspektusai, beleegyező nyilatkozat
  5. Betegvizsgálat, a protetikai tervezés folyamata, lépései
  6. RTG vizsgálat az implantológiában, CT, 3D stb.
  7. Az implantációs műtét menete
  8. A csontfelépítés lehetőségei, augmentációs módszerek
  9. Implantációs műtét sinus emeléssel, csontpótlással
  10. Lágyrész management, az implantológia parodontológiai aspektusai
  11. Az azonnali terhelés fogalma, tapasztalatai. Számonkérés
  12. Implantológia a fogszabályozásban
  FOG-K712 Dentális implantológia II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. Implantációs beteg vizsgálata, előkészítés, Tervezés kérdései (DenTi implantációs rendszer)
  2. Egyszerű sebészi módszerek (érzéstelenítés, lágyrész-management, műszerezettség, DenTi implantációs rendszer)
  3. Implantológiai sebészet a gyakorlatban (CamLog implantációs rendszer)
  4. Zimmer implantációs rendszer I.
  5. Zimmer implantációs rendszer II.
  6. Zimmer implantációs rendszer III.
  7. Straumann implantációs rendszer
  8. Branemark implantációs rendszer
  9. Ankylos implantációs rendszer I.
  10. Ankylos implantációs rendszer II.
  11. Extra orális implantátumok
  12. Írásbeli számon kérés
  13. MDI implantációs rendszer
  FOG-K720 Fogászati prevenció
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Módszer - Methodology
  Bánóczy Jolán: Preventív fogászat. Medicina Kiadó, Budapest, 1999.
  FOG-K721 Fogászati prevenció előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék1. A preventív fogászat fogalma, célkitűzései.
  2. A caries fogalma, prevenciós módszerek, fluoridok szerepe.
  3. A táplálkozás befolyásoló hatása az egészségre.
  4. A táplálkozás befolyásoló hatása a cariesre.
  5. Fogágybetegségek megelőzésének módszerei.
  6. Fogazati rendellenességek fogalma.
  7. Prevenciós szempontok a protetikai ellátásban.
  8. Iatrogén ártalmak a fogászatban, azok megelőzése.
  9. Szájüregi precancerózisok etiológiája, megelőzése, korai diagnózisa és kezelése.
  FOG-K722 Fogászati prevenció gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől a(z) 9. félévig Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékGyakorlatok:
  Csoportos beosztás és program szerint társklinikákkal egyeztetve, fekvőbeteg prevenciós program keretében.
  FOG-K730 Fogászati alapellátás (nyári gyakorlat)
  Felelős tanszék: FOK Fogorvostudományi Kar. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő:
  Leírás - Annotation
  Cél: A konzerváló fogászat és a fogpótlástan tárgyak 3. és 4. évfolyamban megszerzett gyakorlati ismereteinek elmélyítése.
  Gyakorlati tematika:
  A hallgató a III. éves tanlabori és a IV. éves rendelői gyakorlatok alapján megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit bővíti, és a rendelőben adódó különböző feladatokat oldja meg oktatói segítséggel. A konzerváló fogászat területén ez különböző tömési eljárásokat jelent, direkt- és indirekt pulpasapkázás gyakorlását, míg endodonciából egyszerűbb (front, ill. premoláris fogak) gyökérkezelését, gyökértömését.
  Fogpótlástan gyakorlatokon koronák, hidak vagy teljes protézisek készítése a feladat.
  Ezt kiegészíti parodontális státusz felvétel és egyszerű szájhigiénés kezelés.
  FOG-731 Fogászati alapellátás (nyári gyakorlat) _Gyakorlat 140 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől a(z) 8. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: FOK Fogorvostudományi KarA fogpótlástani nyári gyakorlaton elvégzendő feladatok:
  - 1 db alsó és 1 db felső teljes protézis vagy
  - 1 db részleges fémlemezes protézis vagy 1 db csapos műcsonk borítókoronával, vagy 1 db rövid híd
  A konzerváló fogászati nyári gyakorlat elismerésének feltételei:
  - A gyakorlatokon való pontos megjelenés, részvétel.
  - A gyakorlatvezető által meghatározott feladatok elvégzése.
  FOG-K740 Fogpótlástan és implantológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő:
  FOG-K741 Fogpótlástan és implantológia _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék
  FOG-K750 Konzerváló fogászat és endodoncia
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő:
  FOG-K751 Konzerváló fogászat és endodoncia _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék
  FOG-K760 Germekfogászat és fogszabályozás
  Felelős tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
  Teljesítendő:
  FOG-K761 Germekfogászat és fogszabályozás _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
  FOG-K770 Szájsebészet
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő:
  FOG-K771 Szájsebészet _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék
  FOG-K780 Parodontológia
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő:
  FOG-K781 Parodontológia _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék

  FOG-K5 Kötelezően választható tantárgyak modul

  FOG-KK00 Bevezetés az orvostudományba
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Az orvos- és fogorvos képzés kurrikulumának egy bevezető, attitűd alakító stúdiuma, amelyet annak érdekében indítunk, hogy az első év alapozó elméleti tárgyai mellett a hivatásra készülés kezdetén legyen tisztában a hallgató az orvostudomány történetiségébe ágyazottan a megelőző és gyógyító orvostudomány szerves egységével. A magyar populáció egészségi állapotát jellemezve világossá váljanak azok a kihívások, amelyeknek majdan a hat év tanulást követően ő maguknak is meg kell felelniük. Az alapvető erkölcsi kategóriák és orvosetikai alapértékek korai megismertetésével az orvostanhallgatók etikus magatartásának kialakítását célozzuk.
  Módszer - Methodology
  Barabás Katalin: Bevezetés az orvostudományba. Egyetemi jegyzet, SZOTE Kiadó.
  Buda B., Kopp M., Nagy E.: Magatartástudományok. Medicina Kiadó 2001
  FOG-KK01 Bevezetés az orvostudományba előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetTÖRTÉNETI BLOKK (4 ÓRA)
  1. Az orvoslás története
  Az orvoslás kezdetei:
  Pszichoterápiával, varázsigékkel a betegség ellen (Egyiptom)
  Törvény által szabályozott orvoslás
  Kelet orvostudománya
  A Hippokratészi hagyomány kezdetei
  Galenus
  Középkor (Kolostorok-orvosi iskolák) Járványok
  A reneszánsz
  A XIX. század:
  A modern orvoslás hajnala:
  Orvosi technológia, a műtéti technikák kialakulása
  Járványok legyőzése
  Genetika kezdetei
  A közegészségtan tudománnyá válása
  A XX. század kudarcai és áttörései, pillantás a jövőbe.
  PREVENTÍV BLOKK (8 ÓRA)
  2. Egészség és betegség és az azt befolyásoló tényezők:
  Az egészségfogalom különböző megközelítési módjai (negativista, normativista, fajtipikus stb. megközelítések).
  Az egészséget meghatározó genetikai, környezeti, szociális, viselkedésbeli paraméterek és az egészségügyi ellátás jelentősége.
  3. A betegség megelőzésének szintjei, egészségmegőrző stratégiák:
  A primordiális, primer, szekunder, tercier prevenció szintjei, a megelőzési módszerek.
  Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés koncepciója, az Ottawa Charta deklarációja.
  4. A magyar népesség egészségi állapota:
  A magyar népesség vezető halálokai és megbetegedése.
  KURATÍV BLOKK (2 ÓRA)
  5. Mit tehetünk? (gyógyítás)
  Az egészségügyi szükségletek és igények, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.
  A gyógyítás etikai kérdései, etikai alapfogalmak.
  Az orvostudomány és az orvos hét fő bűne.
  Az fogorvostan hallgatók nevelésének erkölcsi oldala.
  A gyógyítás lehetőségei.
  A belgyógyászat, a manuális megoldási kódok.
  A lélek gyógyászata. A holisztikus szemlélet visszatérése.
  A betegek ellátása, az ápolás. A halál megszelídítése, hospis mozgalom.
  Mit jelent, vagy mit jelentett orvosnak lenni? Vallomások a hivatásról.
  ÁPOLÁSTANI BLOKK (6 ÓRA)
  1. Ápolás lélektani ismeretek:
  Felkészülés a nyári ápolási gyakorlatra
  FOG-KK02 Bevezetés az orvostudományba gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi Intézet1. Bemutatkozás, hivatás fogalmának tisztázása
  2. Az etika, morál szerepe az orvoslásban, az eskük jelentősége
  3. Az etikai alapelvek az autonómia tisztelete
  4. A jótékonyság elve, a "ne árts" elve
  5. Az egyenlőség elvének érvényesülése a modern orvosi működésben
  6. Az életről
  7. A halálról
  8. Az egészségről
  9. A beteg emberről
  10. A betegség megelőzéséről
  11. A közösségről, a populáció egészségéről
  12. Az orvosról, a fogorvos szerepeiről
  13. Az fogorvos-beteg kapcsolatról
  14. Összegzés, konzultáció
  FOG-KK10 Fogorvosi kommunikációs ismeretek
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A fogorvosképzés bevezető kurrikuluma a pszichológia alapjelenségeivel foglalkozik, amely előkészíti az orvosi pszichológia, mint alkalmazott lélektani diszciplina oktatását a másod év során. A pszichológia tárgya a humán jelenségek vizsgálatára irányítja a figyelmet, ismerteti a pszichológiai kutatások eddigi eredményeit, megfogalmazza a megválaszolatlan kérdéseket és az új irányzatokat. A kurzuson belül kiemelt jelentőségű a kommunikáció elméleti és gyakorlati vonatkozásainak tárgyalása.
  Módszer - Methodology
  Atkinson és mts.: Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest 1998
  Buda B., Kopp M., Nagy E.: Magatartástudományok. Medicina Kiadó, 2001
  Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Membran Kiadó, Budapest 1998
  Forgách J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest 1993
  Buda B..: Empátia. Gondolat, Budapest 1978
  Myers G., Myers M.: The Dynamics of Human Communication. A Laboratory Approach, McGraw-Hill Inc. 1998
  FOK-KK11 Fogorvosi kommunikációs ismeretek előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi Intézet1. Általános bevezetés, a kurzus szemlélete, a pszichológia mibenléte és kapcsolata az orvoslással. Önmagunk fejlesztésének szükségessége és jellegzetességei (énkép, önérvényesítés (asszertivitás), játszmák és feloldásuk).
  2. Általános lélektan és biológiai alapok nagy vonalakban (érzékelés, észlelés). Szociálpszichológia (a társas világ észlelése - sémák, sztereotípiák, oksági következtetések).
  3. Szociálpszichológia (a társas viselkedés jellegzetességei – csoportok és szerepek, a csoport jellemzői, a tömegjelenség, engedelmeskedés, felelősség-megoszlás, konformizmus, alkalmazkodás a többséghez, mások jelenlétének hatása a teljesítményre).
  4. Általános lélektan (figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). Motiváció (szexualitás, kíváncsiság, szükségletek). Érzelmek (kialakulásuk, működési elméleteik, funkcióik).
  5. Személyiség (fogalma, elméletei, öröklés-környezet viszonya). Fejlődéslélektan (jelentősége, területei, megközelítései).
  6. Tanulási folyamatok (klasszikus kondicionálás, operáns kondicionálás, komplex tanulás, gyakorlati hasznosíthatóságuk).
  7. A pszichológia mindennapi haszna - Kérdések és válaszok.
  8. Viselkedésszabályozás dimenziói I. A viselkedés és következményei.
  9. Viselkedésszabályozás dimenziói II. Biológiai előzmények.
  10. Viselkedésszabályozás dimenziói III. Közösség és szimbolikus kontroll.
  11. Viselkedés befolyásolás akadályai. Tudományos és laikus szempontok.
  12. Viselkedésmódosítás alapelvei. Hatékony kommunikáció alapelemei.
  13. Viselkedésmódosítás a gyakorlatban. Viselkedéstani önismeret.
  14. Kutatásban történő részvétel
  FOK-KK12 Fogorvosi kommunikációs ismeretek gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetKommunikációs készségfejlesztő gyakorlat
  A kommunikációfejlesztés célja az első félévben a kommunikáció jelenségének a fontosságára irányítja a figyelmet a fogorvos-beteg kapcsolatban. A gyakorlat célja a saját kommunikációs stílus felmérése, és a hatékony kommunikációs stratégia kialakításának irányai és a fejlesztés lehetőségei, illetve a speciális fogorvos-beteg kapcsolat, kommunikációs helyzet alapvető feltételeihez szükséges készségek kialakítása.
  A gyakorlatok tematikája:
  Bevezetés
  Alapfolyamatok
  Verbális kommunikáció
  Non-verbális kommunikáció I. –megjelenés, testtartás, proxemika, gesztusok
  Non-verbális kommunikáció II. –tekintet, mimika, érintés, vokális jelek
  Kommunikációs zavarok, gátak, nehezített helyzetekA gyakorlat módszerei:
  1. A verbális és nem verbális készségek elsajátításának felmérése, fejlesztés lehetőségei.
  2. Fogorvos-beteg kapcsolat saját élményeken alapuló feldolgozása.
  3. Szerepjátékok.
  4. Önreflexiók és oktatói reflexiók feldolgozása.
  5. A kommunikáció szintjei
  FOG-KK100 Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Az orvos- és fogorvostudomány fejlődésében nagy szerepet játszik azoknak a biokompatibilis alloplasztikai anyagoknak a kifejlesztése, amelyek a károsodott vagy hiányzó emberi test-részeket pótolják. Az utóbbi évtizedekben az egyik leggyakoribb orvosi implantátum a fog-műgyökér vagy dentális implantátum. E tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mai, korszerű bioanyag csoportokkal és azok tulajdonságaival, illetve az alloplasztikai anyagok biointegrációjának alapvető mechanizmusaival.
  Módszer - Methodology
  B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Science. Academic Press, 1996
  FOG-KK101 Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Bevezetés a bioanyagok tudományába (definíciók, történeti áttekintés, bioanyagok osztályozása).
  2. Anyagtani alapok I.: anyagok térfogati ("bulk") tulajdonságai (kémiai kötések és szerkezet, mechanikai paraméterek és tesztelés).
  3. Anyagtani alapok II.: anyagok felületi tulajdonságai, és vizsgálati módszerei (érintkezési-szög módszer, ESCA, SIMS, SEM, IRS, STM, AFM).
  4. Fémek (rozsdamentes acél, Co-Cr ötvözetek, Ti- alapú ötvözetek, fogászati és egyéb fémek).
  5. Fémek korróziója. Hidrogélek és biológiailag felszívódó ill. károsodó anyagok.
  6. Tudásfelmérő dolgozat.
  7. Polimerek (polimerizáció, polimer fajták, mechanikai és termikus tulajdonságok).
  8. Kerámiák, üvegek és üveg-kerámiák (bioinert, kálcium-foszfát kerámiák, bioaktív üvegek és üveg-kerámiák).
  9. Kompozitok és természetes anyagok (fehérjék, poliszaharidok, polinukleinsavak). Vékonyfilm rétegek, bevonatok és szövetek.
  10. A gazdaszervezet reakciói, és a bioanyagok degradációja biológiai környezetükben.
  11. Titán implantátumok biointegrációja.
  12. Tudásfelmérő dolgozat.
  13. Bioanyagok tesztelése (in vitro és in vivo módszerek). Bioanyagok alkamazása az orvos- és fogorvostudományban, összefoglalás.
  FOG-KK110 Biokémia szeminárium
  Felelős tanszék: Biokémiai Intézet. Felelős oktató: Dux László Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja:
  Megismertetni a hallgatókkal a biokémia főtantárgy hallgatásával párhuzamosan az anyagcsere folyamatok részleteit, patobiokémiai és klinikai diagnosztikai vonatkozásait a következő témakörök szerint:
  • az enzimológia alapjai, a főbb általános anyagcsere útvonalak működése az emberi szervezetben (szénhidrát, lipid, aminosav, nukleotid anyagcsere, citrátkör, terminális oxidáció)
  • orvosi/klinikai szempontból lényeges sejt-szervspecifikus anyagcsere és működés (biomembránok, vér, izom-, kötőszövet, adhéziós receptorok, citoszkeleton, táplákozás, máj, neuroendokrin rendszer)
  • a sejtek, a szövetek, szervek és a szervezet szintjén ható szabályozó, adaptációs mechanizmusok (génkifejeződés, jelátvitel, alkalmazkodási mechanizmusok)
  • egyes kóros állapotok, betegségek patobiokémiai háttere, folyamatai és ezek laboratóriumi kimutatásának lehetőségei.
  Módszer - Methodology
  Ádám-Dux-Faragó-Fésűs-Machovich-Mandl-Sümegi:
  Orvosi biokémia
  Medicina Könyvkiadó Rt Bp. 2001
  ISBN 963 242 691 6
  Juhász P., Dux L.:
  Klinikai laboratóriumi diagnosztika
  Springer Hungarica kiadó 2000
  FOG-KK111 Biokémia szeminárium I. _Szeminárium 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Fehérjék jellemzése (fehérjeszerkezet jellemzési módszerek, folding, dajkafehérjék, hősokk fehérjék központi szerepe)
  2. Enzimológia (enzimműködés molekuláris mechanizmusa, enzimszabályozási lehetőségek, enzimosztályok, izoenzimek, koenzimek)
  3. Szénhidrátok anyagcseréje (szénhidrát anyagcsere alternatív útvonalai, fruktóz és galaktóz anyagcseréje, patobiokémiai vonatkozások, glükuronsav sönt)
  4. Szénhidrátok anyagcseréje (szénhidrát anyagcsere szabályozási folyamatai, vércukorszint szabályozása, glükoproteinek)
  5. Lipidek anyagcseréje (foszfolipidek és szfingolipidek anyagcseréje, zsírsavak részletes jellemzése, eikozanoidok)
  6. Lipidek anyagcseréje (koleszterin és származékai, koleszterin szállítása, kardiovaszkuláris rizikó)
  7. Aminosavak anyagcseréje. (N egyensúly a szervezetben, speciális aminosavakból képződő vegyületek)
  8. Aminosavak anyagcseréje. (aminosavak anyagcseréjét érintő örökletes megbetegedések és azok diagnosztikája)
  9. Nukleotidok anyagcseréje (nukleotidok anyagcseréjét befolyásoló kémiai anyagok, gyógyszerek és patobiokémiai vonatkozások)
  10. Konzultáció
  11. Citrátkör (központi szerep, kapcsolódás más anyagcserefolyamatokhoz)
  12. Terminális oxidáció és oxidatív foszforiláció
  13. Anyagcserefolyamatok összefoglalása
  FOG-KK112 Biokémia szeminárium II. _Szeminárium 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biokémiai Intézet1. Vér biokémiája (bilirubin körforgása a szervezetben és patobiokémiája)
  2. Vér biokémiája (vérplazmafehérjék patobiokémiai vonatkozásai és a véralvadás befolyásolásának biokémiai háttere)
  3. Vér biokémiája (ionmeghatározás és vérgázanalízis elméleti alapjai)
  4. Kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktorainak patobiokémiai háttere (koleszterin, triglicerid, lipoproteinek mérése, miokardiális infarktus diagnosztikája)
  5. Kötőszövet patobiokémiai vonatkozásai (kollagén, fibrillin defektusához kacsolódó betegségek)
  6. Adhéziós receptorok biokémiája és patobiokémiája. Citoszkeleton.
  7. Máj patobiokémiája és kapcsolódó diagnosztikus lehetőségek. (Máj biotranszformáció, etanol méregtelenítése)
  8. Látás biokémiája. Neurotranszmitterek biokémiája, diagnosztikus lehetőségek.
  9. Táplálkozás biokémiája (Makro és mikronutriensek, növényi rostok, ásványi anyagok, vitaminok)
  10. Konzultáció
  11. Diabetes mellitus biokémiai háttere és diagnosztikája (vércukor szint szabályozása, diabetes típusai, patomechanizmusa, diagnosztikája)
  12.. Molekuláris biológiai diagnosztika
  13. Jelátvitel
  FOG-KK120 Sebészeti aspektusok a fogászatban
  Felelős tanszék: Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Oktatás célja: A fogorvostan hallgatók számára alapvető ismeretek átadása a maxillofacialis sebészet területéről, betegségcsoportok részletes tárgyalásán keresztül
  Nagyobb témakörök:
  Belgyógyászati rizikóbetegek sebészeti kezelése, maxillofacialis daganatos betegségek diagnosztikája, kezelése, daganatos betegek gondozása, differenciál diagnosztika
  Módszer - Methodology
  Szabó György: Szájsebészet. Maxillofaciális sebészet, III. átdolgozott kiadás, Semmelweis Kiadó. 2004.
  Kovács Ádám: Maxillofaciális traumatológia, Semmelweis Kiadó. 1999.
  FOG-KK121 Sebészeti aspektusok a fogászatban gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika1. Belgyógyászati kérdések a fogászatban
  2. Antibiotikumok használata a fogászatban
  3. Kardiális rizikó betegek fogászati ellátása
  4. Haemorrhagiás diathézisek, vérzékeny betegek fogászati kezelése
  5. Besugarazott/chemotherápizált betegek fogászati ellátása
  6. Arcüreg megbetegedésének formái és kezelésük
  7. Odontoforenzikus kérdések
  8. Nyaki terimék differenciáldiagnózisa
  9. Arcfájdalom differenciáldiagnózisa
  10. Fej-nyaki régió bőrdaganatainak sebészete
  11. Odontogén tumorok
  12. Fogászati ellátás biszfoszfonát kezelt betegeknél
  13. Analgoszedáció
  FOG-KK130 Aneszteziológia és sürgősségi ellátás a fogászatban
  Felelős tanszék: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet. Felelős oktató: Molnár Lajos Zsolt Dr.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  Az elméleti előadások célja, hogy a hallgatókkal megismertesse
  • az érzéstelenítés alapfogalmait, a helyi és az általános érzéstelenítés módszereit, gyógyszereit, és e módszerek alkalmazásának indikációját, kontraindikácoóit, feltételeit;
  • a fogorvosi rendelőben jelentkező leggyakoribb rosszullét típusokat és az ilyenkor követendő eljárásokat;
  • a hirtelen klinikai halál ismérveit és a reanimáció (basic life support - BLS) alapfogalmait.
  FOG-KK131 Aneszteziológia és sürgősségi ellátás a fogászatban előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet1. A fájdalomcsillapítás története. Az érzéstelenítésről általában.
  2. A fájdalom anatómiája, élettana.
  3. Az általános érzéstelanítés. Premedikáció.
  4. Érszűkítők alkalmazása. A helyi érzéstelenítés szövődményei.
  5. A helyi érzéstelenítés és gyógyszerei.
  6. Nehezen kezelhető betegek ellátása.
  7. Fájdalomcsillapítás. Fogászati ellátás során figyelmet igénylő kísérőbetegségek.
  8. Anesztézia végzésének feltételei rendelőben. Sürgősségi gyógyszerek.
  9. Rosszullétek a fogorvosi rendelőben.
  10. Rosszullétek a fogorvosi rendelőben.
  11. Rosszullétek a fogorvosi rendelőben.
  12. Újraélesztés alapfogalmai.
  13. Konzultáció.
  FOG-KK140 Esztétikai fogászat
  Felelős tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék. Felelős oktató: Gorzó István Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A kurzus célja, hogy megismertesse az esztétikai fogászatot a hallgatókkal. A kurzus résztvevői a tanulmányok során megismerik és elsajátítják a mosolytervezés tudományát, a színelméletet és a kezelési tervek felépítését. A fő hangsúly a fémmentes kerámia pótlásokon és a direkt kompozit restaurátumokon van, nem mellőzve a kezelési terveket és a szükséges kémiai - technikai hátteret.
  Módszer - Methodology
  David Bartlett and Paul A Brunton: Aesthetic Dentistry;
  Hajdu Zoltán: Fémmentes fogpótlások;
  Massironi: Precision in Dental Esthetics
  FOG-KK141 Esztétikai fogászat I. előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Bevezetés az esztétikába: az extraorális tényezők megismerése, mosolyvonal és incizális él, vörös-fehér összhang.
  2. A diagnosztikus viaszminta: tervezés, diagnosztikus viaszminták elkészítésének módjai, kontrollált preparáció.
  3. Színelmélet: a színek tulajdonságai, felszíni textúra és annak hatásai, a fény-árnyék illúzió megértése, rétegek és áttetszőség.
  4. Kompozit rétegzési technikák: a tökéletes esztétika elérése, anatómiai és egyéb rétegzési technikákkal. A fluoreszcencia kérdése.
  5. Kommunikáció és dokumentáció: orvos-beteg, orvos-technikus kommunikáció, módjai, fontossága, hibái és buktatói.
  6. Adhézió és kompozitok: az adhezív rendszerek legújabb vívmányai, generációk és előnyeik/hátrányaik. A mai kompozitok fajtái, felszínük és esztétikai tulajdonságaik. Minimál invazív technikák.
  7. Adhezív csaprendszerek elhorgonyzása gyökérkezelt fogakban, üvegszál erősítésű helyreállítások. Esztétikai helyreállítás gyökérkezelt fogak esetén, composite bázisú pótlások üvegszál erősítéssel.
  8. Fogfehérítés: a kémiai folyamat és annak elméletei. Technikák és módozatok. A fény, a hő és az ultrahang hatásai. Hogyan, miért és mikor? Etikai kérdések.
  9. Kerámiák: osztályozás és előállítás. Rögzítési technikák, kémiai összefüggések. A kerámia felszíne és annak előkezelése.
  10. Héjak: kerámia és kompozit héjak. Tervezés, preparáció, ragasztás.
  11. Front restaurációk: préskerámiák, azok előnyei és hátrányai. Alumínium és cirkónium oxidok, azok előnyei és hátrányai. Tervezés, preparáció, ragasztás.
  12. CAD/CAM: története, indikációi, hibái. Az elkészítés folyamata.
  13. Kerámiák az őrlőfogak területén: betétek, koronák és hidak. Mit, mivel, mikor, hogyan.
  FOG-KK142 Esztétikai fogászat II. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Konzerváló Fogászati Tanszék1. Marketing: az esztétikai fogászat létjogosultsága, eladhatósága és megtérülése.
  2. Vörös fehér összhang: az optimális lágyrész esztétika és annak elérése
  3. Komplex kezelések: tervezés, előkészítés, kivitelezés. Nagy restaurációk kerámiákkal. Leggyakoribb hibák.
  4. Implantációs fogpótlások esztétikája I. Implantátumok egy fog hiánya esetén a front régióban.
  5. Implantációs fogpótlások esztétikája II. Komplex rendezések implantátumokkal, esztétikai és funkcionális követelmények.
  6. Vállas preparáció teljes kerámia pótlásokhoz I.
  7. Vállas preparáció teljes kerámia pótlásokhoz II.
  8. CAD/CAM chairside: gyakorlati bemutató
  9. CAD/CAM chairside II: gyakorlati bemutató
  10. CAD/CAM: Procera gyakorlati bemutató
  11. Nagyítás a fogászatban
  12. Kerámia héjak előkészítése I.
  13. Kerámia héjak előkészítése II.
  14. Demonstráció
  FOG-KK150 Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása
  Felelős tanszék: Szájsebészeti Tanszék. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  FOG-KK151 Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti Tanszék
  FOG-KK160 Klinikai referáló
  Felelős tanszék: FOK Fogorvostudományi Kar. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél:
  A klinikai referáló (I. az őszi és II. a tavaszi oktatási periódusban) célja az, hogy a hallgatók tájékozódjanak a fogászatban alkalmazott legkorszerűbb módszerekről, amelyek még nem tankönyvi adatok. Tájékoztatást kapnak a fogorvostudomány legújabb tudományos eredményeiről és különleges klinika esettanulmányokat lássanak. A cél az is, hogy a hallgatók hozzászokjanak ahhoz, hogy a szakmai továbbképzés élethosszan tart. A referálok tematikája mindig az aktuális előadásokból tevődik össze.
  FOG-KK161 Klinikai referáló I. előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: FOK Fogorvostudományi Kar
  FOG-KK162 Klinikai referáló II. előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: FOK Fogorvostudományi Kar
  FOG-KK170 Fogászati implantológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Radnai Márta Mária Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Cél: Fogászati implantológiai alapismeretek átadása, amely alapot nyújt arra, hogy további tudásanyag megszerzésével implantációban jártassá váljon a fogorvos.
  Tematika: Az implantációs fogpótlás elmélete, fogalma, irányelvei, implantációs módszerek. A dentális implantáció anatómiai vonatkozásai, indikációja, kontraindikáció, a tervezés sebészi és protetikai szempontjai. Az implantációs protetikai ellátás menete. Szövődmények és azok megoldása.
  Módszer - Methodology
  Myron Nevins, James T. Mellonig: Implant Therapy
  Divinyi:Fogászati implantológia, Budapest : Springer, 1998
  Divinyi: Implantációs fogpótlások a fogorvosi gyakorlatban / Divinyi Tamás, Kádár László,
  Róth Lajos; szerk. Divinyi Tamás, Budapest: Springer Tudományos K., 2002
  Hubertus Spiekermann Implantology: Color Atlas of Dental Medicine (Hardcover)
  FOG-KK171 Fogászati implantológia előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. A fogászati implantátumok felszíni struktúrája, felületkezelés módszerei. A titán tulajdonságai.
  2. A dentális implantáció elméleti problémái: biointegráció, lágyszöveti integráció és a terhelés átvitel.
  3. Az implantációs protetikai ellátás: Alternatív kezelési lehetőségek. Team munka.
  4. Implantátumokon elhorgonyzott fogművek típusai, indikációjuk, a készítés feltételei 1. Ideiglenes ellátás.
  5. Implantátumokon elhorgonyzott fogművek típusai, indikációjuk, a készítés feltételei 2. Okklúzió, artikuláció.
  6. Az implantációs fogmű készítésének rendelői lépései, lenyomatvétel, próba, átadás. Speciális indikációs területek: fiatal és idős betegek, dohányzás, osteoporozis, diabetes.
  7. Az implantációs fogmű készítésének fogtechnikai laboratóriumi munkamenete 1.
  8. Az implantációs fogmű készítésének fogtechnikai laboratóriumi munkamenete 2.
  9. Az implantációs fogművet viselők gondozása. Recall megszervezése. Problémák és megoldásuk.
  10. Az implantátum mint műszaki szerkezet: biomechanikai szempontok, különös tekintettel az implantátum-műcsonk kapcsolatára
  11. A fotó dokumentáció.
  12. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ
  13. Gyakorlat fantomon.
  14. Gyakorlat fantomon.
  FOG-KK180 Egészségügyi informatika
  Felelős tanszék: Orvosi Informatikai Intézet. Felelős oktató: Hantos Zoltán Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás - Annotation
  A kurzus célja a hallgatók megismertetése az egészségügyi informatika főbb területeivel, problémáival és fejlődési irányaival, a legfontosabb alkalmazások, rendszerek használatával. A kurzus végére a hallgatók kezdő szinten képesek a tanultakat a gyakorlatban alkalmazni.
  FOG-KK181 Egészségügyi informatika I. előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetTematika:
  Az előadás áttekintést ad a főbb területekről, a gyakorlatban a hallgatók konkrét problémákkal, éles rendszerekkel találkoznak, feladatokat oldanak meg.
  A főbb témakörök az alábbiak:
  - Információgyűjtés és elemzés, adattípusok, kódrendszerek
  - Az információszolgáltatás makro- és mikro-rendszerei
  - Az egészségügy információs struktúrája, integrált informatikai rendszerek
  FOG-KK182 Egészségügyi informatika I. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA kurzus célja a hallgatók megismertetése a mérési adatok előállításával, rendszerezésével, feldolgozásával és prezentálásával.
  FOG-KK183 Egészségügyi informatika II. előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA kurzus célja a hallgatók megismertetése a mérési adatok előállításával, rendszerezésével, feldolgozásával és prezentálásával.
  Tematika:
  Az előadás áttekintést ad a főbb területekről, a gyakorlatokon a hallgatók neminvazív orvosi mérési feladatokat terveznek meg és kiviteleznek.
  A főbb témakörök az alábbiak:
  - A kísérlettervezés alapjai
  - A méréstechnika alapfogalmai
  - A jelfeldolgozás alapfogalmai
  - Idő- és frekvenciatartománybeli módszerek
  - A képfeldolgozás alapvető technikái
  - Előfeldolgozási technikák, a mérési megbízhatóság mértékei
  - Mérési jegyzőkönyvek tervezése
  - Adatttárolási és –rendezési módszerek
  - Alapvető biostatisztikai eljárások, statisztikai programcsomagok használata
  - Kísérleti eredmények grafikus megjelenítési módszerei
  - Komplex prezentációk, kutatási beszámolók, dolgozatok készítése
  - Szakirodalmi adatbázisok használata
  FOG-KK184 Egészségügyi informatika II. gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai Intézet
  FOG-KK190 Bevezetés az orvosi kémiába
  Felelős tanszék: Orvosi Vegytani Intézet. Felelős oktató: Tóth Gábor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Tantárgyleírás:
  A tárgy oktatásának célja, hogy azon hallgatóink, akik a nem megfelelő előtanulmányok miatt nem, vagy csak nehézkesen végezték el az első féléves Orvosi kémia I. kurzust, felzárkózhassanak. A kurzus elsősorban a legfontosabb általános, szervetlen és szerves kémiai alapfogalmak megértésével kapcsolatos, heti egy óra előadásból és ugyancsak heti egy óra kiscsoportos foglalkozásból (szemináriumból) áll.
  Módszer - Methodology
  Gergely Pál – Erdodi Ferenc – Vereb György:
  Általános és bioszervetlen kémia
  (Szerkesztette: Gergely Pál, Semmelweis Kiadó, Budapest)
  Gergely Pál – Penke Botond – Tóth Gyula:
  Szerves és bioorganikus kémia
  (Debrecen)
  FOG-KK191 Bevezetés az orvosi kémiába előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Minősítés
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. Atomszerkezet. Elektronszerkezet, kvantumszámok. Periódusos rendszer, periódikus tulajdonságok.
  2. Első- és másodrendű kémiai kötések.
  3. Oldatok, a koncentráció kifejezésének formái. Kémiai egyensúlyok.
  4. Elektrolitok. Sav-bázis elméletek. A víz ionszorzata, pH. Pufferek.
  5. Termokémiai és reakciókinetikai alapfogalmak.
  6. Oxidációs szám. Redoxi reakciók. Elektródok, galvánelemek.
  7. Szerves kémiai alapfogalmak. Izoméria. Reakciótípusok.
  8. Telített szénhidrogének. Alkének, poliének. Alkinek.
  9. Aromás szénhidrogének. Alkil-halogenidek.
  10. Hidroxi-csoportot tartalmazó vegyületek: alkoholok, fenolok, enolok. Optikai izoméria.
  11.Aminok. Heterociklusok. Oxovegyületek.
  12. Karbonsavak és származékaik.
  13. Konzultáció
  FOG-KK192 Bevezetés az orvosi kémiába gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani Intézet1. Sók nevezéktana, képlete. Szervetlen kémiai reakciók (cserebomlás) gyakorlása.
  2. Molekula geometria. Szerkezeti képletek írásának gyakorlása.
  3. Oldatok töménységével kapcsolatos számítási feladatok.
  3. pH számítások.
  4. Pufferek működése és pH-ja.
  5. Oxidációs szám számítása.
  6. Redoxi egyenletek rendezése.
  7. Funkciós csoportok, reakciótípusok gyakorlása.
  8. Szénhidrogének nevezéktana és kémiai reakciói.
  9. Aromás szénhidrogének és alkil-halogenidek reakcióinak gyakorlása.
  10. Alkoholok, fenolok reakciói.
  11. Relatív és abszolút konfiguráció megállapítása.
  12. Aminok és oxovegyületek reakciói.
  13. Konzultáció
  Aminok báziserőssége, karbonsavak savi erőssége.Karbonsavak reakciói.
  FOG-KK20 Orvosi antropológia
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 1 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja:
  Az "emberi természet" bemutatása a humán etológia, a kulturális antropológia és az orvoslás metszéspontjában. Megismertetjük az emberi test és az élettani folyamatok kultúrközi reprezentációját, és a kritikus életszakaszok kultúrközi elemzésének segítségével a hallgatót képessé tesszük arra, hogy a törvényben előírt betegtájékoztatást adekvát módon a páciens kultúrájának megfelelően tudja teljesíteni, javítva ezzel az orvosi munka hatékonyságát. A kultúrához kötött betegségeket és a gyógyító kapcsolat elemeit megismertetve a mienktől eltérő gyógyító kultúrák bemutatásával a hallgatók nyitottságát és érzékenységét növeljük, ezáltal ismereteik és gyógyító készségük konvertálhatósága más kultúrájú területeken, valamint a hazai viszonyokban az etnikai kisebbségek gyógyítása terén növekszik. A tantárgy segíti, hogy elfogadó, toleráns magatartású orvosként segítsenek más kultúrájú (pl.: roma) betegeiknek.
  Módszer - Methodology
  C. G. Helman: Kultúra, egészség és betegség.
  Melánia kiadó, Budapest 1998
  FOG-KK21 Orvosi antropológia szeminárium _Szeminárium 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi Intézet1. A test felépítésének kulturális vetülete, testképek.
  2. Az élettani folyamatok kultúrközi megközelítése.
  3. A táplálkozás és élelmezés kulturális meghatározottsága.
  4. A nemek és a reprodukció orvosi antropológiai vetülete.
  5. Kritikus életszakaszok orvosi antropológiája.
  6. A halál, haldoklás, gyász. Fájdalom és kultúra, laikus elképzelések a betegség kialakulásáról, betegség metaforák, placébó - nocébó hatás.
  7. Rítusok, orvosi antropológia jelentősége.
  8. Önálló megfigyelések és gyűjtőmunka kapcsán a hallgatók megismerik leendő paciens populációjuk panasznyelvét, elképzelését a betegségről; a XXI. század elejei magyar populáció vélekedését a terhességgel, a szüléssel kapcsolatos jelenségekről.
  9. A halál, haldoklás, és gyász a magyar városi és falusi populációban.
  10. A placébó és nocébó hatás példáit gyűjtik össze saját felismeréseik alapján.
  FOG-KK30 Számítógépes orvosi méréstechnika
  Felelős tanszék: Orvosi Informatikai Intézet. Felelős oktató: Hantos Zoltán Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A kurzus célja a modern orvosi méréstechnika alapjainak bemutatása, a mérési adatok számítógép-vezérelt ("intelligens") gyűjtésének, a számítógépes előfeldolgozás és kiértékelés technikáinak megismertetése.
  FOG-KK31 Számítógépes orvosi méréstechnika előadás _Előadás 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA tárgy előadásai áttekintik a(z) folytonos (analóg) világ és a diszkrét (digitális) feldolgozási módszerek közötti kapcsolatot, a biológiai jelek tulajdonságait és osztályozásuk módját, a mérési adatgyűjtés láncolatát: az érzékelők (mérőátalakítók) tulajdonságait, a jelkondícionálás, a mintavételezés és az előfeldolgozás technikáit. A jelfeldolgozás leggyakoribb módszereinek ismertetésekor a hangsúly a szemléletessé tételen van. Az előadások bemutatják a gyakorlati foglalkozásokon mért folyamatok biofizikai hátterét és összefoglalják a mérési-értékelési eljárások tanulságait.
  FOG-KK32 Számítógépes orvosi méréstechnika gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA gyakorlati foglalkozások helyszíne számítógépes oktatóterem, felszerelve egy mérési adatgyűjtő rendszerrel. Az egyszerűen instrumentálható, neminvazív humán elektrofiziológiai, légzési és egyéb mérések hallgatói részvétellel folynak, és a rögzített mérési felvételeket számítógépen egyénileg értékelik ki. A gyakorlatok heti bontásban az alábbiak szerint alakulnak:
  1. A mérési adatgyűjtő és értékelő program és környezet bemutatása
  2. Elektromiográfia: felszíni EMG mérése karizmon, változó erőkifejtés során
  3. Elektrokardiogram (EKG) végtagi elvezetéssel, terhelés előtt és után
  4. Elektroencephalográfia: felszíni EEG mérése akusztikus és vizuális ingerlés során
  5. A neminvazív (mandzsettás) vérnyomásmérés: a Korotkov-hangok és az EKG viszonya
  6. Az előző hét méréseinek hallgatói értékelése
  7. A reakcióidő mérése
  8. Bőrellenállás mérése (poligráfia)
  9. Az előző hét méréseinek hallgatói értékelése
  10. Légzésfunkció: a statikus és dinamikus tüdőtérfogatok megállapítása
  11. Az előző hét méréseinek hallgatói értékelése
  12. A légzési ciklus áramlás-, térfogat- és hőmérséklet jelei és a perifériás pulzus mérése
  13. Az előző hét méréseinek hallgatói értékelése
  14. A kötelező laborgyakorlatok pótlása
  FOG-KK40 Informatikai alapismeretek
  Felelős tanszék: Orvosi Informatikai Intézet. Felelős oktató: Hantos Zoltán Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja, hogy az elektronikus kommunikáció eszközeinek és az információtechnológia gyakorlati módszereinek ismertetésével a tanulási folyamathoz, a szakma műveléséhez nyújtsa az egyre hatékonyabb és nélkülözhetetlenebb segítséget.
  FOG-KK41 Informatikai alapismeretek előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA tárgy előadásai átfogják az informatika alapfogalmait, fejlődésének mérföldköveit, a számítógép architektúrájának alapvető összetevőit, az operációs rendszer fogalmát, tipikus felépítését és funkcióit, a számítógép-hálózatok elveit és használati ismereteit. Ismertetésre kerül az elektronikus dokumentumok felépítése, a szöveges, táblázatos, grafikus és egyéb dokumentumkomponensek sajátosságai és összekapcsolódásuk. Az előadások foglalkoznak az Internet nyújtotta lehetőségekkel, adatbázisok, adatbankok, adattárházak tulajdonságaival, a jelentős orvosi-biológiai és szakirodalomi adatbázisokkal.
  FOG-KK42 Informatikai alapismeretek gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Informatikai IntézetA gyakorlati foglalkozások célja a számítógépes kommunikáció eszközeinek, az orvos-biológiai adatok kiértékelésének, és az elektronikus dokumentum-készítés módszereinek az elsajátítása. Az előadások tanteremben, a gyakorlatok megtartása számítógépek segítségével történik.
  FOG-KK50 Élettan szeminárium
  Felelős tanszék: Élettani Intézet. Felelős oktató: Jancsó Gábor Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 8 kredit
  Leírás - Annotation
  Az élettan oktatása előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon folyik. A szemináriumokon történik az előadásokon elhangzott tananyag megbeszélése. Ennek eredményességéhez szükséges a hallgatók felkészültsége az adott anyagrészből. A gyakorlatokon a hallgatók kísérleteket és klinikai laboratóriumi vizsgálatokat végeznek
  FOG-KK51 Élettan szeminárium I. _Szeminárium 4 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-KK52 Élettan szeminárium II. _Szeminárium 4 óra / 4 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Élettani Intézet
  FOG-KK60 Sebészeti műtéttan
  Felelős tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet. Felelős oktató: Boros Mihály Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja: a műtéttan a sebészet módszereinek tudománya, amely a műtétek technikai kivitelezéséhez szükséges ismereteket rendszerezi. Oktatásának célja az általános orvosi és a fogorvosi gyakorlat számára szükséges alapvető műtői, műtéttechnikai és sebészeti elméleti és gyakorlati ismeretek átadása és elsajátíttatása.
  FOG-KK61 Sebészeti műtéttan előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet1. Bevezetés, általános információk. Aszepszis és antiszepszis. Történeti háttér. Sebészeti infekciók, kórokozók, fertőzési utak. A sebfertőzések típusai, osztályozásuk, kockázati tényezőik, megelőzésük lehetőségei. Sterilizálás, dezinficiálás. A beteg műtét előtti előkészítése, a műtéti terület lemosása, fertőtlenítése, izolálása. A műtői személyzet bemosakodása, beöltözése. Viselkedés és mozgás a műtőben. A műtői aszepszis szabályai. Posztoperatív sebkezelés. A sebészi antiszepszis. A műtő felépítése és berendezése; alapvető technikai háttér. A műtői személyzet és feladataik. A betegek fektetése a műtőasztalon
  2. A sebészeti instrumentárium. Alapvető sebészeti műszerek, sebészeti–orvostechnikai eszközök, varróanyagok. Szövetegyesítés (varratok, kapcsok, ragasztószalagok). Varrattechnikai hibák. Varratok eltávolítása. Drénezés
  3. A műtét. Műtéti alaptípusok. Műtéti indikációk, beleegyezés, kockázatok, felelősség. Műtét előtti vizsgálatok. Műtéti szövődmények. A beteg előkészítése a műtétre. Helyi érzéstelenítés (érzéstelenítőszerek, érzéstelenítési típusok, szövődmények). Perioperatív folyadékegyensúly, folyadékszükséglet és folyadékterápia
  4. Sebek. Az alkalmi sebek típusai, csoportosítása. Sebgyógyulás, hegesedés. Műtéti sebek. A sebzárás és szövődményei. Alkalmi sebek ellátása. Kötszerek, kötéstípusok. Innovációk a sebkezelésben
  5. Vérzések. A vérzések típusai, csoportosítása. A vérvesztés tünetei, következményei. Vérzés a sebészetben (műtét előtti, alatti és utáni vérzések). A műtéti vérveszteséget befolyásoló tényezők. Vérzéscsillapítás (mechanikai módszerek, hő, kémiai-biológiai anyagok). A vérpótlás alapjai a sebészetben, autotranszfúzió
  6. Sokk a sebészetben. A sokk fogalma, jellemzői, típusai, okai. A hipovolémiás (vérzéses) sokk kórélettana. A sokk klinikuma. A sokk klinikai és laboratóriumi jelei. A vérzéses sokk fázisai, szövődményei, diagnózisa és kezelése
  FOG-KK62 Sebészeti műtéttan gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet1. Általános információk. Bemosakodás, beöltözés. A műtői aszepszis gyakorlati szabályai. A műtőben való viselkedés, mozgás. A Suture Tutor komputerprogram
  2. Az alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok, műtői textíliák. Bemosakodás, beöltözés. A műtéti terület lemosása, izolálása. Sebészi csomózás (kézi és műszeres csomók)
  3. Sebészi csomózás. Csomózás feszülés alatt, ill. mélyben. Szövetegyesítés egyszerű megszakított, ill. tovafutó varratokkal
  4. Bőrmetszés, vérzéscsillapítás, réteges szövetegyesítés varratokkal, ill. kapcsokkal. A subcutan seb drénezése
  5. Sebellátás. Sebkötözés, a kötések típusai, steril kötéscsere, varratszedés
  6. A Minor Skin Procedures komputerprogram. Gyakorlati vizsga
  FOG-KK70 Mikrosebészet
  Felelős tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet. Felelős oktató: Boros Mihály Dr.habil.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  A tantárgy oktatásának célja:
  a műtéti szakmák iránt érdeklődő orvostan- és fogorvostan-hallgatók megismertetése az alapvető mikrosebészeti ismeretekkel, eszközökkel és technikákkal.
  FOG-KK71 Mikrosebészet előadás _Előadás 8 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet1. Általános információk, bevezetés a mikrosebészetbe (1 óra)
  2.,A mikrosebészeti beavatkozások indikációi. A mikrosebészet személyi és tárgyi feltételei. Aszepsis a mikrosebészetben (2 óra)
  3. A mikrosebészet klinikai alkalmazásai (2 óra)
  4. Az operációs mikroszkóp (1 óra)
  5. Alapvető varrattechnikák: ér- és idegvarratok (2 óra)
  FOG-KK72 Mikrosebészet gyakorlat _Gyakorlat 20 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet1. A mikroszkópnál való elhelyezkedés, a mikroszkóp beállítása. Mozgáskoordinációs gyakorlatok: gézszálak fűzése mikroszkóp alatt (1 óra)
  2. A mikrosebészeti csomók alaptípusainak gyakorlása makroszkópos és mikroszkópos körülmények között (2 óra)
  3-4. Öltés és csomózás gyakorlása gumikesztyűn mikrosebészeti eszközökkel és fonalakkal (3, ill. 2 óra)
  5-6. Öltés csövön (2 x 3 óra)
  7-8. Vég a véghez éranasztomózis készítése patkány arteria carotison ex vivo (2 x 3 óra)
  FOG-KK80 Fogászati anyagtan és technológia
  Felelős tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék. Felelős oktató: Laczkóné Turzó Kinga Dr.
  Teljesítendő: min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  A félév folyamán a hallgatók megismerkednek az anyagtan fogalmával, a fogászati anyagok kategóriáival, alapvető fizikai és kémiai tulajdonságaival, felhasználási területeivel, alkalmazási lehetőségeivel, az anyagokra vonatkozó normákkal és szabványokkal (ISO, DIN, MSZ), a fogászatban alkalmazott vizsgáló, gyógyító és megelőző eljárásokkal. A gyakorlatok keretében a fogorvosi rendelő felépítését, berendezését, a technikai laboratórium működését, a különböző fogászati és fogtechnikai anyagok gyakorlati alkalmazását tanulmányozhatják, illetve próbálhatják ki a hallgatók.
  Módszer - Methodology
  Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó Gy.: A fogpótlástan alapjai. Medicina, Budapest, 1998.
  Fábián, Huszár, Götz.: Bevezetés a fogpótlástanba
  Skinner, E., Philips, R.: The Science of Dental Materials
  Craig, B., Wright, P., Brown, D.: The Clinical Handling of Dental Materials
  Eichner, K.: Zahnärztliche Werkstoffe und ihre Verabeitung band I., II.
  FOG-KK81 Fogászati anyagtan és technológia előadás _Előadás 1 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. A fogászati anyagtan fogalma. Az anyagtani ismeretek szerepe és jelentősége a fogászatban. A fogászati anyagokra vonatkozó normák és szabványok (ISO, DIN, MSZ stb.). Fogászati anyagok kategóriái a felhasználási cél és anyagszerkezet szerint.
  2. A fogászatban alkalmazott vizsgáló, gyógyító és megelőző eljárások, technológiai szempontból.
  3. Anyagvizsgáló módszerek a fogászati anyagtanban. Alapvető anyagtani jellemzők és tulajdonságok.
  4. Lenyomatanyagok.
  5. Mintakészítésre alkalmazott anyagok, mintakészítés.
  6. Galvántechnológia. A fogászatban használatos műanyagok.
  7. Fogászati cementek és tömőanyagok
  8. Gyökértömő anyagok.
  9. Fogászati fémtan.
  10. Beágyazó anyagok, beágyazás, fémek öntése.
  11. Felület megmunkálás, polírozó anyagok. Viaszok.
  12. A fogászatban használatos fémkerámiai kompozíciók és kerámiai anyagok.
  13. Tisztán kerámia rendszerek.
  FOG-KK82 Fogászati anyagtan és technológia gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1-2. Tanlaborban érvényes szabályok. Fog mintázása viaszból.
  3-4. Fog mintázása viaszból.
  5-6. Lenyomatok a gyakorlatban (rózsagipsz, alginát keverése, pénzérméről lenyomatvételel, gyúrható és hígan folyó l.anyagok bemutatása, kipróbálása).
  7-8. Fogászati műanyagok a gyakorlatban (gyúrható lenyomatvétel fantom fogról, majd Tem-Dent korona készítése előkészített fogra, Pattern resin bemutatása).
  9-10. Viaszok, gipszek a gyakorlatban (kemény gipsz keverése, viaszharapás vétele fantomról, egyéb viaszok bemutatása).
  11-12. Fogászati fúrók, csiszoló- és polírozó eszközök működése, használata (műfogak és marha csont fúrása könyök darabbal és turbinával, egyenes darab használata, polírozók bemutatása).
  13-14. Plasztikus tömőanyagok és gyökértömő anyagok a gyakorlatban.
  FOG-KSZNYA Angol fogorvosi szaknyelv
  Felelős tanszék: Angol Magyar Orvosi Szakforditóképző Cs.. Felelős oktató: Demeter Éva Dr.
  Teljesítendő: min. 8 kredit
  Leírás - Annotation
  A kurzus célja: A fogorvostudomány különböző területeihez kapcsolódó szakszókincs, szaknyelvi diszkurzuselemek, kollokációk elsajátíttatása.A képzés fő célkitűzése az orvos-beteg kommunikáció fordulatainak megismertetése, különös tekintettel a helyes kérdésfeltevésre, betegkikérdezésre, továbbá a betegtájékoztatás gyakorlatára. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a hétköznapi (az orvos-beteg találkozások során előforduló) és a tudományos szakmai nyelvhasználat megkülönböztetésére.
  Módszer - Methodology
  Dr. Daniel Kandelman-Dr. Tom E. Balanyk: The family book of dentistry, R.M.D. International;
  Mária Győrffy: English for Doctors, Pécs, 2004;
  Internetről gyűjtött tematikus források.
  FOG-KSZNYA1 Angol fogorvosi szaknyelv I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet1. A fogorvoslás története
  2. Fogászati szakterületek
  3. Szakmai szóalkotási gyakorlatok
  4. A fog anatómiája. Az emberi fogazat leírása
  5. A fog felszíne és élettana
  6. Félévközi értékelő teszt
  7. A fog típusai. Kóros elváltozások
  8. Esetleírások. Szakmai dialógusok
  9. Szájsebészet: a rendelőben. Fogászati eszközök
  10. Szakmai szituációk: Orvos-beteg, orvos-orvos szakmai beszélgetés
  11. Lexikai gyakorlatok, szóbeli szituációk
  12. A szájüreg fertőző betegségei
  13. Szövegértési feladatok és orvos-beteg szituációs gyakorlatok
  14. Félév végi értékelő teszt
  FOG-KSZNYA2 Angol fogorvosi szaknyelv II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet1. AIDS fertőzés fogászati vonatkozásai
  2. Esettanulmányok, szájhigiéné
  3. A szájüreg vizsgálata
  4. Sterilizáló készülékek a fogászati rendelőben
  5. Orvos-beteg találkozások: a fogorvosi beavatkozások okozta félelem, trauma kezelése
  6. Fogmegőrzés
  7. Félévközi értékelő teszt
  8. Fogápolás gyermekkorban
  9. Fogápolás terhesség esetén
  10. A táplálkozás mint rizikófaktor
  11. Hiánybetegségek, fogbetegségek életviteli okai
  12. Konzerváló fogászat
  13. Fogászati radiológia
  14. Félévvégi értékelő teszt
  FOG-KSZNYA3 Angol fogorvosi szaknyelv III. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet1. A fluoridok szerepe és használata a fogbetegségek megelőzésében
  2. A fogínygyulladás, státuszfelmérés
  3. Periodontitis. Egyéb, fogínygyulladásra hajlamosító állapotok
  4. Esztétikai fogászat. Fogfehérítés. Kerámia héjak
  5. Implantátumok
  6. Implantátumok
  7. Számonkérés
  8. Fájdalomcsillapítás a fogászatban. Fogfájás és fájdalomcsillapítók
  9. Anesztézia a fogászatban
  10. Az amalgám használata és kockázatai
  11. Kompozit anyagok
  12. Inlays, onlays
  13. Számonkérés
  14. A félév értékelése, gyakorlás
  FOG-KSZNYA4 Angol fogorvosi szaknyelv IV. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet1. Fogerózió, abbrázió
  2. Endodoncia, a fogbél megbetegedései és megelőzésük
  3. Gyökérkezelés
  4. Fogsérülések fajtái, kezelésük
  5. Foghúzás, indikációk
  6. Foghúzás komplikációi
  7. Számonkérés
  8. Szájszárazság, halitosis
  9. Fogszabályozás, indikációk
  10. Fogszabályzó eszközök
  11. Igazságügyi fogászat
  12. Etikai, jogi kérdések a fogászatban
  13. Számonkérés
  14. A félév értékelése, gyakorlás
  FOG-KSZNYN Német fogorvosi szaknyelv
  Felelős tanszék: Angol Magyar Orvosi Szakforditóképző Cs.. Felelős oktató: Demeter Éva Dr.
  Teljesítendő: min. 8 kredit
  FOG-KSZNYN1 Német fogorvosi szaknyelv I. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
  FOG-KSZNYN2 Német fogorvosi szaknyelv II. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
  FOG-KSZNYN3 Német fogorvosi szaknyelv III. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
  FOG-KSZNYN4 Német fogorvosi szaknyelv IV. gyakorlat _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

  FOG-K6 Szabadon választható tantárgyak modul

  FOG-KSZ00 Orvosi Vegytani tantárgy
  Felelős tanszék: Orvosi Vegytani Intézet. Felelős oktató: Tóth Gábor Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ01 L. Pasteur és Szent-Györgyi Albert élete és kora előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani IntézetA tantárgy oktatásának célja a XIX. és XX. század előtti, alatti és részben utáni biológiai jellegű tudománytörténet tárgyalása, annak fontos történelmi eseményeivel, adataival és személyiségeivel. Különös hangsúlyt fektetünk a történelmi tények és a tudományos következmények között lévő kapcsolatok bemutatására, valamint Louis Pasteur és Szent-Györgyi Albert személyiségének elemzésére.
  Rövid tematika:
  1. Bevezetés
  2. Louis Pasteur és a XIX. század
  3. Tudomány a XIX. század előtt
  4. Pasteur családja és gyermekkora
  5. Az első nagy felfedezés
  6. Az erjedés titkainak feltárása
  7. Az ősnemzés mint dogma
  8. Harc a mikrobák ellen
  9. A veszettség legyőzése
  10. Pasteur tudományos forradalma
  11. A tudományos kutatásról
  12. Szent-Györgyi Albert élete I.
  13..Szent-Györgyi Albert élete II.
  14. Szent-Györgyi Albert élete III.Halász Zoltán: Így élt Pasteur
  (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest)
  FOG-KSZ02 Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Orvosi Vegytani IntézetA tantárgy oktatásának célja a neurodegeneratív betegségek (kiemelten az Alzheimer-kór) társadalmi, diagnosztikai, élettani-biokémiai-sejtbiológiai alapjainak tárgyalása, különös tekintettel a pathomechanizmusra és a lehetséges gyógyítási irányvonalakra.
  1. Bevezetés, tájékoztatás
  2. Az idegrendszer és a memória anatómiai és élettani alapjai
  3. Az "IRIS" című film megtekintése
  4. A neurodegeneratív betegségek közös jellemzői
  5. Az Alzheimer-kór (AK) típusai, közös és eltérő jellemzőjük
  6. Az AK korai (első) fázisa
  7. Az AK előrehaladott (középső) fázisa
  8. Az AK késői (végső) fázisa
  9. Down-kór
  10. Parkinson-kór
  11. Huntington-kór
  12. Creutzfeldt-Jakob-kór (prion betegségek)
  13. A neurodegeneratív betegségek kutatásának jelene és jövője
  14. Neurodegeneráció mint globális jelenség és problémaBeszámoló (5)
  FOG-KSZ10 Magatartástudományi tantárgy
  Felelős tanszék: Magatartástudományi Intézet. Felelős oktató: Barabás Katalin Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ11 A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 5. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetA tantárgy oktatásának célja:
  A hallgatók a kurzus végére
  - értsék meg a káros szenvedélyek univerzális betegségkoncepcióját
  - sajátítsák el a káros szenvedélyek kialakulásához vezető tényezők magatartástudományi alapjait
  - értsék meg az egyes addikciók eltérő jellegét
  - szerezzenek használható ismereteket a serdülőkori problémaviselkedésről és a megelőzés lehetőségeiről
  - szerezzenek alapismereteket a magatartás-epidemiológiai vizsgálatok módszereiről
  - értsék meg a káros szenvedélyek szimbólum jellegét a modern társadalomban
  1. A káros szenvedélyek univerzális betegségkoncepciója. Történeti áttekintés. Az addikció lényege és pszichofiziológiai alapjai
  2. Magatartás és káros szenvedélyek. Magatartási modellek.
  3. Stressz, coping és adaptáció. A káros szenvedélyek mint adaptációs zavarok
  4. Életmód és káros szenvedélyek a modern kultúrában. Társadalom-lélektani alapok
  5. Deviancia-modell és káros szenvedélyek
  6. A dohányzás magatartástudományi megközelítése
  7. A drogfogyasztás magatartástudományi megközelítése
  8. Az alkoholfogyasztás magatartástudományi megközelítése
  9. Viselkedési addikciók, új típusú addikciók (pl. munkaalkoholizmus, szerencsejáték-abúzus, bulimia nervosa)
  10. Fiatalkori problémaviselkedés szindróma. Rizikó és protektív faktorok
  11. Magatartás-epidemiológiai vizsgálatok módszertana
  12. A káros szenvedélyek megelőzésének magatartástudományi alapjai
  13. Az addiktológiai kezelés és rehabilitáció (vendégelőadó)
  14. Írásbeli vizsgaNémeth Attila, Gerevich József (2000): Addikciók. Medicina, Budapest.
  Németh Attila, Vandlik Erika (2003): A szenvedélybetegségek sajátos formái: A viselkedési addikciók neurobiológiai alapjai. Háziorvos Továbbképző Szemle, 8, 556-558.
  Vandlik Erika, Németh Attila (2004): Az addikciók neurobiológiája a legújabb kutatások tükrében. Psychiatria Hungarica, 19, 76-91.
  Buda Béla (2001): A lélek közegészségtana. Animula Kiadó, Budapest.
  Pikó Bettina (2003): A dohányzás mint a legelterjedtebb droghasználat. In: Kapócs Imre, Maár Márton és Szabadka Péter (szerk.): Ifjú-Kór 2. OKKER Kiadó, Budapest.
  Pikó B. (szerk.) (2002): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JATEPress, Szeged. Pikó B. (2004): Csoporthatások a serdülők identitás-formálódásában, kapcsolati struktúrájában és egészségmagatartásában. Pszichotherápia, 13(1), 16-22.
  Pikó B. (2003): A betegek dohányzásról való leszoktatásának magatartástudományi szempontjai a háziorvosi praxisban. Medicus Universalis, 36(1), 17-20.
  Pikó B. (2003): A fiatalkori problémaviselkedés szindróma magatartás-epidemiológiai alapjai és a megelőzés lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 18(4), 208-216.
  FOG-KSZ12 Mentálhigiéné és magatartástudomány _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Magatartástudományi IntézetA tantárgy oktatásának célja:
  A hallgatók a kurzus végére:
  - értsék meg a mentálhigiéné szerepét a mentális egészség fejlesztésében és a mentális zavarok nem specifikus megelőzésébe,
  - sajátítsák el a mentálhigiéné magatartástudományi alapjait,
  - értsék meg a pszichikai jóllét fogalmát és mentálhigiénés jelentőségét,
  - szerezzenek használható ismereteket az életminőség mérésére vonatkozóan,
  - szerezzenek alapismereteket a mentálhigiénés fejlesztés legfontosabb elemeiről, mint például az érzelmek szerepe vagy az önbecsülés jelentősége
  - sajátítsák el az egyes életkorok mentálhigiénés alapjait
  - ismerjék meg az egészséges pszichoszociális munkakörnyezet alapkritériumait.
  Részletes tematika:
  1. Egészség és biomedicina a modern társadalomban
  2. Az egészség komplexitása, személyiség és mentális egészség
  3. A mentálhigiéné jelentése és jelentősége
  4. Az életminőség mentálhigiénés jelentősége
  5. A pozitív pszichológiai megközelítés előtérbe kerülése
  6. Pszichikai jóllét és lelki egészség
  7. Az önbecsülés mentálhigiénés jelentősége
  8. A társas kapcsolatok és az altruizmus mentálhigiénés jelentősége
  9. A mentálhigiéné kognitív alapjai
  10. Az autentikus viselkedés mentálhigiénés jelentősége
  11. Az érzelmek mentálhigiénés jelentősége
  12. Az életkorok eltérő mentálhigiénés megközelítése
  13. Munkahelyi mentálhigiéné
  14. Írásbeli vizsgaPikó Bettina (2003): Kultúra, társadalom és lélektan. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  Pikó Bettina (megjelenés alatt): Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  Pikó Bettina és Kopp Mária: A kultúra és az életminőség kapcsolata. In: Bácsy I. és Mikola I. (szerk.) (2004): Civilizáció és egészség. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 139-158
  Pikó Bettina (2004): A mentálhigiénés szemlélet jelentősége az ifjúkori krízisek megelőzésében. In: Kapócs Imre, Maár Márton és Szabadka Péter (szerk.): Ifjú-Kór 3. OKKER Kiadó, Budapest.
  Buda Béla, Kopp Mária, Nagy Emese (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Medicina, Budapest, pp. 699-713.
  Buda Béla (2001): A lélek közegészségtana. Animula Kiadó, Budapest.
  Kopp Mária (1999): A mentálhigiénés megelőzés alapelvei. Népegészségügy, 80, 4-18.
  Pikó B. (2003): Magatartástudomány és prevenció: A preventív magatartásorvoslás jelentősége. Magyar Tudomány, 48, 1381-1390.
  FOG-KSZ20 Népegészségtani tantárgy
  Felelős tanszék: Népegészségtani Intézet. Felelős oktató: Nagymajtényi László Dr.habil.
  Teljesítendő:
  Leírás - Annotation
  A tárgy oktatásának célja
  A hallgatók a képzés során ismerjék meg a szociál- és egészségpolitika fogalmát, célját, feladatait,
  a szociál- és egészségpolitika területén működő hazai és nemzetközi szervezetek, illetve intézmények felépítését,
  azok szerepét a szociális ellátást és egészségügyet érintő döntések meghozatalában, az egészségügyi és szociális
  ellátás törvényi hátterét, a szociál- és egészségpolitikai folyamatokban résztvevő szereplők céljait, feladatait,
  valamint a hazai aktuális szociál- és egészségpolitikai problémákat és megoldási lehetőségeiket.
  Témakörök
  A szociál- és egészségpolitika fogalma, célja, feladata, szereplői
  Szociálpolitikai modellek.
  Szociálpolitika az Európai Unióban
  Szociálpolitikai rendszer Magyarországon, a szociális ellátás törvényi háttere
  A globális nemzetközi szervezetek nemzeti egészségpolitikát befolyásoló szerepe.
  Az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, a főbb egészségügyi modellek ismérvei
  Az egészségpolitika tükröződése a hazai egészségügyi ellátásban
  Dilemmák és megoldási lehetőségek a magyar egészség- és szociálpolitikában
  FOG-KSZ21 Szociál- és egészségpolitika fogorvostan hallgatóknak előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Különösen javasolt a(z) 2. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Népegészségtani Intézet1. Politika és politika-tudomány. A szociál- és egészségpolitika fogalma, célja, feladata
  2. A szociálpolitika szereplői, a szereplők érdekviszonyai. A szociálpolitika módszerei. A modern szociálpolitika értékei és alapelvei
  3. Szociálpolitikai modellek. A jóléti államok szociálpolitikája. Szociálpolitika az Európai Unióban
  4. Szociálpolitikai rendszer Magyarországon, a szociális ellátás törvényi háttere
  5. Magyarországi szociálpolitikai rendszer – különösen érintett csoportokkal kapcsolatos szociálpolitika I. (kisebbségek, munkanélküliek, hajléktalanok)
  6. Magyarországi szociálpolitikai rendszer – különösen érintett csoportokkal kapcsolatos szociálpolitika II. (fogyatékosok, krónikus betegek, idősek)
  7. A globális nemzetközi szervezetek (WHO, Világbank stb.) nemzeti egészségpolitikát befolyásoló szerepe. Az Európai Unió egészségpolitikája
  8. Az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei; főbb egészségügyi modellek
  9. Európai egészségügyi rendszerek egészségpolitikai ismérvei
  10. Észak-amerikai (USA, Kanada) egészségügyi rendszerek egészségpolitikai ismérvei
  11. Az egészségpolitika tükröződése a hazai egészségügyi ellátásban – az ellátórendszer szereplői, a gyógyító rendszer működése
  12. Az egészségpolitika tükröződése a hazai egészségügyi ellátásban – az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása.
  13. Munkaerő-politika az egészségügyben. Emberi erőforrás tervezés, fejlesztés és értékelés az egészségügyben.
  14. A magyar egészségügyi rendszer reformja – az 1990-es évektől napjainkig lezajlott változások értékelése. Dilemmák és megoldási lehetőségek a magyar egészség- és szociálpolitikában
  FOG-KSZ30 Sebészeti műtéttani tantárgy
  Felelős tanszék: Sebészeti Műtéttani Intézet. Felelős oktató: Boros Mihály Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ31 Állatkísérletek az orvostudományban előadás _Előadás 18 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Különösen javasolt a(z) 3. félévtől Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani IntézetA tantárgy oktatásának célja: az állatkísérletek végzéséhez szükséges alapvető elméleti ismeretek elsajátíttatása. A kurzus megfelel a Federation of European Laboratory Animal Science Associations által javasolt "C" osztályú képzés elméleti részének. Azok a hallgatók, akik sikeres írásbeli vizsgát tesznek, és az anyaintézetükben 40 óra állatkísérletes gyakorlatot teljesítenek, az elméleti és gyakorlati képzésről kiállított igazolás alapján kérésre igazolást kapnak az SZTE Munkahelyi Állatkísérletes Bizottságától, amely feljogosít állatkísérletek végzésére az ország bármely intézményében.
  1. Bevezetés, általános információk. Az állatkísérletek elméleti háttere, jelentősége a tudományos kutatásban. Állatmodellek az orvosbiológiai kutatásokban
  2. Az állatkísérletek etikai vonatkozásai és törvényi szabályozása
  3. Kísérleti állatok tartása, gondozása, kezelése, szállítása. A leggyakoribb laboratóriumi emlősállatok biológiája, mikrobiológiai minősége és betegségei. Altatás, érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás. Az invazív beavatkozások, műtétek általános elvei. Az állatok életének kioltása
  4. Kísérletek tervezése és értékelése. A kísérleti adatok feldolgozása, elemzése. Statisztikai módszerek. A keringési kutatások vizsgáló módszerei és állatkísérletes modelljei
  5. A légzési kutatások vizsgáló módszerei és állatkísérletes modelljei. Az emésztőrendszeri kutatások vizsgáló módszerei és állatkísérletes modelljei
  6. A mikrokeringési kutatások vizsgáló módszerei és állatkísérletes modelljei
  7. Az idegélettani kutatások vizsgáló módszerei és állatkísérletes modelljei
  8. Kültenyésztett, beltenyésztett, ill. genetikailag módosított állatok, klónozás. Állatkísérletes modellek az immunbiológiai kutatásokban
  9. Az állatkísérleteket helyettesítő alternatív eljárások. In vitro modellek és módszerek
  FOG-KSZ32 Haladó orvosi eljárások előadás előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani IntézetA tantárgy oktatásának célja: a műtétes szakmák iránt érdeklődő általános orvostanhallgatók és fogorvostan-hallgatók megismertetése az alapvető műtéttani ismeretekkel, invazív beavatkozásokkal és haladó műtéttani képzésük.
  Tematika:
  1. Laparotomia I. Hasi fájdalom. A hasi sebészet története. A hasi metszések technikai alapjai és alapvető elvei. A hasfal anatómiája, erei és idegei. A sebgyógyulást befolyásoló tényezők. A seb szövődményeinek megelőzése. A sebészi beavatkozás: anesztézia, fektetés a műtőasztalon, a bőr előkészítése, izolálás, metszések, anyagok.
  2. Laparotomia II. Hasfali metszések. Főbb típusaik, jellemzőik, előnyeik, hátrányaik. Extraperitoneális metszések staging laparotómiákhoz. Sebzárás. Drenázs. Laparatomia kövér betegekben. Sebszétválás (jellemzői, típusai, gyógyulás). Öblítés. Alapvető gasztrointesztinális műtétek. Sebészeti betegségek. Appendectomia (történet, anatómia). Nyitott appendectomia
  3. Hasi drenázs. Invazív diagnosztikai módszerek. Akut (diagnosztikus) peritoneális lavage. Krónikus (terápiás) peritoneális lavage (peritoneális dialízis). Posztoperatív abdominális lavage/drenázs (indikációk, fő típusok, problémák). Anasztomózisok (típusok, a gyógyulást befolyásoló tényezők). Anasztomózistechnikák. Bélanasztomózisok. A bélrezekciók és -anasztomózisok indikációi, elvei. Posztoperatív kezelés
  4. Alapvető mellkasi technikák. Mellkasi trauma (lokalizáció, típusok, általános szempontok). Pleurális effúzió. Haemothorax. Pleurasérülések. Pneumothorax. Nyitott és zárt (feszülő) pneumothorax. Thoracocentesis, mellkascsövezés, mellkasi szívórendszerek. Instabil mellkas. Szívtamponád. Pericardiocentesis. Etiológia, klinikai manifesztációk és a betegségek kezelése
  5. Minimálisan invazív sebészet I. Technikai háttér. Berendezések és műszerek. Robotsebészet, fötoszkópos sebészet
  6. Minimálisan invazív sebészet II. Pneumoperitoneum (kórélettan, szövődmények, diagnózis, kezelés). Gyomor-bélanasztomózisok. Laparoszkópiás sebészet. Laparoszkópiás cholecystectomia
  FOG-KSZ33 Haladó orvosi eljárások gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani IntézetA gyakorlatok tematikája:
  1-2. Kissebészeti beavatkozások. Helyi érzéstelenítés. Babérlevél-kimetszés a bőrből. Tokos képletek (ciszták, tumorok) eltávolítása. Tályogok bemetszése. Enterotomia. Haladó sebészeti technikák, alapvető bélvarratok és anasztomózistechnikák
  3-4. Diagnosztikus (akut) és terápiás (krónikus) peritoneális lavage (peritoneális dialízis). Medián laparotomia. Tracheostomia. Mellkascsövezés
  5-6. Minimálisan invazív sebészet. Berendezések, műszerek és használatuk. A csomózás és a varratkészítés gyakorlása box-trainerben és virtuális valóság szimulátoron (Lapsym)
  FOG-KSZ34 Gyakorlati orvosi alapismeretek előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani IntézetA tantárgy oktatásának célja: az általános orvos, illetve a fogorvos számára szükséges gyakorlati orvosi ismereteknek, eljárásoknak, ill. orvostechnikai, monitorozási elméleti és gyakorlati ismereteknek az oktatása.
  Tematika:
  1. Bioinstrumentáció. Bioengineering. Orvosi eszközök (kockázati osztályok, terápiás és monitorozási eszközök). Alapvető metrológia. A mérések típusai, kategóriái és definíciói. Monitorozás (irányelvek, monitorkategóriák). Nem-invazív kardiovaszkuláris monitorozás. Klinikai megfigyelések. Pulzusvizsgálat, indirekt vérnyomásmérés, pulzusnyomás, elektrokardiográfia, pulzus-oximetria. Doppler-technika: áramlásmérés, echokardiográfia
  2. Invazív kardiovaszkuláris monitorozás. Direkt (invazív) vérnyomásmérések: arteriás nyomás, centrális vénás nyomás, pulmonális artériás nyomás (a kanülbevezetés helyei, Seldinger-technika, Swan-Ganz-katéter, módszerek, berendezések, indikációk, szövődmények). Véráramlás- és perctérfogatmérés. Az oxigéntranszport, -szaturáció, ill. -felhasználás mérések (centrális és kevert vénás O2). Szívkontraktilitás
  3. A légzőrendszer és a gázcsere monitorozása. A légzési klinikai jellemzői. Spirometria. A légzési gázok (CO2) monitorozása (kapnográfia, kapnometria). Légembólia, tüdőembólia (diagnózis, prevenció, kezelés)
  4. Az oxigenizáció és hipoxia monitorozása. Inadekvát külső légzés, O2-transzport, belső légzés. Hipoxémia, szöveti hipoxia, szubcelluláris hipoxia. Etiológia, kórélettan, klinikai jelek és tünetek. Szöveti oxigenizáció és sebgyógyulás. A szöveti hipoxia klinikai értékelése. Az oxigénszállítás, -leadás, -szükséglet és -felhasználás diagnosztikai értékelése. A hipoperfúzióhoz társuló hipoxia és a szöveti oxigenizáció monitorozása (szöveti oximéter, Clark-elektród, infravörös-közeli spektroszkópia); szervperfúzió (makrokeringés: angiográfia és áramlásmérés; mikrokeringés: intravitális mikroszkópia, ortogonális polarizációs spectrális képalkotó vizsgálat) és mukóza pCO2 (klinikai tonometria). Vér sav-bázis-állapot, vérgázanalízis. Extrakorporális membrán oxigenizáció
  5. A vizeletkiválasztó rendszer monitorozása. Katéterek. Vizeletvizsgálat. A vesefunkciót jelző laboratóriumi vérparaméterek. Képalkotó eljárások. Húgyhólyagnyomás. A központi idegrendszer monitorozása. Az intrakraniális nyomás (ICP), az agyi véráramlás és perfúziós nyomás mérése. Megnövekedett ICP (etiológia, patológia, diagnózis, kezelés). A hőmérséklet monitorozása (helyei, módszerei). Hipertermia, hipotermia (kórélettan, klinikai jelek, kezelés)
  6. A gasztrointesztinális rendszer monitorozása. A hasűri nyomás mérése (direkt, indirekt módszerek; húgyhólyagnyomás), abdominális kompartment szindróma (etiológia, kórélettan). A táplálkozás monitorozása (anamnézis, klinikai értékelés, antropometria, laboratóriumi vizsgálat, kalorimetria). Táplálás (indikációk, tápanyagok). Enterális táplálás. Nazogasztrikus és orogasztrikus szondák (típusok, indikációk, kontraindikációk, szondabevezetés). Gasztrosztómia, jejunosztómia. Tápanyagformulák, módszerek, szövődmények. Parenterális táplálás. Indikációk, tápoldatok, szövődmények (posztagressziós szindrómák). Beöntések, hashajtás
  FOG-KSZ35 Gyakorlati orvosi alapismeretek gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Sebészeti Műtéttani IntézetA gyakorlatok tematikája
  1-2. Injekciók. Vénapunkció és vénakanülálás (braunül bevezetése). Vérminták vétele. Vénapreparálás ex vivo. A Seldinger-technika. Gyakorlás fantomon és virtuális valóság szimulátoron (Cathsim). Folyadékterápia a gyakorlatban. Infúziók, infúziós pumpák
  3-4. Invazív kardiovaszkuláris monitorozás. Centrális vénabiztosítás (vénapreparálás, centrális vénás katéter bevezetése Seldinger-technikával). Centrális vénás nyomás. Artériapreparálás, az artériás nyomás mérése. A perctérfogat mérése transzpulmonális termodilúciós módszerrel. Artériás véráramlásmérések. A pulmonális keringés monitorozása. Swan-Ganz-katéter bevezetése az arteria pulmonalisba, nyomásmérések. Termodilúciós perctérfogatmérés Swan-Ganz-katéterrel
  5-6. Komplex monitorozás. A légzőrendszer monitorozása. Endotrachealis intubáció. A légzésszám, -ritmus, a légúti gázok monitorozása (kapnográfia, kapnometria). Pulzus-oximetria. Vérgázanalízis. Gépi lélegeztetés. A gasztrointesztinális traktus monitorozása. Indirekt (gyomor-, bél- és szublinguális) tonometria. A mikrokeringés monitorozása (intravitális videomikroszkópia, ortogonális polarizációs spektrális képalkotás). A vizeletkiválasztó rendszer monitorozása. A húgyhólyag katéterezése (férfi, nő)
  FOG-KSZ40 Kórélettani tantárgy
  Felelős tanszék: Kórélettani Intézet. Felelős oktató: Szabó Gyula Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ50 Fogászati tantárgy
  Felelős tanszék: Fogorvoskari Tanszékek. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő:
  Leírás - Annotation
  Az oktatás célja a traumák létrejöttének megismerése gyermekkorban, traumatológiai alapfogalmak. Balesetek során sérült tej és maradó fogak ellátásának lehetőségei és a sérülés következményeinek ismertetése. Fogvisszaültetés módjai, prognózisa. Állcsontok sérülései gyermekkorban, különleges formák. Határterületekről, orthodontus, radiológus, implantológus, protetikus szemszögéből tárgyaljuk a sérüléseket, diagnosztikájukat és ellátásukat.
  A gyakorlatok során fantomon gyakoroljuk a sínezés és a síneltávolítás módszereit.
  FOG-KSZ51 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékCélja:
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető statisztikai fogalmakkal, módszerekkel és a gyakorlatban is tudják őket alkalmazni. A fogorvostudományban, akárcsak a többi klinikai tudományokban, egyre nagyobb szükség van azokra a matematikai és biometriai alapokra, amelyek segítségével a kísérleti eredményeket kiértékelhetjük és értelmezhetjük. Minden egyes elméleti órát egy óra gyakorlat követ, amely lehetővé teszi a tanult fogalmak konkrét alkalmazását, korszerű statisztikai programok segítségével.
  Tematika:
  A biometria szerepe és alkalmazása a fogorvostudományban.
  Matematikai alapok (függvények definíciója, analízise, halmazelmélet, kombinatorika).
  Valószínűség, diszkrét valószínűségi változók és valószínűségi eloszlások.
  Folytonos valószínűségi változók és eloszlások. A normális eloszlás és a standard normális eloszlás.
  Az eloszlások paraméterei: átlagok, medián, módusz, szórás, variancia, középérték szórása.
  A statisztikai hipotézisvizsgálat alapjai (null-hipotézis, szignifikancia-szint, hibák).
  Paraméteres eljárások (a normalitás ellenőrzése). Student-féle t-próbák. Egymintás t-próba és alkalmazásai. Kétmintás t-próba és F-próba. Varianciaanalízis (ANOVA-módszer).
  Nemparaméteres eljárások (Wilcoxon, Mann-Whitney U-teszt, stb.).
  Diszkrét valószínűségi változók vizsgálata ?2 - próba és Fisher egzakt teszt.
  Lineáris regressziószámítás és korrelációs t-próba. Linearizálási példák.
  Statisztikai analízis végzése más statisztikai programokban (STATISTICA 8).1. Juvancz Iréneusz, Paksy András: Orvosi biometria. Medicina, 1982
  2. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina, 2001
  FOG-KSZ52 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése gyakorlat _Gyakorlat 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Különösen javasolt a(z) 8. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék1. Adatgyűjtés és mérési eredmények ábrázolása. A számítógépes adatfeldolgozás alapjai (Excel táblázatkezelő program).
  2. Példák valószínűségre, valószínűségi változókra, diszkrét valószínűségi eloszlásokra.
  3. Példák folytonos változókra és eloszlásokra. Gyakorisági és normális eloszlások. Hisztogram készítés.
  4. Eloszlások paramétereinek meghatározása (átlagok, medián, módusz, szórás, variancia, középérték szórása). Valószínűség meghatározása.
  5. Student-féle egymintás t-próba alkalmazásai.
  6. A Kétmintás t-próba és az F-próba alkalmazásai.
  Tudásfelmérő dolgozat
  7. ANOVA-módszer alkalmazásai.
  8. Példák nemparaméteres eljárásokra.
  9. Példák diszkrét valószínűségi változók vizsgálatára???? - próba és Fisher egzakt teszt).
  10. Példák lineáris regressziószámításra és korrelációs t-próbára. Linearizálási példák.
  11. Tudásfelmérő dolgozat
  12. Statisztikai analízis végzése más statisztikai programokban (Statistica 7).
  FOG-KSZ53 Gyermekkori fogászati baleseti sérültek ellátása előadás _Előadás 2 óra / 3 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék1. Traumák létrejöttének okai gyermekkorban. Traumatológiai alapfogalmak
  2. Tej frontfog sérülések
  3. Maradó frontfogak sérülései , korona-gyökér
  4. Maradó praemoláris és moláris fogak sérülései
  5. Replantáció és következményei
  6. Állcsontok sérülései gyermekkorban
  7. Sérülések RTG diagnosztikája
  8. Gyermekkori baleseti sérülések orthodonciai következményei és ellátásuk
  9. Balesetben sérült fogak rögzítése orthodonciai eszközökkel
  10. Implantológia fiatal korban
  11. Gyermekkori baleseti sérülések parodontológiai következményei
  12. Konzultáció
  13. Beszámoló
  14. Baleset során sérült betegek utógondozása, követéseBehandlungsplanung bei Zahntrauma-Tsubikoshi,Schmelzeisen,Hellwig (Quintessenz)
  Gyermekfogászat és fogszabályozás tankönyv-Dénes,Hidasi (Semmelweis
  FOG-KSZ54 Gyermekkori fogászati baleseti sérültek ellátása szeminárium _Szeminárium 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Gyermekfogászati és Fogszabályozási TanszékA gyakorlatok tematikája:
  Sérült fogak ellátása laboratóriumban és rendelőben
  FOG-KSZ55 A temporomandibuláris rendszer betegségei előadás _Előadás 1 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékElőadás: Az előadások célja a temporomandibuláris ízület normális és kóros működésének, ez utóbbi okainak, a diagnosztikus módszereknek, valamint a konzervatív és a sebészi a terápia lehetőségeinek megismerése.
  Szeminárium: A szemináriumokon az elméleti anyag gyakorlati vonatkozásainak elsajátítása, anamnézis felvétel és betegvizsgálat bemutatása, gyakorlása történik. A terápia során gyakran alkalmazott éjszakai harapásemelő készülék készítésének bemutatása, egy-egy készülék elkészítése.
  Tematika:
  1. A temporomandibuláris régió rendellenességei
  2. Az állkapocsízület és a rágóizmok anatómiája, normális funkció és beidegzés
  3. Gyulladásos és degeneratív betegségek
  4. A temporomandibuláris ízületi diszfunkció tünetei
  5. A temporomandibuláris ízületi diszfunkció etiológiája
  6. Klinikai és kiegészítő vizsgálati módszerek, diagnosztika
  7. Képalkotó diagnosztikai eljárások, a MR fontossága a diagnosztikában I.
  8. A TMI diszfunkció differenciáldiagnosztikája
  9. Konzervatív terápia I.: Gyógyszeres kezelés
  10. Konzervatív terápia II.: Sínek alkalmazása
  11. Konzervatív terápia III.: Fizikoterápia
  12. Konzervatív terápia IV.: Pszichodiagnosztika, pszichoterápia
  13. Az okklúzió helyreállítása, protetikai rehabilitáció. SzámonkérésBumann, A., Lotzmann, U. TMJ Disorders and Orofacial Pain.
  The Role of Dentistry in a Multidisciplinary Diagnostic Approach.
  Color Atlas of Dental Medicine, Stuttgart New York: Thieme, 2005
  Zarb, GA, Carlsson, GE, Sessle, BJ, Mohl, ND (Ed.): Temporomandibular Joint and Masticatory Muscle Disorders. 2nd ed.
  Munksgaard : Copenhagen, 1994
  FOG-KSZ56 A temporomandibuláris rendszer betegségei szeminárium _Szeminárium 1 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Különösen javasolt a(z) 9. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogpótlástani és Orális Biológiai TanszékA szemináriumokon az elméleti anyag gyakorlati vonatkozásainak elsajátítása, anamnézis felvétel és betegvizsgálat bemutatása, gyakorlása történik. A terápia során gyakran alkalmazott éjszakai harapásemelő készülék készítésének bemutatása, egy-egy készülék elkészítése.
  FOG-KSZ57 A dohányzás prevenciója a fogászatban _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló ötfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől a(z) 10. félévig Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szájsebészeti TanszékOktatási cél:
  Olyan hallgatók kibocsátása, akik a modul végén ismerni fogják a dohányzás népegészségügyi jelentőségét, különös tekintettel a fogászati vonatkozásokra,
  Tisztában lesznek a dohányzás kórélettanával, klinikai következményeivel, valamint a dohányzó magatartás jellegzetességeivel. Ismerni fogják a prevenció eszközeit és a leszoktatás, gyógyszeres, nem gyógyszeres, pszichológiai, illetve kombinált módszereit.
  Képesek lesznek elméletileg jól megalapozott rövid tanácsot adni, személyes illetve csoportos leszoktató foglalkozást vezetni.
  Mint hivatásuk képviselői mindenhol, beleértve személyes életüket is, a dohányzás megelőzésének és leszoktatásnak elkötelezett hívéveiként szerepelnek.
  Elméleti előkészítés: (6 óra):
  A dohányzás népegészségügyi jelentősége Hazai és nemzetközi epidemiológiai adatok, különös tekintettel a fogorvosi vonatkozásokra (1 óra)
  A cigaretta kémiai összetevői és kórélettani hatásai (1óra)
  A dohányzás magatartástudományi megközelítése (2 óra)
  A dohányzás, mint szenvedélybetegség
  A kockázati csoportok
  Viselkedés módosítása
  Klinikai intervenció- a visszaesés prevenciója (1 óra)
  Gyakorlati blokk: (8 óra)
  A leszoktatás lehetőségei
  A leszoktatás technikája/ gyógyszerrel segített, és vagy pszichológiai eszközökkel dolgozó módszerek
  Rövid tanácsadás technikája
  Egyéni konzultáció vezetése
  Telefon konzultáció(2 óra)
  A leszoktatás technikája pácienssel klinikai körülmények között
  A leszoktatás elsajátított technikájának értékelése videó elemzés alapján- az elsajátított készség értékelése, elemzése személyenként 10 perc (4 óra)Problémaorientált, integratív oktatás, amelyet kommunikációs készségfejlesztés követ, szimulált pácienssel, video ellenőrzéssel. 2 napos modul formában.Kérdőívvel és résztvevőkkel készített vezetett interjú alapján.
  FOG-KSZ60 Szülészeti, nőgyógyászati tantárgy
  Felelős tanszék: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. Felelős oktató: Pál Attila Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ61 A szexuális élet zavarai - nőgyógyászati aspektus előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  FOG-KSZ62 Nőgyógyászati laparoszkópia korszerű kérdései előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Szülészeti és Nőgyógyászati KlinikaNapjainkban a laparoszkópia nélkülözhetetlen része a nőgyógyászati tevékenységnek. Az utóbbi évek folyamatos fejlődésének eredményeképpen ma már olyan beavatkozások is elvégezhetők laparoszkópos úton, melyeket korábban csak laparotomia útján végezhettünk el.
  A tárgy célja: A laparoszkópia ezen belül a nőgyógyászati laparoszkópia története, indikációs területének bemutatása. A fontosabb gyakorlatban alkalmazott műtéttípusok tárgyalása.
  A laparoszkópia szövődményei és ellátásuk.
  1. A laparoszkópia rövid története, a laparoszkópia eszköztára, laparoszkópos technikák.
  2. A laparoszkópia indikációi, kontra indikációi, a laparoszkópia szövődményei és azok ellátása
  3. Endometriosis laparoscopos diagnostikája, a chrónikus kismedencei fájdalom és laparoscopia.
  4. Laparoszkópia szerepe a meddőség kivizsgálásában és kezelésében.
  5. A méhenkívüli terhesség laparoszkópos kezelése.
  6. Benignus adnexfolyamatok laparoszkópos ellátása.
  7. Laparoszkópia helye a méheltávolításban, konzervativ myomaműtét.
  8. Urogynecologiai és onkológiai laparoszkópos műtétek helye a nőgyógyászati műtétek között.
  FOG-KSZ70 Belgyógyászati tantárgy
  Felelős tanszék: II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ. Felelős oktató: Forster Tamás Dr.habil.
  Teljesítendő:
  FOG-KSZ71 Aritmológia előadás _Előadás 1 óra / 1 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai KözpontAz "Aritmológia" tantárgy célja a kardiológia e legdinamikusabban fejlődő területének megismertetése a hallgatókkal. A képzés során a hallgatóknak a mindennapi gyakorlat szempontjából is fontos tematikus áttekintést kíván nyújtani a legegyszerűbb alapoktól a legmodernebb vívmányokig. A képzés tematikája átfogja a teljes aritmológiai palettát, a bradycardiával és tachycardiával járó ritmuszavarokat, azok gyógyszeres és non-farmakológiai kezelésének áttekintésével.
  A tantárgy fő témakörei:
  1. Arrhythmiai alapfogalmak
  2. Az arrhythmiák mechanizmusa
  3. Keskeny QRS tachycardiák
  4. Széles QRS tachycardiák
  5. Ingerületvezetés zavarai
  6. Pacemaker és ICD típusok.
  7. A szívelégtelenség non-farmakológiás terápiája
  8. Örökletes aritmogén syndromák
  9. Neurocardiogen syncope
  FOG-KSZ72 Echocardiográfia előadás _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Beszámoló háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 7. félévtől Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai KözpontTematika:
  1. Echocardiographia alapfogalmak
  2. 3 Dimenziós echocardiographia
  3. Billentyűbetegségek
  4. TEE
  5. Stress echo
  6. Cardiolmyopathiák, pitvarfibrilláció
  7. TDI, resynchronizáció
  8. Aorta dissectio
  9. Vascularis echo és endothel funkció
  10. Endocarditis, műbillentyű dysfunkció

  FOG-K7 ZÁRÓVIZSGA modul

  ZARO00 Záróvizsga
  Felelős tanszék: Fogorvoskari Tanszékek. Felelős oktató: Nagy Katalin PhD. Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 20 kredit
  ZARO01 Szakdolgozat _Önálló vizsga 0 óra / 20 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Alapvizsga
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari Tanszékek
  ZARO02 Írásbeli teszt _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari Tanszékek
  ZARO03 Betegvizsga szóban _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Alapvizsga
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari Tanszékek
  ZARO04 Betegvizsga gyakorlatban _Önálló vizsga 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Alapvizsga
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Különösen javasolt a(z) 10. félévtől Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fogorvoskari Tanszékek

  XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul

  XT0010 Testnevelés (4x2, 0)
  Felelős tanszék: Sportközpont. Felelős oktató: Szabó József
  Teljesítendő: További információkat ld. még
  XT0011 Testnevelés _Gyakorlat 2 óra / 0 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Aláírás
  Kurzushirdető tanszék: Sportközpont
  XA0020 Általánosan művelő tárgyak kredites
  Felelős tanszék: Kreditáló Tanszék
  Teljesítendő: min. 2 kredit További információkat ld. még
  XA0021 Általánosan művelő tárgyak kredites _Előadás 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Kurzushirdető tanszék: Kreditáló Tanszék
  XN0210 Lektorátusi nyelvórák (8x2) kredites
  Felelős tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
  Teljesítendő: min. 2 kredit További információkat ld. még
  XN0211 Lektorátusi nyelvórák (8x2) kredites _Gyakorlat 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: _Gyakorlati jegy
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Idegennyelvi Kommunikációs Intézet